Spring naar inhoud

De collectes voor dit project hebben opgebracht (13/3), € 602,37 (Paaszaterdag), 531,07 (Paaszondag), Vastenkist in de garderobe: 200,25, nagekomen gift 15,--. Veel parochianen zijn gewoon de Vastenactie via een bankoverschrijving te steunen. Een overzicht van wat er op de rekening NL72 RABO 0382 3326 van de MOWA Amsterdam is binnenkomen is nog niet voorhanden: de actie wordt dit weekend afgesloten en het overzicht volgt zo spoedig mogelijk. Namens de Auxiliary Brothers van de Holy Saviour School in Alla en vooral de scholieren: hartelijk dank van uw ondersteuning!

Namens de MOWA RK Amstelland,
Leo van der Vliet

El Niño, koosnaam voor het Kerstkind in Zuid-Amerika. Maar we kennen ook een natuurverschijnsel, dat el Niño wordt genoemd, omdat het veel voorkomt in de periode rond Kerstmis: gepaard gaand met stormen, hete luchtstromingen, maar ook enorme regenval.
We hebben er onlangs in de media over kunnen vernemen: een strook van Afrika met wateroverlast en een strook met grote droogte. Verbijsterend: het eiland Madagaskar, dat in tweeën gedeeld, de noordhelft heet en verdroogd, de zuiderhelft drijfnat.

Eritrea, waar ons Vastenactieproject zich op richt, ligt in de droge zone. Een gegeven, dat eens te meer duidelijk maakt dat het behoud van iedere druppel water telt. Een aansporing om ons project te doen slagen. Deze zondag 21 februari zal door een vertegenwoordiger van de Stichting Water voor Eritrea, aan het eind van de viering een korte inleiding houden over het project, gevolgd door een deurcollecte voor onze Vastenactie en zijn er Paaskaarsjes te koop. Ook zullen de envelopjes van de MOWA beschikbaar zijn voor een bijdrage in de rode kist in de garderobe, later in de Vastentijd. Voor hen die liever per ban geven: bankrekening NL72 RABO 0382 3326 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie 2016.
Bij voorbaat dank voor uw milde gave

Namens Werkgroep Missie Ontwikkelingswerken Amstelland,
Leo v.d.Vliet

Laudato SiNaast de lezing over Laudate Si in onze parochie is er op 23 april zal er over 'Laudato Si' een Landelijke Inspiratiedag gehouden worden in de Brinkstraatkerk in Bennekom, georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de missiesecretarissen, de interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Schepping’ te Wageningen, in samenwerking met Kerk in Actie. Aanmeldingen vóór 16 april via LS@knr.nl. waar ook nadere informatie; zie ook: www.laudato-si.nl

Vastencollectes: het actieproject is dit jaar een project van de Stichting Water voor Eritrea.

Water voor EritreaTraditie getrouw gaat de gehele opbrengst van drie collectes in de Vastentijd naar het Vastentijdproject: Aswoensdag 10 februari, 21 februari en de collectes in het Paasweekend.
In de viering van 21 februari zal toelichting gegeven worden door vertegenwoordigers van de Stichting en zijn actiekaarsen te koop.

Op 18 januari 1991 vond de eerste repetitie plaats van het kamerkoor Podevijn. Op initiatief van enkele docenten van het Fons Vitae Lyceum startte een groep van acht zangers. Als dirigent werd Ronald Dijkstra aangetrokken, oud-leerling van Fons Vitae.
Dit jaar, 2016, viert het koor dus het 25 jarig jubileum en wel met twee concerten en met medewerking van enkele leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Inmiddels bestaat het koor uit 16 leden en één dirigent, Ronald, die vanaf het begin de inspirerende dirigent is. Drie zangers zijn vanaf het begin lid: A.Koot, F. van Temmen en C.Tromp. De concerten worden gegeven op 19 en 21 februari a.s. Op vrijdagavond 19 februari (tevens de verjaardag van pastor A.Koot) zingt het koor in De Goede Herder. Aanvang 20.00 uur.

De Goede Herder is de thuisbasis van dit koor. Al die jaren wordt er op donderdagavond gerepeteerd. Voor deze trouwe dienstverlening is het koor de parochie zeer erkentelijk. Hetzelfde concert wordt ook gegeven in de Amstelkerk aan het Amstelveld op zondag 21 februari, eveneens om 20.00 uur. Na afloop van beide concerten zal het glas worden geheven.

Naast werken van Ola Gjeilo, Manuel Oltra e.a. staat als hoofdwerk op het programma: Lobet den Herrn, alle Heiden van J.S. Bach . de toegangsprijs is € 12,50.
U bent van harte welkom om met ons dit jubileum mee te vieren. Meer informatie kunt u vinden op www.podevijn.nl

A.Koot em. pastoor

Tot nu toe loopt deze jaarlijkse actie prima. Alleen valt ons op dat veel parochianen niet weten dat ze zelf hun periodieke bijdrage moeten aanpassen als ze die bijdrage willen verhogen.
De parochie incasseert niets, want iedere gift is vrijwillig, zelfs als die is toegezegd. De eigen bank kan helpen, als een parochiaan niet handig is met internetbankieren.
Als u uw bijdrage aanpast kunt u ook vermelden dat uw bijdrage voor lokatie de Goede Herder is. Wij danken iedereen voor zijn trouwe gift.

AllerzielenMet Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

Wim Duijvelshoff Henk Weide
Willy Dils Manus Jansen
Adi Kintz - Koot Antonia Blaas
Ollie Dietrich Joop van der Meer
Bert Hagedorn Ferry Ossendorp
Anton Kramer Cor de Boer
Henny Fust – Plekker Trudy Cornelisse – Dam
Hermine Emmel Dory Fiolet – v.d Braak
Tiny van der Sterre – Wiegman Herman Hiariej

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.