Spring naar inhoud

JUBILEUM SIGRID HAFFMANS

Zondag 18 september aanstaande vieren we op grootse wijze het feit dat onze organiste Sigrid Haffmans 25 jaar in De Goede Herder werkt. Waarlijk een jubileum! 25 jaren verbonden aan De Goede Herder in de hoedanigheid van organiste,  hieruit spreekt een grote loyaliteit richting onze gemeenschap. Op zeer vakkundige wijze bespeelt Sigrid het orgel en de piano en begeleidt zij koren en de gemeenschap. Zondag 18 september zal zij deze begeleidende rol een beetje moeten verlaten, zij zal dan het middelpunt van deze viering zijn. Komt dus allen en zegt het voort: 18 september, hoogmis om 10.30 en aansluitend een receptie.

Tip: mocht u Sigrid uw blijk van waardering willen tonen dan kan ik u zeggen dat zij heeft aangegeven te sparen voor een nieuwe indeling van haar tuin.

Ronald Dijkstra