Spring naar inhoud

De Goede week

De laatste week voor Pasen noemen we de Goede Week. Palmzondag opent deze bijzondere week, waarin wij het hart van ons geloof belijden en vieren in velerlei kleur. Toen ik 1978 pastoor werd van de parochie van de Goede Herder als opvolger van Pastoor Drost sprak de voorzitter van het parochiebestuur bij één van de eerste vergaderingen een paar gedenkwaardige woorden. En omdat deze woorden gedenkwaardig waren wil ik die woorden dan ook hier herhalen.

Hij sprak ongeveer in deze zin en betekenis: ”Onze kerk bestaat nu 10 jaar. Het is een voorrecht om in deze gemeenschap de liturgie te vieren, omdat je voelt dat we in de afgelopen jaren echt een gemeenschap zijn geworden. We zijn op weg naar Pasen en staan aan het begin van de Goede Week. (het was de bestuursvergadering
van Maart) Laten we de parochianen stimuleren om juist de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen als één grote opgang met elkaar te vieren“ (einde citaat) We zijn nu 40 jaar verder. De gemeenschap is kleiner geworden en misschien ook kwetsbaarder. Maar die gemeenschap is er nog sprekend en handelend, toch ook weer gedragen door ons allen. We staan weer voor de Goede Week en ik zou de woorden van deze voorzitter dubbel willen onderstrepen.
De vieringen van de Goede Week hebben elk een eigen karakter en worden naar best vermogen verzorgd door vele parochianen in woord en zang en organisatie en door de bezoekers. De Goede Vrijdag wil ik apart vermelden.
Een dag van solidariteit met het lijden. De kruisoverweging in de middag om 15.00 uur is geliefd. In de stilte van de avond om 19.30 uur lezen we in alle rust het lijdensverhaal. Dit jaar omlijst met de aloude gregoriaans gezangen uit de klaagliederen van Jeremia en de responsories vamen de Metten van de Goede Week. In onze agenda zou toch deze week gemarkeerd moeten zijn met ster, een sterretje van prioriteit.

A.Koot em. pastoor