Spring naar inhoud

EXSULTET

Het is goed, Levende God,
U met hart en ziel
toe te zingen en te zegenen.

Want de dood ging voorbij
aan de deur van uw volk.
Zo was het in deze nacht,
toen U Israël uit Egypte bevrijdde
en hen op het droge door de zee geleidde:
de nacht waarin U als een vuurkolom
het donker hebt verdreven.

Dit is de nacht,
die heel de aarde rond
gevierd wordt als de nacht van bevrijding
uit het duister van de kwade machten.

Dit is de nacht,
waarin als eerste de Mensenzoon,
de banden van de dood heeft losgemaakt
en machteloosheid is doorbroken.

Het leven had geen zin,
als wij niet konden hopen
op een omgekeerde wereld,
als niet het licht van uw aanschijn
over ons was opgegaan.
Daarom zegenen en danken wij U
Lichtende!

Laat dan het licht,
dat Gij in ons midden hebt ontstoken –
laat deze kaars,
teken waaraan wij ons koesteren,
niet verkwijnen in ons midden,
wijs ons de weg in het licht van Pasen

Maak zo ook ons tot licht
temidden van zoveel duister in deze wereldtijd.
Door Hem Messias Jezus,
die is opgegaan als de Morgenster.