Spring naar inhoud

Geef uw oude kleding nieuw leven!

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april a.s. 9.30 -12.00 uur. Zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u op za. 21 april afgeven in gesloten zakken of dozen bij de Urbanuskerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmaparochie, Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke opbrengst is bestemd voor wederopbouw en herinrichting van meerdere scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Meer informatie: Wim Kea, telefoon 020-6452419

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!

Op vijf avonden van 19.30 tot 20.00 uur bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

maandag 14 mei,  St. Urbanuskerk, Noorddammerlaan 124

dinsdag 15 mei,   Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965

woensdag 16 mei, Gebouw Apostolisch Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 138

doonderdag 17 mei,  Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560

vrijdag 18 mei, Paaskerk, Augustinuspark 1

2018 een jaar dat de MOWA projecten uit de eigen kring aandraagt: projecten in Indonesië, gecoördineerd door de stichting Panti Asuhan.
U kunt informatie vinden in de ‘Spirit’ op pagina 12 en in de achterzaal op de posters naast de foto’s van Tulip Garden. We hopen met de opbrengst van de actie vanuit de hele parochie RK Amstelland een stevige ondersteuning te bieden aan de medische projecten op Java en onderwijs en kindertehuizen op Papua (tot 1962 Nederlands Nieuw Guinea). Op zondag 25 februari zal een bestuurslid van de stichting wat vertellen en zal de hele collecte voor de projecten zijn. Met Pasen zal ook de hele collecte voor deze projecten zijn.

Overschrijven per bank graag via:
NL72 RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA, Amsterdam
o.v.v. Vastenactie 2018.

Alvast namens degenen die zo een steun krijgen voor hun toekomst: hartelijk dank.

De Pelgrimskerk heeft in 2017 twee avonden georganiseerd op het snijvlak van Geloof en Samenleving met het doel 30-60-jarigen weer in contact te brengen met de kerk. Onderwerpen waren: ‘Geloven en politiek’ en ‘Van leven van de planeet naar leven op de planeet’.

Er is behoefte tot een organiserende commissie te komen van vier leden. Zijn er in de gemeenschap van De Goede Herder mensen, vooral uit de kring 30-60-jarigen die hier een uitdaging in zien. Neem dan contact op met Henk Stok, voorzitter van het Moderamen van de Pelgrimskerk.

Leo van der Vliet (leovliet@live.nl)

Met ruim 450 (merendeels tweepersoons-) cellen biedt het DCS plaats aan asielzoekers in procedure, illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen. Voor de maximale duur van 8 weken of in afwachting van een uitspraak verblijven zij in het detentiecentrum Schiphol. De kerken van omliggende dorpen en steden van Detentiecentrum Schiphol zorgen wekelijks voor bloemen bij de drie kerkdiensten die daar plaatsvinden. Zondags zijn dat plusminus 100 kerkgangers. Na afloop mag een ieder een bloem meenemen naar hun cel. Het aanbieden van de bloemen wordt op vrijdagavond of op zaterdag bij de voorportier gedaan, ter attentie van de geestelijke verzorging (kerkdiensten). Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Wie zou dat willen doen? Het is twee of drie keer per jaar. De bloemen worden zelf aangeschaft De kosten zijn voor onze kerk.

U kunt U aanmelden bij ypkebroek@gmail.com of 020-6724014
Alvast bedankt!!

Een noodmail van ‘Kerken helpen’ viel op het bord van Caritas Amstelland. Een gekraakt pand in Diemen, waar ongedocumenteerden verbleven is ontruimd en de vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in een kraakpand van ‘We are here’ aan het Zeeburgerpad, waar nu 80 mensen verblijven met een groot tekort aan basis behoeften: matrassen beddengoed en etenswaar bv. rijst. Heeft iemand iets te bieden?

Caritas Amstelland Thomas Bauer of Leo van der Vliet (6431761).

