Spring naar inhoud

Gebed tot de Heilige Geest

Kom Heilige Geest
Reinig wat vervuild is
Besproei wat verdord is
Genees wat verwond is
Maak soepel wat verstard is
Verwarm wat verkild is
Buig wat verhard is
Herstel wat verkeerd is
Bescherm wat kwetsbaar is