Spring naar inhoud

Zondag 18 september aanstaande vieren we op grootse wijze het feit dat onze organiste Sigrid Haffmans 25 jaar in De Goede Herder werkt. Waarlijk een jubileum! 25 jaren verbonden aan De Goede Herder in de hoedanigheid van organiste,  hieruit spreekt een grote loyaliteit richting onze gemeenschap. Op zeer vakkundige wijze bespeelt Sigrid het orgel en de piano en begeleidt zij koren en de gemeenschap. Zondag 18 september zal zij deze begeleidende rol een beetje moeten verlaten, zij zal dan het middelpunt van deze viering zijn. Komt dus allen en zegt het voort: 18 september, hoogmis om 10.30 en aansluitend een receptie.

Tip: mocht u Sigrid uw blijk van waardering willen tonen dan kan ik u zeggen dat zij heeft aangegeven te sparen voor een nieuwe indeling van haar tuin.

Ronald Dijkstra

Voorzichtig is Meet and eat van start gegaan. Samen inkopen doen bij Dirk van den Broek en de maaltijd klaar gemaakt en ervan genoten, getuige de foto's met lachende gezichten en glanzende ogen van de twee vrouwen en de twee meisjes, waarvan er een ziek was. Voorzichtig van start gegaan, want het coördinerend COA wil grote zorgvuldigheid in het opbouwen van de kontakten. In het 'Huis van de wijk' worden ook regelmatig bijeenkomsten gehouden, waar parochianen van De Goede Herder bij aanwezig zijn. Zo worden er van daar uit rondleidingen door Buitenveldert gepland. Alles moet nog zijn vorm en zijn weg nog vinden. Coördinator van Caritas Amstelland, Thomas Bauer, is tot medio juli met vakantie.

Jaarlijks is er een meeting met het bestuur, het Moderamen, van de Pelgrimskerk, waarin we uitwisselen hoe we er voorstaan: wat de perspectieven zijn in RK Amstelland, de PKN AmstelveenBuitenveldert, de ervaringen in onze gezamenlijke activiteiten. Wensen, zorgen en ervaringen worden gedeeld: vers bloed voor de commissie voor het Zomer en Winterprogramma, opvolging van de vertegenwoordiging in de Raad van Kerken AmstelveenBuitenveldert, klinken er geluiden na oecumenische vieringen: ‘dat het er wel meer mogen zijn’?, hoe de Vreugdehof en de Buitenhof nu bediend worden, dat de PKN vanuit het ‘Durffonds’ twee studentenwerkers in Uilenstede laat opereren, dat het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers (met BBB-opvang) uit de Walborg, dat ’s zondags tussen 09.00 en 10.30 gebruik maakt van de mogelijkheid in een ruimte van de Pelgrimskerk te verblijven erg beperkt is.  De Goede Pelgrim is een gemeenschappelijke commissie, die een aantal facetten van wat we samen doen coördineert, onder voorzitterschap van onze Fons Smeltink.     LvdV

Een zeer select gezelschap was aanwezig. Phil Kint tipte zijn ervaring in Sicilië aan: volle kerken. Maar vol zegt niet alles: de intensiteit van hoop en vertrouwen waar door het geloof overeind blijft; ons bezinnen welke is de kerk die wij samen willen zijn? Hoe blijft De Goede Herder overeind? Financieel zijn we redelijk sterk, door wijsheid in het verleden, maar toch de Financiële actie en de reguliere collectes worden wat minder. Met een warm hart wordt bijgedragen aan collectes voor derden (de derde Wereld: o.a. het project dat dankzij J.O.O.P door Pater Hogervorst in Brazilië is opgezet en dat we kunnen blijven steunen). De verkoop van de Annakerk maakt het mogelijk dat de kosten van de RK Amstelland daaruit bestreden worden. Iedere locatie ‘houdt zijn eigen broek op’. De komende 10 jaar gaan we door met afbouwen van de schulden, o.m. ondersteund door een actief verhuurbeleid. Alle vrijwilligers van misdienaar via lector en koster tot dirigent verdienen dank voor hun inzet, als getoond in Isabelle’s laatste sheet. Hans ten Rouwelaar (als secretaris van RKA) schetste de situatie in de parochie: veel energie was te steken in de restauratie van de Urbanus Bovenkerk (een Rijksmonument), de sluiting van de  H. Geest en de overgang van de gecombineerde geloofsgemeenschap naar Bovenkerk, vormgegeven in indrukwekkende vieringen (foto’s op de RKA-site). Ter opvulling van de vacatures in het pastorale team circuleren wel namen, maar pas na de zomer is een beslissing te verwachten of en hoe die uitvalt. Of er nog iets gehoord was van een wensdroom van een grote ‘Maria van Alle Volkeren’-kerk, die ergens in Buitenveldert bij de RAI gedacht was? Neen, maar je weet maar nooit! Vragen over hoe je nieuwe gelovigen trekt, of er met een autodienst mensen die niet zo mobiel meer zijn naar de kerk gebracht kunnen worden, of onze mooie glas in loodramen niet wat meer uitstraling naar buiten verdienen. In a nutshell is hier weergegeven het besprokene van de parochieavond; nieuwsgierig? Volgend jaar herkansing!

Leo van der Vliet
Secr. Locatieraad.

