Spring naar inhoud

Zondag 18 september aanstaande vieren we op grootse wijze het feit dat onze organiste Sigrid Haffmans 25 jaar in De Goede Herder werkt. Waarlijk een jubileum! 25 jaren verbonden aan De Goede Herder in de hoedanigheid van organiste,  hieruit spreekt een grote loyaliteit richting onze gemeenschap. Op zeer vakkundige wijze bespeelt Sigrid het orgel en de piano en begeleidt zij koren en de gemeenschap. Zondag 18 september zal zij deze begeleidende rol een beetje moeten verlaten, zij zal dan het middelpunt van deze viering zijn. Komt dus allen en zegt het voort: 18 september, hoogmis om 10.30 en aansluitend een receptie.

Tip: mocht u Sigrid uw blijk van waardering willen tonen dan kan ik u zeggen dat zij heeft aangegeven te sparen voor een nieuwe indeling van haar tuin.

Ronald Dijkstra

Een idée vanuit Caritas Amstelland: een beperkte groep uit de noodopvang voor vluchtelingen aan de Laan Kronenburg uitnodigen om samen van een lekkere maaltijd te genieten.

Coördinator Thomas Bauer heeft enkele dames bereid gevonden. Is er onder onze parochianen iemand die mee wil werken aan dit idee? Plaats van handeling zou de zaal van de Augustinuskerk zijn in verband met aanwezige keukencapaciteit, die bij de dichterbij gelegen Goede Herder te beperkt is. Info/opgeven bij thsbauer@gmail.com

Geachte medeparochianen,
De belastingdienst wordt steeds strenger met betrekking tot aftrek van giften aan de Parochie de Goede Herder.
Sinds juni 2014 zijn we gefuseerd en voor de belastingdienst zijn wij onderdeel van RK Parochie Amstelland met RSIN 824107160.
Dit nummer is slecht te vinden op de website van de belastingdienst omdat we vallen onder de groeps-ANBI-beschikking van de Rooms Katholieke kerk, Nederland.
Voor uw belastingaangifte over 2015 kunt u dit nummer vermelden, als het aangifte programma daarom vraagt.
Ik hoop dat dit helpt, wanneer u uw kerkbijdrage aftrekt van uw inkomsten.

Uw penningmeester:
Isabelle Vergroesen

In Amstelveen is overeenstemming met het COA bereikt om maximaal 400 vluchtelingen tijdelijk op te vangen in het voormalige hoofdkantoor van Ballast Nedam aan de Laan van Kronenburg 2, in het verlengde van Reijmersbeek. Na het inrichten worden de eerste vluchtelingen in februari verwacht.
Ondersteuning door vrijwilligers op velerlei gebied, zoals taal en vrije tijdsbesteding zal welkom zijn. Tot februari nog redelijk wat tijd om bij onszelf te rade te gaan wat wij zouden kunnen betekenen, of familie of bekenden te tippen.

Medeparochianen van De Goede Herder,

“Durft u het aan”, las ik in het laatste parochiebulletin.
Gebruik te maken van de mogelijkheid om via het parochiebulletin met u van gedachten te wisselen. .
Ik wil het proberen; als 90+er en vanaf het prille begin destijds (1961) in onze noodkerk parochiaan, meen ik als een van de eersten over die brug te mogen komen. Vandaar.

Ik wil dan ook uw belangstelling vragen voor langdurige zieken en eenzamen in Buitenveldert.
Het lijkt mij niet eenvoudig voor hen om de telefoon te pakken en te zeggen “Ik ben zo eenzaam.”

Maar er zijn door de vergrijzing wél velen in ons midden en u kent er wellicht één of meerderen.
Kent u zo-iemand ; meldt dit dan aan en diegene wordt telefonisch discreet benadert.
Durft u die uitdaging aan om dit mogelijk te maken ?

