Spring naar inhoud

De Goede Herder – 50 Jaar – Zondag 28 oktober

Wat een mooie viering, wat een mooi feest. Het is precies zoals pastor Koot het in zijn voorwoord verwoordde. Wat een warme kerk. Ja, Samen Kerk, dat hoef je niet te benoemen, dat mag je ervaren. De kerkgangers staken hun reacties niet onder stoelen of banken. Sommigen roemden de koren onder leiding van Ronald en Sigrid en weer anderen hadden het over de vaste voorgangers, die gedrieën het voorrecht hadden om de feestelijke eucharistie te (con)celebreren. Bijzonder ook dat pater Hogervorst aanwezig was, de parochiezoon, met wie de geschiedenis van De Goede Herder sinds het eerste begin van de parochie op een Braziliaanse wijze verweven is. En ook pater de Vilder was er, vermaard om zijn stevige preken, waarin hij menig kerkganger heel wat stof tot ‘christelijk’ nadenken gaf. Het deed velen goed, heel goed. Zeker ook, toen bestuurslid Ypke Broek zich tot de kerk richtte en aan de voorgangers als eersten het prachtige jubileumboekje van 50 Jaar De Goede Herder aanbood. Een blijvende herinnering, rijk gedocumenteerd, bestemd voor iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. Wij voelen ons met deze blijvende herinnering heel verguld. (En als u nog niet in het bezit bent van het boekje, vraag er dan nog naar!)
Na de viering was er de drukke receptie, een en al ontmoeting en daarbij was ook menig gezicht van vroeger te herkennen. Gesprekstof te over bij koffie en feestgebak en bij hapjes en het heffen der glazen. Ook pastor Koot mocht delen in veler dank, vanwege zijn niet aflatende inzet voor De Goede Herder sinds 1973! Gelukkig liet hier het pauselijk Vaticaan zich niet onbetuigd.
Wat een mooie feest, dit vieren van 50 Jaar De Goede Herder. Dank aan de velen die onder leiding van Ger Bolink en Thea de Rijk dit alles mogelijk hebben gemaakt. Een dag om niet te vergeten.