Spring naar inhoud

Het lied van de heilige Geest

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.

Wij zijn in Haar gedoopt
Zij zalft ons met haar vuur.
Zij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar zij komt
wie wordt haar licht gewaar?
Zij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Zij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat gij begonnen zijt.

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers