Spring naar inhoud

Groene kerken

Terwijl de aanhoudende droge periode het gras geel kleurt, lezen we in de ’Spirit’ en de ‘Present’ over groene kerken en kerk en milieu. Op 23 juni is op diverse plaatsen een fietsroute uitgezet langs groene kerken.
Helaas is onze regio vanuit Haarlem. Een voorbeeldige groene kerk, als de Jan de Doper in Hoofddorp zou opgenomen kunnen zijn. Het volledige zuidelijke dakdeel is voorzien van zonnecollectoren en de vernieuwde vloer is voorzien van vloerverwarming, met een aangenaam effect op een frisse februari-morgen.

Hoe groen is onze Goede Herder, nu 50 jaar geleden gebouwd toen we nog aan het aardgas moesten (1970). Warmte-isolatie was toen nog geen item, dus zouden er nog wel kiertjes zijn waar warmte uitlekt. Een grote winst bij de energiekosten is al geboekt door de vervanging van de schijnwerpers in de kroon door led-lampen. Is er meer mogelijk? In de locatieraad is besloten mee te doen met het onderzoek ‘energie voor kerken’ . In contact met de bouwkundig adviseur van RK Amstelland is
geconstateerd, dat ons parochiecentrum aanvaardbaar voorzien zou kunnen worden van zonnepanelen. Wellicht hoort u daar meer over op de Parochievergadering op 28 augustus.

Groene kerken, in ‘Present’ (ook bij ons op het info rek) staan een aantal aardige artikelen , onder meer een samenvatting van de lezing door hoogleraar duurzaamheidstransities van de UvA, John Grien, ‘Van leven van de planeet, naar leven naar de planeet’ gehouden in de Pelgrimskerk in het kader van lezingen die ‘schuren’ aan maatschappij en kerk, met het doel de generatie 30-60 weer met de kerk in contact te brengen. De organisatie-commissie zoekt aanvulling van haar leden en vraagt of er in de bekendenkring van De Goede Herder kandidaten zijn.

Kijk eens om u heen en breng het ter sprake, de voorbereiding kent een zestal bijeenkomsten. (contact: voorzitter kerkenraad Pelgrimskerk, Henk Stok).

Leo van der Vliet (secr. Locatieraad)