Spring naar inhoud

Op de dag dat het volgendVastenactiee bulletin uitkomt wordt de eerste weekendcollecte gehouden die geheel ten goede komt aan het door de RK parochie Amstelland ondersteunde centrale project verbeteren van de leefomstandig- heden en het perspectief door bevordering en facilitering van onderwijs in het zuiden van Sri Lanka.
Voor de bezoekers van onze vieringen daarom nu al deze vooraankondiging. Natuurlijk zijn er andere methoden om de daad bij het woord te voegen:
De bekende rode kist voor de Vastenaktie heeft al tweemaal uitnodigend op de tafel in de garderobe gestaan, opgesierd met foto’s die een impressie geven van de problematiek en de weg naar een beter perspectief. Hogerop, boven de rekken met de jashaken is ook een en ander te bekijken: we hangen de vlag uit voor Sri Lanka. Zal onze doelgroep dat ook kunnen doen na onze Vastenaktie?
Voor hen die liever met een bankoverschrijving hun solidariteit bewijzen: overmaken op bankrekening nummer NL72RABO 0382 3326 01 ten name van MOWA Amsterdam, onder vermelding van Vastenaktie 2015.

Missie Ontwikkelingwerken Amstelland,
Leo van der Vliet

VasteactieGrenzeloos samen leven
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka.

RK AmstellandHet is ‘de parel van de Indische Oceaan’. En de meeste toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen. Maar achter die glanzende toeristenfolders gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd. De oorlog tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op het eiland - de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils – heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen. Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen. Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ – meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers –ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken. Zij verdienen onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Campagneproject 2015: SETIK

(Socio Economic Training Institute of Kandy) decaritas organisatie van het bisdom Kandy.

De mensen van SETIK zetten zich in voor de gehele bevolking van Sri Lanka – boeddhisten, hindoes, christenen en moslims – en ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in vriendschap!

SETIK wil met haar werk de levensomstandigheden verbeteren van mensen die leven in de marge en bekommert zich om vrijwel alle facetten van het leven, zoals goede huisvesting, schoon water, opleiding en ontwikkeling. SETIK probeert kinderarbeid te ontmoedigen. Ze wil kinderen en jongeren zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Ook wordt er gezorgd voor extra opvang en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. Concreet organiseert deze caritasorganisatie trainingen over ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, initieert ze computercursussen en bloeddonatie-campagnes. Dit laatste is een prachtige manier om de arme bevolking te helpen met hun gezondheid. In de ziekenhuizen op Sri Lanka moet je namelijk betalen voor het bloed dat je nodig hebt bij een operatie. Voor veel mensen is dat te duur. Wie echter deelneemt aan dit programma, ontvangt een verklaring en hoeft niet te betalen als hij of zij bloed nodig heeft. Vooral jongeren blijken enthousiast over deze campagnes. Het geven van bloed blijkt een diepe symbolische betekenis te hebben voor de mensen die eraan deelnemen. ’In plaats van elkaars bloed te vergieten, delen we nu ons bloed en redden we er levens mee,’ vat Raj Arockiya Samy, jongerenwerker bij SETIK het samen. Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage in een envelop te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenaktie’.

RK Amstelland

Vastenactie 2015
MOWA ( Missie OntwikkelingsWerken Amstelland)
‘Even Minderen voor Sri Lanka’
‘Grenzeloos samen leven’
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka
Met de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Heilige Geest, Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk a/d Amstel, De Goede Herder en de St. Augustinuskerk
nodigen wij u van harte uit op onze informatieavond op donderdag 5 maart 2015 in de
St Augustinuskerk om 20.00 uur

Op deze avond willen wij ons graag aan u voorstellen als MOWA en ons project dat wij dit jaar steunen tijdens de vastentijd.

