Spring naar inhoud

Collectes december 2015

6 december € 190,35
13 december € 222,01
20 december € 291,32
24 december Kindermis € 117,56
24 december Nachtmis € 1.370,04
25 december Eerste Kerstdag € 447,67
27 december € 232,76
31 december € 23,20
3 januari € 158,10

NB. de collectes van de Kerst zijn voor Pater Hogervorst en Hyderabad (ieder de helft).