Spring naar inhoud

In de RK Parochie Amstelland zal de Eerste Heilige Communie voor kinderen in de leeftijd van groep 4 en evt. ouder plaats vinden op zondag 12 april. De voorbereiding zal starten in februari 2015; op donderdag 15 januari zal in de pastorie van de St. Urbanuskerk te Ouderkerk een vrijblijvende eerste oriënterende ouderavond gehouden worden voor de ouders van kinderen uit de geloofsgemeenschappen De Goede Herder, Titus Brandsma en St. Urbanus Ouderkerk. (aanmeldingen via karinl68@hotmail.com)

Benoeming Father Samson tot nieuwe bisschop van Hyderabad.
Zoals u weet draagt onze parochie bij aan de goede werken van de St. Elisabethparochie (Hyderabad - Pakistan).
Wij onderhouden ook een vriendschapsband met deze parochie via Hayat-e- Nau. Wij ondersteunen medische teams die vanuit de Elisabethparochie noodzakelijke medische zorg verlenen aan arme mensen op het land van de provincie Sindh.

Door onze paus Franciscus is de Pakistaanse Franciscaan (de pastor van de Elisabethparochie) Father Samson twee weken geleden benoemd tot de nieuwe bisschop. Wij feliciteren hem met deze bijzondere benoeming en wij bidden dat hij in de zo moeilijke Pakistaanse situatie zijn (en onze) kerk op inspirerende wijze mag leiden.

Elk jaar organiseren de jongeren van parochie Amstelland een DiaconAction Dag. Deze dag staat in het teken van aandacht voor een ander. Steeds weer bedenken ze een mooie aktie voor een goed doel of een bijzondere doelgroep. Dit jaar gaan de jongeren een Kerstmarkt houden waarbij de totale opbrengst bestemd is voor een wel heel bijzonder project. In het verlengde van de adventsactie gaan ze geld inzamelen voor een kindertehuis in India waar kinderen wonen die besmet zijn met het HIV- virus. Deze kinderen gaan naar een school die dringend nieuwe toiletten nodig heeft en dat gaat minimaal 7.000 euro kosten. Samen willen we ervoor zorgen dat dit bedrag bij elkaar gebracht wordt. Helpt u mee?
...lees verder "Diacon Action : Kerstmarkt voor India!"

Ben je te oud voor het Kerstspel? En voel je er weinig voor om ingeklemd tussen je ouders verplicht Latijnse gezangen aan te horen? Schuif dan eens bij ons aan. Want de leden van Vivace gaan samen met leden van het jeugdorkest Jong Excelsior jou een waanzinnige Kerst bezorgen met muziek die jij wilt horen! Ze hebben 14 december jl. samen opgetreden in de Meervaart in Amsterdam. En dan nu in de kerk, inderdaad; maar waarom ook niet?! Want tussen alle hoogmissen door heeft het tienerkoor van de St. Augustinuskerk speciaal voor jou een muzikale happening georganiseerd. Woensdagavond 24 december om 18.30 uur komen Vivace en Jong Excelsior bijeen om Christmas Carols te zingen. Ook wordt het Kerstverhaal verteld, maar dan op een eigentijdse manier. Want is er nog wel Kerstmis op deze wereld? Bestaat dat gevoel nog wel? Of hebben we het alleen nog maar over nóg meer eten en nóg meer cadeaus? Als je mee wilt zingen, mag dat. Maar gewoon lekker luisteren is ook prima. Opdat Kerstmis 2014 ook voor jou een bijzonder feest mag worden, want gewone dagen zijn er al meer dan genoeg!

Werkgroep Vivace

Kom naar de Augustinuskerk a.s. woensdag 24 december om 18.30 uur, neem vrienden en vriendinnen mee..........

Het Woord Spreekt. Donderdag 11 dec. 20.00 – 21.45 uur,

Pastoreskamer van De Goede Herder. Op de tweede donderdag van de maand komen we bijeen om ons te buigen over teksten van de Heilige Schrift. Deze avond gaat het om Jesaja 61, 1-11 en Johannes 1, 6-28. Iedereen is van harte welkom om bij koffie en thee naar het Woord te luisteren en het Woord van de Heer te laten spreken. Als u geen bijbel heeft, de parochie heeft voldoende leenbijbels.