Spring naar inhoud

Het water zal stromen ….de steppe zal bloeien

De leader van de serie over Da Vinci kan u niet gemist hebben: Hoe stroomt water. Da Vinci zou zijn bevindingen nauwkeurig hebben vastgelegd. Het filmpje doet me denken aan een foto in de Volkskrant: Een jongen in Niger kijkt het water naar zich toe in dat irrigatiekanaaltje in de Sahel. Het gebied dat we kennen van uitdroging en hongersnood, maar dat nu een verrassende vergroening doormaakt door zorgvuldig omgaan met water. Water, ‘water verandert alles’, het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie 2019. De MOWA, die de Vastenactie voor de parochie RK Amstelland coördineert zet zich in voor de projecten van de Bisschoppelijke Vastenactie. Schoon water, maar vooral de toegang tot en ook de kennis om verantwoord om te gaan met water in bepaalde regio’s in Indonesië, Nigeria, Congo, Nicaragua en Sierra Leone. Lees erover in de komende Spirit.

In onze locatie De Goede Herder zullen we traditiegetrouw drie collecte momenten hebben: Aswoensdag, Mid-Vasten en Pasen. We bereiden u vast voor, Pasen valt laat in 2019. We komen er nog op terug. We hopen op een mooi resultaat. De steppe kan drinken zal bloeien en lachen en juichen!

Namens de MOWA Leo van der Vliet