Spring naar inhoud

Eén collecte: twee doeleinden

In de oecumenische viering van 1 december was de opbrengst van de collecte bestemd voor het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos: voor de School of Hope, om de ontwikkeling van de kinderen in het kamp zo goed mogelijk voort te zetten; én voor ondersteuning van het pastoraat van de kleine katholieke kerk in Mytilini, dat het lot van de kampbewoners probeert te verlichten, het project van onze voorganger Martin Schneeberger, die in januari 2020 naar Lesbos zal afreizen om het werk van het pastoraat persoonlijk te ondersteunen. De collecte bracht € 577,75 op. Per bank ondersteunen? Via DGH Bankrekening NL57ABNA0549320040 o.v.v. Lesbos