Spring naar inhoud

Hayat-e-Nau – Javed Sadiq

Als u dit bericht leest, is Javed Sadiq vermoedelijk weer op weg naar zijn thuisbasis Hyderabad (Pakistan). Hij dankt u allen voor uw gebed en de steun voor zijn Centrum van gehandicapte kinderen (Hayat-e-Nau - Nieuw Leven). Wij mochten deze dagen getuigen zijn van een gedreven man die getuigt van de boodschap van Jezus en daadwerkelijk probeert om de ‘minsten der mijnen’ tot naaste te zijn. Wie is mijn naaste wordt aan Jezus gevraagd en dan antwoordt Jezus met een bijzonder verhaal……

De komende maand oktober begint met de zondag die er is voor de Wereldmissie voor kinderen. Daarom mijn vraag bij deze gelegenheid wilt u de kinderen van Hayat-e-Nau in uw gebed nog gedenken en daarnaast – zo mogelijk – ook financiëel steunen. Dat kan door overmaking op de rekening van De Goede Herder: NL57ABNA0549320040 t.n.v. Parochie De Goede Herder o.v.v. Pakistan. Mogelijk is ook om een gehandicapte jongere in Pakistan te adopteren.

Heel veel dank (wij zijn als parochie Hayat-e-Nau al 15 jaar tot vaste steun).