EenzaamEr is al enige tijd een (te) klein groepje parochianen als zo- danig actief bezig; zowel in onze parochie en in zorgcentrum “De Buitenhof” helaas alleen vrouwen.
Waarom (weer) geen mannen ?
Er zijn altijd langdurige zieke en eenzame mannen die liever met een andere man van gedachten willen wisselen
Heren, durft u het aan ? (Tel. 020 6 42 68 65. )

Er zijn vele manieren waarop wij als parochianen van De Goede Herder 'Samen Kerk' kunnen zijn. Dit blijkt ook niet alleen tijdens onze vieringen op de zondag, maar ook door de week, wanneer onze kerk in ons gelovig bezig zijn centraal staat.
Toch leeft bij velen de gedachte om tot wat meer onderlinge communicatie te komen. En die mogelijkheid is er middels het verschijnen van het parochiebulletin.
Vanuit ons midden kwam het idee naar voren om parochianen in het parochiebulletin wat meer aan het woord te laten. We willen een rubriek starten met als titel 'Wij parochianen spreken om Samen Kerk te zijn'.
Het zou heel goed kunnen, dat u die dit stukje leest, graag eens wat zou willen delen met anderen die net als u onze parochie een warm
hart toedragen. Dat delen zou van alles kunnen zijn, maar toch willen wij wel benadrukken dat u in uw stukje ook altijd mede onze idealen als christen en het belang van onze geloofsgemeenschap in het oog dient te houden.

Wie neemt de uitdaging op? Wie blaast het vuur van de H. Geest verder aan?

U kunt uw stukje sturen naar Ypke Broek
(email: ypkebroek@gmail.com) of in de brievenbus van De Goede Herder kerk, Zeelandstraat 25, 1082 BV Amsterdam .
Zij maken het dan verder gereed voor publicatie.

op zaterdag 24 oktober van 09.00- 12.00 uur. Als u 'er voor in' bent, dan heeft u zich al bij Ger Bolink gemeld. Zo niet, doe het dan zo spoedig mogelijk. Samen staan we sterk voor onze Goede Herder-kerk.
Laten we zorgen, dat ons centrum weer in goede vorm het nieuwe jaar tegemoet kan.

In de week van 23 september zal de jaarlijkse financiële actie van DGH weer door de contactpersonen rondgebracht worden. Er zijn echter steeds minder contactpersonen actief. Daarom zal mevrouw L.Vermeer na afloop van de Heilige Mis van 27 september bij de uitgang van de kerk vragen of andere parochianen de overgebleven enveloppen mee willen nemen om ze rond te brengen. Graag hiervoor uw medewerking.

Zoals u misschien al vernomen heeft, ben ik weer druk bezig om mijn reis naar India te plannen. Van 2 t/m 19 juni zullen mijn moeder en ik weer in Tulip Garden te vinden zijn. Dit keer zullen we er in het laatste deel van de zomervakantie zijn, maar ook een aantal dagen wanneer de kinderen weer naar school moeten. Dit hebben we expres gedaan, zodat we op school de nieuwe toiletten, waar we met de adventsactie voor gespaard hebben, kunnen gaan bekijken! Ik nodig u dan ook van harte uit om tegen die tijd weer mijn blog te volgen. Op http://patricia.gaatverweg.nl zal ik gedurende onze reis weer alle verhalen en foto’s met u delen.

Daarnaast heb ik nog een klein oproepje. Omdat de barbiepoppen geweldig in de smaak vielen bij de meiden in Tulip Garden, hebben we nu bedacht om iets speciaal voor de jongens mee te nemen: LEGO! Van bouwstenen, lego-poppetjes, autootjes, dieren, allerlei soorten lego zullen de jongens (maar de meisjes stiekem ook) enig vinden om mee te spelen! Dus heeft u thuis nog lego over, maar vindt u het zonde om weg te gooien? Geef het dan een mooie nieuwe bestemming! U kunt het de komende zondagen (tot eind mei) meenemen naar de kerk. Dan zorgen wij dat het bij de kinderen in India aankomt.

Als u liever financieel nog iets wilt bijdragen dan kan dat natuurlijk ook altijd via de bekende rekening van De Goede Herder of rechtstreeks naar de rekening van de Stichting Derde Wereld Hulp, bankrekening NL 81 RABO 035 18 89 086.

Patricia ten Rouwelaar