Spring naar inhoud

Op donderdag 7 november is Willemijn Lemaire overleden. Zij is bijna 89 jaar geworden. Haar uitvaart vond op vrijdag 15 november plaats in De Goede Herder, waarna zij aansluitend op Westgaarde is gecremeerd.

Na een moedig gedragen ziekte is Willemijn Lemaire van ons heengegaan. Zij was een parochiane van het eerste uur en is altijd met hart en ziel met onze parochie van De Goede Herder verbonden geweest.

We kennen Willemijn als prominent koorlid, maar misschien meer nog als de bijzondere lectrice, die altijd op haar unieke wijze het bijbels Woord tot ons sprak. Het zal dan ook niet verbazen dat zij de parochiële Bijbelgroep vanaf het eerste begin altijd trouw is geweest. Doordringen in het Woord an de Heer, het was voor haar een levensopdracht. En dat geloven niet alleen op zondag gebeurt, maar juist ook door de week in daden van liefde, vrede en gerechtigheid, hebben wij binnen en buiten de kerk van haar mogen ervaren.

Tot het laatste toe was zij ook zeer actief als vrijwilligster. Niet alleen in het brengen van medeparochianen naar de kerk, het verspreiden van het parochieblad en als contactpersoon, maar ook nog als bewogen lid van ons oecumenisch overleg met de Pelgrimskerk, de Goede Pelgrim. Wij zullen Willemijn erg missen en bidden Onze Lieve Heer dat zij bij Hem mag zijn in het paradijs.

Ingesteld door Paus Franciscus op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. In de RK Amstellandparochie op zondag 17 november. We vragen aandacht voor het werk van Caritas Amstelland. Armoede is een relatief begrip. Zelfs onze regering valt het op dat de afstand tussen arm en rijk toeneemt. Dankzij allerlei regelgeving vallen er toch mensen tussen wal en schip en wordt er beroep gedaan op Caritas Amstelland. Dat kost tijd en geld en werkers zijn er te weinig. Op afzienbare termijn vallen er vacatures. Op de folder van Caritas op het inforek staat, wat er zoal omgaat en gedaan wordt. Voor de financiële steun is er een collecte in juni.

Een extra bijdrage ? NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.

Ieder jaar gaan onze acolieten iets leuks doen. Dit als dank voor hun hulp bij alle vieringen en natuurlijk ook om de onderlinge band te versterken. Dit jaar zijn we opnieuw gaan karten met z’n allen. Dit was vorig jaar een groot succes en dus voor herhaling vatbaar. Maar nu op een andere baan, namelijk in Zwanenburg. Eerst verzamelen bij onze De Goede Herder om kwart over 12. Iedereen was lekker op tijd, dus op naar Zwanenburg, waar we eerst de Formule 1 race samen hebben gekeken. En dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Om kwart over 4 was het dan zover. De pakken aangetrokken, de helmen opgezet en na een korte uitleg de baan op. Gelijk fanatiek geracet, maar de baan was flink bochtig, dus nog niet echt een mooie tijd neergezet. Dat ging de tweede keer beter. De eigen rijtijden werden verbeterd de rondetijden gingen ook vooruit. De verhitte gezichten na de tweede rit spraken boekdelen en er werd nog flink over nagepraat. Daarna was het tijd voor de gebruikelijke “pannenkoeken”. Een leuk restaurantje in Haarlem gevonden en daar gezellig tot sluitingstijd gegeten en gedronken. Niet alleen pannenkoeken en poffertjes als toetje waren favoriet, maar ook de spareribs gingen er goed in. Kortom, het was weer een hele gezellige middag en avond! Mocht u nog iemand weten die zich bij onze ploeg wil aansluiten (van katholieke huize en communie gedaan), dan natuurlijk van harte welkom! Volgend jaar gaan we weer iets leuks doen.

Therese

Op woensdag 30 oktober is Jo van Diessen overleden. Zij is 96 jaar geworden. Haar afscheidsdienst vond op vrijdag 8 november plaats in De Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar gecremeerd is.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Met Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

John Houkes
Huib Houthuijs
Annie Mascini
Wim Lefeber
Herman Divendal
Gerda Wolzak
Loes Hoogland – Lammers
Henk de Vilder SJ
Hettie van Diessen
Mia Nielen – van den Broek
Joke Bolink – Mul
Trudi Veldhuizen - Meissner
Henk Leber
Frans Boogers
Ria Reekers
Bert Jan Pompen
Janny Schultz – van de Poel
Harry Gruijthuijsen

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.

Na een kortstondig ziekbed is op woensdag 25 september Harry Gruijthuijsen van ons heengegaan. Wij zijn Harry als parochie zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk, dat hij in bijna 60 jaar voor onze gemeenschap heeft verricht. Harry was met zijn vrouw Ploni parochiaan van het eerste uur. Door de jaren heen heeft Harry allerlei functies bekleed en taken verricht. De meesten van ons kennen hem als bestuurslid, als koorzanger, en als lector, maar daarnaast heeft Harry zich ook zeer verdienstelijk gemaakt op diaconaal terrein zoals onder meer bij de acties voor pater Hogervorst in Brazilië en als vrijwilliger in De Buitenhof.

Wij zullen Harry ten zeerste missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor Ploni om dit grote verlies te kunnen dragen.

Deze traditionele collecte om werkers in de derde wereld betrouwbaar ter plekke te krijgen heeft € 203,75 opgebracht. Daarnaast zullen velen rechtstreeks aan de MIVA of via de DGH bankrekening hebben overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u nog willen bijdragen: MIVA : NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch; via de bekende rekening van DGH kan ook nogmaals bedankt!

Leo van der Vliet

Op maandag 19 augustus is Frans Boogers overleden. Hij is 84 jaar geworden. Zijn uitvaartdienst vond op dinsdag 27 augustus plaats in de Dominicuskerk, waarna hij op Westgaarde is begraven.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Graag wil ik onze parochianen op de hoogte brengen, dat ik met ingang van september wat gas ga terugnemen. Het sluipenderwijs ouder worden en vooral de vele te rijden autokilometers breken mij meer en meer op. De bedoeling is dat ik geleidelijk allerlei activiteiten die ik binnen onze parochie van De Goede Herder voor mijn rekening neem, in goed overleg met pastor Jongerden en onze Locatieraad overdraag. Dat betekent niet dat aan de bestaande pastorale activiteiten en contacten zo maar een einde komt, maar wel dat ik minder inzetbaar ben bij het vele dat zich zo in een parochie aandient. Zeker voorlopig blijf ik één van de zondagse voorgangers (gemiddeld één keer in de maand) in onze kerk en blijf ik als vaste katholieke voorganger verbonden aan het verpleeghuis De Buitenhof.

Wij blijven elkaar zien - ik blijf beschikbaar - , maar niet meer bijna elke dag van de week.

Phil Kint

Op donderdag 8 augustus is Janny Schultz-van der Poel opverleden. Zij is 100 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 16 augustus in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert. Waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle
Heer.