Spring naar inhoud

Hartelijk dank

Mede namens de pastores A. Koot, M. Schneeberger en H de Vilder sJ wil ik alle parochianen hartelijk danken voor de bijzondere wensen die wij in welke vorm dan ook hebben ontvangen bij gelegenheid van Kerstmis en het Nieuwe Jaar. Het is goed om te ervaren dat wij samen Kerk zijn in de Buitenveldert.

Wij blijven elkaar in deze tijd bemoedigen in onze Goede Herder tot heil en zegen van alle Buitenvelders en onszelf. Dat dit ook in het komende jaar 2019 weer op zo’n treffende wijze mag gebeuren ‘Hem achterna’.

Phil Kint