Guus Prevoo van de landelijke vastenactie zal u alle informatie geven over SETIK. Vanaf 19:45 uur staat de koffie en thee voor u klaar in de parochiezaal van de St. Augustinuskerk op de Amstelveenseweg 965. Hoop u allen te zien op donderdag 5 maart voor een gezellige en informatieve avond. Alvast bedankt voor uw steun,

De MOWA

Waar gaat het geld heen dat Vastenactie ontvangt?

Tijdens de campagne van Vastenactie staat één project centraal. In 2015 is dat het jongerenproject van SETIK uit Sri Lanka. Het geld dat wordt ingezameld, gaat daarnaast naar ongeveer 100 andere projecten. Allemaal sociaaleconomische projecten, wereldwijd verspreid, gericht op het ondersteunen van mensen die leven in de marge van de samenleving. U vindt elk jaar een overzicht van alle ondersteunde projecten in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website (www.vastenaktie.nl)

Terugblik op 2014

Gegevens uit het overzicht verstrekt door de Vastenaktie: de parochieopbrengst van De Goede Herder was € 8.341,81 (collectes en bankoverschrijvingen) daarnaast overschrijvingen via hetvastenzakje giften n.a.v. een donateursbrief en andere giften uit het postcodegebied van onze parochie € 3.565,-- totaal: € 11.906,81. Een uitdagend resultaat . . . gaan we voor 2015 de uitdaging wéér aan?

Over het resultaat van het Adventsactieproject voor Tulipgarden heeft u elders kunnen lezen. Het overschaduwt het feit dat meer kleinere projecten of vaste relaties van De Goede Herder baat hebben bij uw warmhartige bijdragen. Kan je mensen die jaarlijks iets uit Buitenveldert verwachten ineens in de kou laten staan omdat we in een groter verband, RK Amstelland, zijn opgegaan.
Met Kerst hebben we daarom gecollecteerd voor het sociale werk in de parochie van onze Pater Hogervorst en voor het werk van Hyatt e Nau, medische ondersteuning van dubbel gehandicapte kinderen, met uitstraling naar de plaatselijke bevolking van Hyderabad in Pakistan. Het bedrag heeft u in een vorig bulletin kunnen lezen. De Parochie ontvangt bedankbrieven, soms met een verantwoording, maar ook weer met een acceptgiro, want de problematiek en daarmee de behoefte aan financiële steun blijft doorgaan.

Pater Peeters in Congo, Pater Toon te Dorsthorst, het Jeannette Noëlhuis, Kerk in Nood, ontvingen een bijdrage ‘uit het budget’ terwijl er niet speciaal voor gecollecteerd werd zoals bv voor de MIVA.

De vroege Pasen (6 april) doet de Vasten met de Vastenactie alweer voor de deur staan. De Goede Herder voegde zich altijd bij het Landelijk project van de Bisschoppelijke Vastenactie, dat dit jaar gefocust is op Sri Lanka, met name op het zuiden van dit eiland, waar onder armoedige omstandigheden geleefd wordt in en van de theeplantages. Via onderwijsprojecten, gericht op alle bevolkingsgroepen en hun religies wil men hun perspectieven verbeteren. In het volgende bulletin zal er meer komen als opmaat voor de traditionele drie collectes op Aswoensdag (18 februari) Midvasten (22 maart) en het Paasweekend (5 en 6 april).

De MOV-groep DGH,
Leo van der Vliet

In onze Goede Herder hebben wij vanouds de groep van contactpersonen, die op heel wat terreinen actief is, maar vandaag de dag om allerlei redenen toch ook wat minder slagkracht heeft dan zij in het verleden had. Daarnaast is er de Felicitatiecommissie, die op een bijzondere wijze onze jarige oudere parochianen bezoekt en zo de onderlinge band met de parochie verstevigt.

Vooral ook de laatste tijd komen er steeds meer vragen naar bezoek van hen die aan huis gebonden zijn, van zieke parochianen (thuis of in het ziekenhuis), en ook is er de vraag om thuis de communie te ontvangen. In de laatste jaren heb ik samen met een paar bijzondere vrijwilligers in deze vraag mogen voorzien. Helaas is echter de vraag veel groter dan het aanbod ofwel aan de vraag naar bezoek kunnen we maar in beperkte mate voldoen.

