Spring naar inhoud

Hoe waardevol
de vrienden en vriendinnen die je trouw blijven, hoe waardevol
de naasten op wie je kunt bouwen,
hoe waardevol,
de mensen die doen wat ze zeggen,
hoe waardevol
de mensen met wie je stil kunt zijn,
ze bewaren je
ze houden je overeind
ze houden je gaande
als zoveel wankelt
als zoveel onzeker is
als zoveel je vermoeit

...lees verder "Hoe waardevol…"

Introitus:

Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum,
vultum tuum Domine requiram:
ne avertas faciem tuam
Van Uwentwegen zegt mijn hart: zoekt mijn aangezicht,
Ik zoek uw aangezicht Here, verberg uw aangezicht niet voor mij. ...lees verder "Zondag 1 maart 2015 teksten en vertalingen :"

Waar woont God?
Met die vraag verraste de rabbi van Kosk een paar geleerde mannen, die bij hem te gast waren. Ze lachten hem uit: ‘Kom nou! De wereld is toch vol van zijn heerlijkheid!’
Maar de rabbi beantwoordde zijn eigen vraag: ‘God woont daar waar je Hem binnenlaat’.

Martin Buber

Zeg niet Vader,
als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze,
als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel,
als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd,
als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet uw rijk kome,
als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.

...lees verder "Zeg Niet Onze Vader"

Heer, ge weet dat ik al wat ouder ben en dat ik gauw echt oud zal zijn. Zorg ervoor dat ik niet zo’n praatziek oud mens word, en vooral niet ga denken elk ogenblik en over alles mijn mening te moeten geven. Zorg dat ik me niet ga inbeelden altijd maar weer de zaken van andere mensen te moeten bedisselen – alsof het jammer zou moeten zijn dat ze niet profiteerden van mijn grote ervaring en wijsheid.
...lees verder "Gebed"