Spring naar inhoud

Vastenactie 2018

2018 een jaar dat de MOWA projecten uit de eigen kring aandraagt: projecten in Indonesië, gecoördineerd door de stichting Panti Asuhan.
U kunt informatie vinden in de ‘Spirit’ op pagina 12 en in de achterzaal op de posters naast de foto’s van Tulip Garden. We hopen met de opbrengst van de actie vanuit de hele parochie RK Amstelland een stevige ondersteuning te bieden aan de medische projecten op Java en onderwijs en kindertehuizen op Papua (tot 1962 Nederlands Nieuw Guinea). Op zondag 25 februari zal een bestuurslid van de stichting wat vertellen en zal de hele collecte voor de projecten zijn. Met Pasen zal ook de hele collecte voor deze projecten zijn.

Overschrijven per bank graag via:
NL72 RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA, Amsterdam
o.v.v. Vastenactie 2018.

Alvast namens degenen die zo een steun krijgen voor hun toekomst: hartelijk dank.