Zondag 17 december : 3e zondag van de Adventstijd, de periode van sobere voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Op die zondag vallen diverse acties gericht op onze medemens, die ondersteuning verdient, tezamen: de collecte voor het project Malawi van de Adventsactie, een schrijfactie voor Amnesty International en de inzameling in natura voor de opvanghuizen in Amsterdam, waarbij De Goede Herder het Jeannette Noëlhuis in Zuidoost support, andere locaties van RK Amstelland ondersteunen het Harriët Tubmanhuis in Zuidoost, het opvanghuis van de zusters van Moeder Theresa in de Jordaan en de voedselbank in Diemen.
Waar kunnen we het Jeannette Noëlhuis mee van dienst zijn? Op hun website, onder ‘bedelnap’, vinden we: toiletartikelen, bv. (kinder-)tandpasta, 1-persoons beddengoed, houdbare etenswaren , zonnebloem- of olijfolie, UHT sojamelk, rietsuiker, met Fairtrade-/ biologische producten zijn ze erg blij. We seinen u nu vast in, heeft u rustig de tijd te inventariseren of op aanbiedingen te reageren.

Bij voorbaat dank voor uw inbreng, die u op 17 december in de garderobe
kunt afgeven. Namens Caritas Amstelland. Leo van der Vliet.

Op vier avonden: 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november, steeds te 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk, Westelijk halfrond 1 Amstelveen komen vier aspecten aan de orde: ‘Hoe zag Europa eruit in de tijd van Luther’, ‘het gedachtengoed van Maarten Luther’, ‘de reactie van de Katholieke Kerk’ en ‘Oecumene vandaag’. Inleiders resp.: Twan Geurts, theoloog en journalist, Mw. Elsa Aarsen- Schiering, Luthers predikant en docent, Geert van Dartel, secretaris van de katholieke vereniging voor oecumene en de pastores Renger Prent en Eugene Brussee.
Vier avonden rond Luther, die 500 jaar geleden zijn 95 stellingen aansloeg op de deur van de kerk in Wittemberg. Eerste avond aanstaande woensdag 18 oktober: Twan Geurts over‘ Hoe zag Europa eruit in de tijd van Luther’ 20.00 uur Titus Brandsma Amstelveen.

Paus Franciscus gaf op 27 september het startsein van dit project van Caritas International, met het doel de problemen die migranten in de wereld ondervinden onder de aandacht te brengen. Caritas Amstelland en de Diaconieën van de PKN en andere kerken in Amstelveen organiseren op zaterdag 4 november vanaf ong. 15.00 uur een ‘Meet and eat’ waar ingezetenen en vluchtelingen elkaar kunnen
ontmoeten. Plaats: de Paaskerk aan het Augustinuspark in Amstelveenzuid. Een jonge man uit Afghanistan die nog op de goedkeuring van zijn asielaanvraag wacht, is uitgenodigd over zijn reis en zijn ervaringen te vertellen. De middag zal worden afgesloten met een gevarieerde gemeenschappelijke maaltijd. Ieder neemt een schotel voor een persoon mee, liefst een specialiteit van eigen land. Uit alle schotels stelt ieder haar/zijn maal samen. Er zijn ook spel(l)en voor jong en oud.

Voor meer informatie, en als u wilt deelnemen neem contact op met een van ondertekenaars, ook in verband met de voorbereidingen, of stuureen mailtje naar: vluchtelingen@rkamstelland.nl
Theo den Blanken (020 - 641 33 81), Thomas Bauer (06 576 133 73)

In het afgelopen jaar is Pater Henk de Vilder helaas uitgevallen als trouwe voorganger in onze kerk, we zijn hem niet vergeten. Onze vaste voorgangers
Phil Kint, Lex Koot en Martin Scheeberger krijgen af en toe steun van
Edwin van der Zanden en Ambro Bakker. In de nabije toekomst hopelijk
ook van onze nieuwe pastoor Eugène Jongerden, die vanaf nu de parochie
Amstelland gaat leiden. We zullen hem van harte welkom heten.

Naast uw trouw als kerkganger en vrijwilliger, hebben we ook uw trouwe financiële steun nodig om te kunnen voortbestaan. Zolang wij een vitale gemeenschap vormen mogen we nog 5 jaar vooruit! En dat vooruitzicht kunnen we elk jaar weer met een jaar verlengen!

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.