De Goede Herder: deurcollecte op deze zondag: 5 juni.
Diakonie, een term, die door de oecumene ook in RK kringen een vertrouwd begrip is geworden voor de ondersteuning van de naaste in onze eigen leefomgeving, die moeite heeft met mee te komen in de samenleving. De officiële RK kring wil weer het oude vertrouwde begrip Caritas gebruiken, dat velen van ons nog bekend is van de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI’s die vele parochies kenden en hun kapitaal vergaarden met o.m. de wekelijkse bijdragen in de schalen, mandjes of bakjes voor Kerk, Armen, Studiefonds. In de laatste ‘Spirit’ staat op pag. 14, onder de titel ‘Deus Caritas est, God is Liefde’ een artikel van Thomas Bauer over wat er op de Caritas Amstelland zoal afkomt en dat het noodfonds regelmatig een impuls nodig heeft om soelaas te bieden.

Deze zondag, 5 juni, kunt u bijdragen aan het noodfonds middels de deurcollecte; of via de bankrekening van De Goede Herder NL57ABNA0549320040, onder vermelding van Caritas Amstelland, of rechtstreeks naar de eigen bankrekening van Caritas Amstelland: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Dank voor uw bijdrage,
Caritas Amstelland

In het bulletin van 17 april meldden we al de opbrengst van de collectes in De Goede Herder. Het totaal was nog niet gepubliceerd: de kerken van RK Amstelland brachten samen bijeen het fantastische bedrag van € 19.585,--. Het aandeel van De Goede Herder hierin is, inclusief giften via de bank: € 7.266,48. De Stichting Water voor Eritrea is ongelooflijk blij en dankbaar: met deze impuls is het ondergronds waterreservoir bij de school van de Auxiliary Brothers in Alla, Eritrea te realiseren. Een bedankbrief ligt ter inzage op het rek in de garderobe.

Nogmaals dank voor uw ondersteuning.
MOWA Amstelland

Zoals u wellicht weet, ben ik onlangs weer teruggekomen uit India. Ik ben voor twee weken gaan helpen in Tulip Garden, het weeshuis van Stichting Derde Wereld Hulp. Daar heb ik weer veel kunnen doen met en voor de kinderen. Zo hebben we met verschillende nieuwe sportspullen een spelletjesochtend gehouden, hebben we een heuse ‘treasure hunt’ gedaan, waarbij de kinderen op zoek gingen naar ‘de schat’ (een cadeautje voor ieder kind met een tandenborstel, tandpasta, shampoo en zeep), en zijn we een dagje naar het zwembad geweest. Daarnaast kon natuurlijk ook de kipmaaltijd niet ontbreken en hebben de kinderen heerlijk gesmuld van Dahl, een curry van kikkererwten, die de kinderen heerlijk vinden. De kinderen vonden het heerlijk om zo vakantie te kunnen vieren.

Daarnaast heb ik de kinderen allemaal nieuw ondergoed kunnen geven. Iets wat erg nodig was, omdat sommige kinderen nog maar 1 of 2 onderbroeken hadden. En ook zullen de kinderen van het hostel (het huis van SDWH voor de kinderen van de allerarmste ouders) allemaal een nieuwe pyjama krijgen. Daar zullen ze ook erg blij mee zijn.

Via deze weg wil ik u graag van harte bedanken voor uw bijdrage. Voor meer verhalen verwijs ik u graag naar mijn blog: patricia.gaatverweg.nl. En binnenkort zullen er natuurlijk weer foto’s van mijn reis worden opgehangen achterin de kerk.

Patricia

Het heeft even geduurd, maar mijn ticket is nu eindelijk geboekt. Over 3 weken vertrek ik al naar het mooie Vijayawada om daar de kinderen van Tulip Garden te verblijden met mijn komst. Ik ga weer helpen in de vakantieperiode, omdat er dan zo ontzettend veel behoefte aan extra handen is. Daarnaast wil ik weer bijdragen aan een mooie vakantie voor de kinderen en ga ik natuurlijk de ‘Father de Vilder’- room bekijken waar de grote jongens nu in slapen.
Op 17 april a.s. wordt er daarom aansluitend aan de viering een extra deurcollecte gehouden voor de kinderen van Tulip Garden. In Tulip Garden zou ik graag, met uw financiële steun, weer goede, mooie en leuke dingen kunnen doen voor de kinderen: een lekker ijsje of mango’s eten met zijn allen, nieuwe schoolspullen voor ze kopen, een leuk uitje met de kinderen (of outing, zoals de kinderen dat zo mooi noemen) en uiteraard een kipmaaltijd. Ik zal daar bekijken wat er nodig is en wat ik kan doen.
Ik hoop dat u mij wilt helpen deze kinderen een mooie vakantie te geven. Deze kinderen verdienen dit zo! De deurcollecte is wel erg kort dag. Mocht u daardoor niet in de gelegenheid zijn, maar toch willen bijdragen, dan kunt u natuurlijk ook een bedragje overmaken via de bekende rekening van de Goede Herder of rechtstreeks naar de rekening van Stichting Derde Wereld Hulp: NL 81 RABO 035 18 89 086. Uiteraard komen uw gaven geheel ten goede aan de kinderen daar.
Alvast heel erg bedankt!

Patricia