Spring naar inhoud

Contact met de buren

Jaarlijks is er een meeting met het bestuur, het Moderamen, van de Pelgrimskerk, waarin we uitwisselen hoe we er voorstaan: wat de perspectieven zijn in RK Amstelland, de PKN AmstelveenBuitenveldert, de ervaringen in onze gezamenlijke activiteiten. Wensen, zorgen en ervaringen worden gedeeld: vers bloed voor de commissie voor het Zomer en Winterprogramma, opvolging van de vertegenwoordiging in de Raad van Kerken AmstelveenBuitenveldert, klinken er geluiden na oecumenische vieringen: ‘dat het er wel meer mogen zijn’?, hoe de Vreugdehof en de Buitenhof nu bediend worden, dat de PKN vanuit het ‘Durffonds’ twee studentenwerkers in Uilenstede laat opereren, dat het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers (met BBB-opvang) uit de Walborg, dat ’s zondags tussen 09.00 en 10.30 gebruik maakt van de mogelijkheid in een ruimte van de Pelgrimskerk te verblijven erg beperkt is.  De Goede Pelgrim is een gemeenschappelijke commissie, die een aantal facetten van wat we samen doen coördineert, onder voorzitterschap van onze Fons Smeltink.     LvdV