Spring naar inhoud

El Niño

El Niño, koosnaam voor het Kerstkind in Zuid-Amerika. Maar we kennen ook een natuurverschijnsel, dat el Niño wordt genoemd, omdat het veel voorkomt in de periode rond Kerstmis: gepaard gaand met stormen, hete luchtstromingen, maar ook enorme regenval.
We hebben er onlangs in de media over kunnen vernemen: een strook van Afrika met wateroverlast en een strook met grote droogte. Verbijsterend: het eiland Madagaskar, dat in tweeën gedeeld, de noordhelft heet en verdroogd, de zuiderhelft drijfnat.

Eritrea, waar ons Vastenactieproject zich op richt, ligt in de droge zone. Een gegeven, dat eens te meer duidelijk maakt dat het behoud van iedere druppel water telt. Een aansporing om ons project te doen slagen. Deze zondag 21 februari zal door een vertegenwoordiger van de Stichting Water voor Eritrea, aan het eind van de viering een korte inleiding houden over het project, gevolgd door een deurcollecte voor onze Vastenactie en zijn er Paaskaarsjes te koop. Ook zullen de envelopjes van de MOWA beschikbaar zijn voor een bijdrage in de rode kist in de garderobe, later in de Vastentijd. Voor hen die liever per ban geven: bankrekening NL72 RABO 0382 3326 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie 2016.
Bij voorbaat dank voor uw milde gave

Namens Werkgroep Missie Ontwikkelingswerken Amstelland,
Leo v.d.Vliet