Spring naar inhoud

Vastencollectes: het actieproject is dit jaar een project van de Stichting Water voor Eritrea.

Water voor EritreaTraditie getrouw gaat de gehele opbrengst van drie collectes in de Vastentijd naar het Vastentijdproject: Aswoensdag 10 februari, 21 februari en de collectes in het Paasweekend.
In de viering van 21 februari zal toelichting gegeven worden door vertegenwoordigers van de Stichting en zijn actiekaarsen te koop.

Op 18 januari 1991 vond de eerste repetitie plaats van het kamerkoor Podevijn. Op initiatief van enkele docenten van het Fons Vitae Lyceum startte een groep van acht zangers. Als dirigent werd Ronald Dijkstra aangetrokken, oud-leerling van Fons Vitae.
Dit jaar, 2016, viert het koor dus het 25 jarig jubileum en wel met twee concerten en met medewerking van enkele leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Inmiddels bestaat het koor uit 16 leden en één dirigent, Ronald, die vanaf het begin de inspirerende dirigent is. Drie zangers zijn vanaf het begin lid: A.Koot, F. van Temmen en C.Tromp. De concerten worden gegeven op 19 en 21 februari a.s. Op vrijdagavond 19 februari (tevens de verjaardag van pastor A.Koot) zingt het koor in De Goede Herder. Aanvang 20.00 uur.

De Goede Herder is de thuisbasis van dit koor. Al die jaren wordt er op donderdagavond gerepeteerd. Voor deze trouwe dienstverlening is het koor de parochie zeer erkentelijk. Hetzelfde concert wordt ook gegeven in de Amstelkerk aan het Amstelveld op zondag 21 februari, eveneens om 20.00 uur. Na afloop van beide concerten zal het glas worden geheven.

Naast werken van Ola Gjeilo, Manuel Oltra e.a. staat als hoofdwerk op het programma: Lobet den Herrn, alle Heiden van J.S. Bach . de toegangsprijs is € 12,50.
U bent van harte welkom om met ons dit jubileum mee te vieren. Meer informatie kunt u vinden op www.podevijn.nl

A.Koot em. pastoor

Tot nu toe loopt deze jaarlijkse actie prima. Alleen valt ons op dat veel parochianen niet weten dat ze zelf hun periodieke bijdrage moeten aanpassen als ze die bijdrage willen verhogen.
De parochie incasseert niets, want iedere gift is vrijwillig, zelfs als die is toegezegd. De eigen bank kan helpen, als een parochiaan niet handig is met internetbankieren.
Als u uw bijdrage aanpast kunt u ook vermelden dat uw bijdrage voor lokatie de Goede Herder is. Wij danken iedereen voor zijn trouwe gift.

AllerzielenMet Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

Wim Duijvelshoff Henk Weide
Willy Dils Manus Jansen
Adi Kintz - Koot Antonia Blaas
Ollie Dietrich Joop van der Meer
Bert Hagedorn Ferry Ossendorp
Anton Kramer Cor de Boer
Henny Fust – Plekker Trudy Cornelisse – Dam
Hermine Emmel Dory Fiolet – v.d Braak
Tiny van der Sterre – Wiegman Herman Hiariej

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.

In het kader van het zomerprogramma van de Lokale Raad van Kerken van Buitenveldert staan er ook dit jaar weer een viertal dia-avonden op het programma, waarbij we een bezoek brengen aan delen van de Donau Monarchie, eens een enorm rijk in midden Europa met als belangrijkste van de huidige landen Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en delen van de Balkan met eigenlijk a.h.w. drie hoofdsteden, of ook wel keizersteden: Wenen, Praag en Boedapest. Wij beperken ons tot een rondreis door Hongarije, Tsjechië en Slowakije met als aperitief een bezoek aan twee Stiften in Oostenrijk.

Woensdagavond 15 juli

We bezoeken het “Stift Sankt Florian” en het “Stift Melk” in Oostenrijk en beginnen aan een rondreis door Hongarije.

Woensdagavond 22 juli

We vervolgen de rondreis door Hongarije en staan wat uitgebreider stil bij de hoofdstad Boedapest.

Woensdagavond 29 juli

We beginnen in de hoofdstad Bratislava aan een korte rondreis door het betrekkelijk kleine Slowakije en gaan dan al heel snel beginnen aan een rondreis door Tsjechië, die eindigt in een stuk Nazi verleden in Lidice en Terezin.

Slot KarlštejnWoensdagavond 5 augustus

Na een bezoek aan het slot Karlštejn onder de rook van Praag is alle aandacht deze avond verder voor deze hoofdstad van Tsjechië en een van de keizersteden van de Donaumonarchie.

De avonden worden gehouden in de pastorie van de Sint Augustinus kerk, die gelegen is op de hoek van de Amstelveenseweg en de Kalfjeslaan. We beginnen telkens ‘s avonds om acht uur en om kwart voor acht staan de koffie en de thee voor u klaar. De avonden zijn gratis, al is een kleine gift natuurlijk altijd welkom.
U bent van harte welkom.
Raad van Kerken Buitenveldert.

orgel St. Bavo HaarlemVan 27 juni tot en met 26 september worden er iedere zaterdag om 15.00 uur in de ST. Bavo aan de Leidsevaart weer een serie orgelconcerten gegeven.
In verband met de restauratie van de kathedraal kan het grote Willibrordus orgel niet gebruikt worden. De organisten zullen spelen op het transeptorgel en het pas gerestaureerde kabinetorgel. Het thema is 'Muzikale families: uitvoerende musici of componisten staan in familierelatie tot elkaar. De toegang is gratis. Bij het uitgaan collecte. De entree is in verband met de restauratiewerkzaamheden via de tuin. Meer informatie in detail: de poster op het bord in de garderobe en een beperkt aantal folders ter inzage.

Als u ziek bent of aan huis gebonden en u wenst graag bezoek vanuit de parochie, wordt u vriendelijk verzocht dat even te laten weten.
(U kunt contact opnemen met tel. 6420843 en mogelijk de voicemail inspreken). Het is ook mogelijk thuis de ziekencommunie te ontvangen. Als u een pastor wenst te spreken, kunt u ook boven vermeld telefoonnummer bellen of rechtstreeks dat van pastor Kint (0613624227).