Spring naar inhoud

FINANCIËLE ACTIE 2018 met als motto: “Natuurlijk doe ik mee!”

In het afgelopen jaar zijn Pastoor Eugene Jongerden en Dea Broersen het team van Amstelland komen versterken. Gelukkig kunnen wij in De Goede Herder ook nog rekenen op Lex Koot, Martin Schneeberger en Phil Kint. Ook in de zomer was de kerk goed bezocht en blijven steeds meer parochianen even koffiedrinken na de mis. Dat is goed voor onze gemeenschapszin.

Naast uw trouw als kerkganger en vrijwilliger, hebben we ook uw trouwe financiële steun nodig om te kunnen voortbestaan. Zolang wij een vitale gemeenschap vormen mogen we nog 5 jaar vooruit! En dat vooruitzicht kunnen we elk jaar weer met een jaar verlengen!

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.