Spring naar inhoud

Het heeft even geduurd, maar mijn ticket is nu eindelijk geboekt. Over 3 weken vertrek ik al naar het mooie Vijayawada om daar de kinderen van Tulip Garden te verblijden met mijn komst. Ik ga weer helpen in de vakantieperiode, omdat er dan zo ontzettend veel behoefte aan extra handen is. Daarnaast wil ik weer bijdragen aan een mooie vakantie voor de kinderen en ga ik natuurlijk de ‘Father de Vilder’- room bekijken waar de grote jongens nu in slapen.
Op 17 april a.s. wordt er daarom aansluitend aan de viering een extra deurcollecte gehouden voor de kinderen van Tulip Garden. In Tulip Garden zou ik graag, met uw financiële steun, weer goede, mooie en leuke dingen kunnen doen voor de kinderen: een lekker ijsje of mango’s eten met zijn allen, nieuwe schoolspullen voor ze kopen, een leuk uitje met de kinderen (of outing, zoals de kinderen dat zo mooi noemen) en uiteraard een kipmaaltijd. Ik zal daar bekijken wat er nodig is en wat ik kan doen.
Ik hoop dat u mij wilt helpen deze kinderen een mooie vakantie te geven. Deze kinderen verdienen dit zo! De deurcollecte is wel erg kort dag. Mocht u daardoor niet in de gelegenheid zijn, maar toch willen bijdragen, dan kunt u natuurlijk ook een bedragje overmaken via de bekende rekening van de Goede Herder of rechtstreeks naar de rekening van Stichting Derde Wereld Hulp: NL 81 RABO 035 18 89 086. Uiteraard komen uw gaven geheel ten goede aan de kinderen daar.
Alvast heel erg bedankt!

Patricia

logo Water voor EritreaDe werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland heeft gekozen om geld in te zamelen tijdens de Vastenperiode voor de Stichting Water voor Eritrea. Deze stichting zet zich in voor veilig drinkwater en helpt mee aan de bouw van een ondergronds reservoir in de school van de Auxiliary Brothers in Alla een dorpje in Eritrea. In het binnenkort te verschijnen parochieblad Spirit treft u hierover uitgebreid informatie aan.

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te deponeren op de collecteschaal, in de daarvoor bestemde bus in de garderobe, of over te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’. Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

Geachte medeparochianen,
De belastingdienst wordt steeds strenger met betrekking tot aftrek van giften aan de Parochie de Goede Herder.
Sinds juni 2014 zijn we gefuseerd en voor de belastingdienst zijn wij onderdeel van RK Parochie Amstelland met RSIN 824107160.
Dit nummer is slecht te vinden op de website van de belastingdienst omdat we vallen onder de groeps-ANBI-beschikking van de Rooms Katholieke kerk, Nederland.
Voor uw belastingaangifte over 2015 kunt u dit nummer vermelden, als het aangifte programma daarom vraagt.
Ik hoop dat dit helpt, wanneer u uw kerkbijdrage aftrekt van uw inkomsten.

Uw penningmeester:
Isabelle Vergroesen

Op 18 januari 1991 vond de eerste repetitie plaats van het kamerkoor Podevijn. Op initiatief van enkele docenten van het Fons Vitae Lyceum startte een groep van acht zangers. Als dirigent werd Ronald Dijkstra aangetrokken, oud-leerling van Fons Vitae.
Dit jaar, 2016, viert het koor dus het 25 jarig jubileum en wel met twee concerten en met medewerking van enkele leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Inmiddels bestaat het koor uit 16 leden en één dirigent, Ronald, die vanaf het begin de inspirerende dirigent is. Drie zangers zijn vanaf het begin lid: A.Koot, F. van Temmen en C.Tromp. De concerten worden gegeven op 19 en 21 februari a.s. Op vrijdagavond 19 februari (tevens de verjaardag van pastor A.Koot) zingt het koor in De Goede Herder. Aanvang 20.00 uur.

De Goede Herder is de thuisbasis van dit koor. Al die jaren wordt er op donderdagavond gerepeteerd. Voor deze trouwe dienstverlening is het koor de parochie zeer erkentelijk. Hetzelfde concert wordt ook gegeven in de Amstelkerk aan het Amstelveld op zondag 21 februari, eveneens om 20.00 uur. Na afloop van beide concerten zal het glas worden geheven.

Naast werken van Ola Gjeilo, Manuel Oltra e.a. staat als hoofdwerk op het programma: Lobet den Herrn, alle Heiden van J.S. Bach . de toegangsprijs is € 12,50.
U bent van harte welkom om met ons dit jubileum mee te vieren. Meer informatie kunt u vinden op www.podevijn.nl

A.Koot em. pastoor

Wilt u met Pasen een Huispaaskaars, dan kunt u deze bestellen.
In de garderobe ziet u op het mededelingenbord de mogelijkheden.
U kunt hierop uw naam en adres neerzetten en wat u wilt bestellen, de prijzen staan vermeld.
Opgave uiterlijk voor 8 februari. Betaling contant bij uitreiking op Pasen.
Contactpersoon Ger Bolink.