Spring naar inhoud

Op woensdag 15 februari is Gé Morssink overleden. Hij is negentig  jaar geworden. Zijn uitvaart was op dinsdag 21 februari in de kapel  van de Begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van Onze Heer.

Op woensdag 1 februari is Gerda Lansue overleden. Zij is tachtig jaar  geworden. Haar uitvaart was op dinsdag 7 februari in de kapel van de  Begraafplaats Buitenveldert, waarna zij aldaar is begraven. Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van Onze Heer.

Onder de intentie: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte (Dag Hammarskjöld) wordt in die nacht ter herinnering aan het Hostiewonder van 1345 de omgang gelopen. Op zaterdagmiddag 21 januari zal in de kapel van het OLV Gasthuis de feestelijke presentatie plaats vinden van een omvangrijke monografie, geschreven door dr. Charles Caspers en prof. Peter Jan Margry, over het Mirakel van Amsterdam en de Stille Omgang (uitgave Prometheus, € 29,95, gebonden).

Een e-mail aan het secretariaat (info@stille-omgang.nl) en u ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Het organiseren van de Stille Omgang gaat met aanzienlijke kosten gepaard, wilt u het Gezelschap ondersteunen de Omgang mogelijk te maken: een bijdrage op NL 61 INGB 0000 2120 31 t.n.v. Gezelschap Stille Omgang Amsterdam (met vermelding naam en woonplaats) is zeer welkom.

Beste parochianen,

Achter in de kerk hangt weer een poster. De kinderen van Tulip Garden en Tulip Garden Hostel zijn al helemaal kerststemming.

Alle kinderen wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe en zij bedanken u voor uw hulp in het afgelopen jaar!

Indien u deze kinderen met een gift fijne feestdagen wilt wensen, kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op de rekening van de Stichting Derde Wereld Hulp of via de gebruikelijke rekening van De Goede Herder.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL81 RABO 0351889086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen.

Hartelijk dank.

Patricia

In de binnenhof van De Goede Herder staat in de week voor Kerstmis tot aan Drie Koningen een heel mooie Kerststal. Hij krijgt heel veel bekijks van ouders met kinderen. En waarom zou u met uw kinderen of kleinkinderen de kerststal ook niet even komen bekijken en daarna een bezoekje aan de kerk brengen, even te bidden en een kaarsje te branden? De kerk is elke dag door de week (behalve op zaterdag) geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Voor de vieringen in de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag als mede voor andere vieringen kunt u een intentie opgeven. Wilt u uw dierbare in ons gezamenlijk gebed gedenken of voor een andere intentie in de vieringen bidden, neemt u dan contact op met pastor Ph. Kint tel: 6420843 (of mobiel 0613624227) of met mevr. L. Vermeer tel: 6428565.

Als u niet in de gelegenheid bent om in de Kerstperiode een van onze bijzondere vieringen te bezoeken en u wilt toch graag thuis de communie ontvangen, stel u dan in verbinding met pastor Kint (tel. 020-6420843 of 0613624227). Ook voor een gesprek of ontmoeting kunt u met hem contact opnemen.

Op donderdag 1 december is Cees Leenders overleden. Zijn uitvaart was op dinsdag 6 december in onze parochiekerk waarna hij is begraven op de R.–K. Begraafplaats Buitenveldert.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Zondag 18 december Inzameling in natura voor de opvanghuizen voor o.m. vluchtelingengezinnen. Zij ontvangen graag voedingsmiddelen die lang goed blijven: groente/fruit in blik, rijst, pasta, zeep, shampoo, tandpasta, maar ook textiel, kleding in goede staat o.i.d. De Goede Herder richt zich op het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost. Bezoek hun goede website, daar vind u onder de knop ‘bedelnap’ meer over wat zij goed kunnen gebruiken. Zo krijgen ze wat meer ruimte in hun krappe budget. Aanleveren van uw gaven op 18 december in onze garderobe. Bij voorbaat veel dank!

Caritas RK Amstelland.

Het eerste resultaat is binnen: de collecte in onze Goede Herder heeft, snel geteld € 477,98 opgebracht. Een mooie start. Voor hen die de collecte gemist hebben of die graag via de bank aan het project willen bijdragen volgt hier nog het Banknummer: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam, o.v.v. Adventsactie 2016. Uitgebreide informatie in de Spirit, die in deze week bij u bezorgd wordt. Goed onderwijs helpt ook kansarme kinderen vooruit, zoals de jongeman, op de ‘strip’ in onze garderobe: hij verloor vroeg zijn beide ouders, maar heeft, gestimuleerd door de Bondeko-school, een technische studie aan de Universiteit kunnen afronden!

Hartelijk dank namens de jeugd van Kayunga, Uganda, MOWA RK Amstelland