Toch is ‘de zieken bezoeken‘ een van onze kerntaken als christelijke gemeenschap. En waarom zouden we hierin nu te kortschieten. Het idee – door een bijzondere vrijwilliger aangedragen – is om ook in onze parochie te starten met een (zieken)bezoekgroep. Als er vier of vijf personen te vinden zijn die op vrijwillige basis in onze parochie hier voor voelen, dan moet het toch mogelijk zijn dat we ook in de komende jaren mogelijk maken waartoe we als parochie geroepen zijn.

Weet u zich geroepen?
Ik hoop te horen

pastor Phil Kint
tel. 0613624227 of tel. 6420843

Het is gelukt! Deze advent hebben we gespaard voor toiletten op een school in India. En wat een ontzettend mooi bedrag heeft dit opgeleverd!
De adventsactie heeft in totaal € 15.660,72 opgebracht, wat betekent dat we met zijn allen het doel van € 7.000 ruim gehaald hebben!
...lees verder "Bedankt voor de toiletten!"

De werkgroep MOWA doet een oproep aan parochianen die betrokken zijn bij Derde Wereld projecten!
Het besluit is genomen om het ene jaar te kiezen uit het aanbod van de Landelijke Vasten- en Adventsactie, zoals in 2015 Sri Lanka, en in het andere jaar acties te voeren voor ‘eigen doelen’.

Voor 2016 kunt u het komend halfjaar uw project met een uitgebreide omschrijving en financiële onderbouwing sturen aan Mirjam Wiersma, mirjamwiersma@planet.nl .
Wij maken daaruit een keuze en dienen het project vóór 15 oktober in bij de Landelijke Vastenactie die volgens vastgestelde criteria het project beoordeelt. Bij acceptatie wordt door de Vastenactie subsidie verleend.

Op 20 januari kwamen de leden van de MOWA voor de tweede keer bijeen. De succesvolle Adventsactie 2014 voor de bouw van toiletten voor de school van Tulip Garden in India en de komende landelijke Vastenactie 2015 werden uitgebreid besproken.
Op verzoek van de penningmeester van de parochie werd besloten om voortaan de bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 te gaan gebruiken voor alle MOWA-acties.
Op die manier houdt onze parochie goed zicht op alle inkomende en uitgaande geldstromen van de collecten voor derden.
Het parochiebestuur bedankt de leden van de werkgroep MOWA voor hun inspanningen en wenst jullie veel succes toe bij de komende acties.

Hans ten Rouwelaar,
Secretaris Parochiebestuur

Van 18 – 25 januari wordt er wereldwijd gebeden voor de eenheid onder de christenen. Dat de christenen verdeeld zijn is een gegeven, maar de verschillen hoeven geen scheiding te betekenen.

Ze kunnen ook ervaren worden als verrijking. De kerken van Rome, van de Oosterse Orthodoxie, van de Reformatie, en van de Anglicanen zijn weliswaar lange tijd gescheiden wegen gegaan, maar als we elkaar op kruispunten ontmoeten, kunnen we elkaar toch als zusters en broeders in Christus ervaren.
...lees verder "Gebedsweek voor de eenheid"

Op zondagmiddag 21 december jl. werd er door de jongeren van parochie Amstelland en enkele tieners buiten de parochie die spontaan aansloten, een kerstmarkt georganiseerd.

De opbrengst hiervan gaat naar een projekt voor nieuw sanitair op de school waar de kinderen van het kindertehuis Tulip Garden naar toe gaan.
Enthousiast waren de jongeren begonnen met het verzamelen van spullen om te gaan verkopen: kerstballen, kerstmannetjes, rendieren, slingers, boompjes, noem maar op.
...lees verder "DiaconAction Kerstmarkt een succes!"