Spring naar inhoud

Uitgeleide hebben we op 18 mei gedaan aan Henk de Vilder, die als leraar, toneelregisseur, studentenpastor, en voorganger velen heeft begeleid en gestimuleerd. Hij was een vriend en inspiratiebron voor velen van ons, een krachtig prediker, die ons met niet mis te verstane bewoordingen oppakte, een spiegel voorhield en voor keuzes zette – met een vaak terugkerende boodschap: ‘Ga door jij.’ ‘Hem achterna’, zoals verbeeld op de omslag van zijn prekenbundel: een volwassene, die een kind voortrekt, dat niet valt, maar juist leert lopen. Bewust van zijn kwetsbaarheid was hij een sterk mens; eigenzinnig in zijn keuzes; zwijgen was zijn kracht, discreet, maar ook duidelijk naar de ander.

We voelen een immense dankbaarheid voor zijn leven.

De Goede Herder

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse landelijke kledinginzameling, die op zaterdag 13 april jl. in Amstelveen en Buitenveldert is gehouden heeft 4.280 kilo aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd! De organisatoren van de inzameling danken alle kledinggevers van harte voor hun bijdragen. De kleding wordt op soort en kwaliteit gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled. De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie wordt dit jaar gebruikt voor noodhulp en wederopbouw van tien dorpen op Sulawesi, Indonesië. Dit eiland is getroffen in 2018 door een tsunami en enorme aardverschuivingen, met als gevolg duizenden doden en ontheemden en zeer veel schade. Hulp en ondersteuning is dringend gewenst, dus de bijdrage van deze Sam’s kledinginzameling is zeer welkom!

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.

Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Jongstleden donderdag kwamen de leden van de MOWA bijeen en konden van de penningmeester de verheugende eindscore van de Vastenactie 2019 vernemen: € 13.872 brachten de vijf locaties van RK Amstelland bijeen. Daar kan nog bij komen een bedrag, dat via de jaarlijkse mailing rechtstreeks vanuit onze regio naar de Vastenactie wordt gegireerd. Vertaald naar landelijk zal er zoveel zijn binnengekomen, dat er in de vijf projecten, in Congo, Sierra Leone, Niger, Nicaragua en Indonesië veel maatregelen kunnen worden genomen, waardoor gezuiverd water naar de bevolking toegebracht kan worden: een grote verlichting in de zorg van met name de vrouwen, en door verbetering van bevloeiing: een verbetering van de voeding en daarmee van de gezondheid.

Vanuit De Goede Herder kon € 7.841,12 worden overgemaakt. De MOWA dankt alle gevers hartelijke voor hun milde gaven.

namens de MOWA, Leo van der Vliet

Vrijdag 10 mei is overleden onze parochiaan en inspirerend voorganger, Henk de Vilder sj.
Kort nadat hij in onze parochie was komen wonen was hij bereid om naast zijn pastoraal werk in de Drie Stromen en de Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost, gedurende zo’n dertig jaar in vieringen in De Goede Herder voor te gaan.
De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 18 mei om 11.00 uur in De Goede Herder, waarna gelegenheid is tot condoleren.
In besloten kring wordt hij begraven te Nijmegen.

Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Je zult het maar moeten doen: iedere dag weer, en dan niet op het dorpsplein om de hoek, maar een paar kilometer lopen naar een rivier, waar het water er naar onze normen ‘niet uit ziet’.

‘Water verandert alles’, was het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie dit jaar en met de opbrengst zal er in de vijf project-gebieden het nodige gedaan kunnen worden, waardoor het waterhaal tijd kan veranderen in tijd om kennis op te doen voor verbeterde levensomstandigheden.

Twaalf emmertjes sierden het bericht in het vorige bulletin. Zij symboliseerden de € 1200, die de Vastenactie-collectes tot dan toe hadden opgebracht. Het Paasweekend heeft de collecte opbrengst gebracht op € 2252,70. Dus zouden 22 emmertjes dit bericht kunnen opsieren. Daar moet nog bijgeteld worden, wat op de MOWA rekening is gestort. Dat laat zich moeilijk naar locaties uitsplitsen.

Het belangrijkste is het totaal. Wil iemand nog bijdragen? Tot en met 6 mei overgeschreven kan nog meegenomen worden: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.

Namens de mensen, wier levensomstandigheden we hebben kunnen verbeteren,
HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT.
MissieOntwikkelingWerkAmstelland

Een sfeer ontstaat, een vruchtbare bodem voor meditatie, voor meditatie in de gedachtenisviering rond het H. Kruis op de avond van Goede Vrijdag. Dank en respect voor de zangers van onze Schola Gregoriana.

Natuurlijk ook dank en respect voor de inzet van alle zangers van de Goede Herder. Zij zorgden geïnspireerd door Ronald en ondersteund door Sigrid voor een goede sfeer in alle vieringen in de Goede Week. Dat de herinnering aan deze mooie vieringen een inspiratie mogen zijn om uit te zien naar volgend jaar, maar ook in de tussentijd je mee te laten nemen door hun inzet!

Op vrijdag 19 april is Gerda Wolzak overleden. Zij is 83 jaar geworden. Haar afscheid was op vrijdag 26 maart in de aula van Begraafplaats Zorgvlied, waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.