Spring naar inhoud

Diakonieweek in RK Amstelland

De Goede Herder: deurcollecte op deze zondag: 5 juni.
Diakonie, een term, die door de oecumene ook in RK kringen een vertrouwd begrip is geworden voor de ondersteuning van de naaste in onze eigen leefomgeving, die moeite heeft met mee te komen in de samenleving. De officiële RK kring wil weer het oude vertrouwde begrip Caritas gebruiken, dat velen van ons nog bekend is van de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI’s die vele parochies kenden en hun kapitaal vergaarden met o.m. de wekelijkse bijdragen in de schalen, mandjes of bakjes voor Kerk, Armen, Studiefonds. In de laatste ‘Spirit’ staat op pag. 14, onder de titel ‘Deus Caritas est, God is Liefde’ een artikel van Thomas Bauer over wat er op de Caritas Amstelland zoal afkomt en dat het noodfonds regelmatig een impuls nodig heeft om soelaas te bieden.

Deze zondag, 5 juni, kunt u bijdragen aan het noodfonds middels de deurcollecte; of via de bankrekening van De Goede Herder NL57ABNA0549320040, onder vermelding van Caritas Amstelland, of rechtstreeks naar de eigen bankrekening van Caritas Amstelland: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Dank voor uw bijdrage,
Caritas Amstelland