Spring naar inhoud

Meer dan ooit mogen wij bidden voor de vele noden in onze wereld. In de Meimaand doen wij dat ook gezamenlijk bij ons beeld van de Lerende Maria.

Komt u ook op vrijdagmiddag 17.00 uur de Rozenkrans bidden. U bent van harte welkom. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 6 mei om 17.00 uur in onze kerk, uiteraard bij ons Maria-beeld.

Vieringen ‘Op weg naar Pinksteren...’ 19.30 uur tot 20.00 uur
De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op vijf avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum locatie
maandag 9 mei H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1
dinsdag 10 mei Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
woensdag 11 mei Paaskerk, Augustinuspark 1
donderdag 12 mei Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
vrijdag 13 mei Kruiskerk, Van der Veerelaan 30 A

4 mei Herdenking Raad van Kerken in en ism de Oude Kerk

In het kader van de Nationale Dodenherdenking organiseert
de Raad van Kerken Amsterdam op 4 mei een bijeenkomst in de Oude Kerk. Deze begint om 18.00 uur. In het eerste gedeelte houdt Jan Bank een rede onder de titel “Vluchtelingen ongewenst (unerwünscht)?” Prof dr Jan Bank schreef het als ́zeer belangrijk ́ gerecenseerde
boek: GOD in de OORLOG, De rol van de Kerk in Europa 1939-1945. Aansluitend (om 18.30 uur) is er een avondgebed onder leiding van de oecumenische werkgroep Getijden, naar de vorm van de vespers die iedere zondag in de Oude Kerk worden gehouden.

In Buitenveldert zal op 4 mei op het ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark een herdenking gehouden worden vanaf 19.00 uur. Namens de gezamenlijke kerken van Buitenveldert wordt bij die gelegenheid een bloemstuk gelegd.

De collectes voor dit project hebben opgebracht (13/3), € 602,37 (Paaszaterdag), 531,07 (Paaszondag), Vastenkist in de garderobe: 200,25, nagekomen gift 15,--. Veel parochianen zijn gewoon de Vastenactie via een bankoverschrijving te steunen. Een overzicht van wat er op de rekening NL72 RABO 0382 3326 van de MOWA Amsterdam is binnenkomen is nog niet voorhanden: de actie wordt dit weekend afgesloten en het overzicht volgt zo spoedig mogelijk. Namens de Auxiliary Brothers van de Holy Saviour School in Alla en vooral de scholieren: hartelijk dank van uw ondersteuning!

Namens de MOWA RK Amstelland,
Leo van der Vliet

El Niño, koosnaam voor het Kerstkind in Zuid-Amerika. Maar we kennen ook een natuurverschijnsel, dat el Niño wordt genoemd, omdat het veel voorkomt in de periode rond Kerstmis: gepaard gaand met stormen, hete luchtstromingen, maar ook enorme regenval.
We hebben er onlangs in de media over kunnen vernemen: een strook van Afrika met wateroverlast en een strook met grote droogte. Verbijsterend: het eiland Madagaskar, dat in tweeën gedeeld, de noordhelft heet en verdroogd, de zuiderhelft drijfnat.

Eritrea, waar ons Vastenactieproject zich op richt, ligt in de droge zone. Een gegeven, dat eens te meer duidelijk maakt dat het behoud van iedere druppel water telt. Een aansporing om ons project te doen slagen. Deze zondag 21 februari zal door een vertegenwoordiger van de Stichting Water voor Eritrea, aan het eind van de viering een korte inleiding houden over het project, gevolgd door een deurcollecte voor onze Vastenactie en zijn er Paaskaarsjes te koop. Ook zullen de envelopjes van de MOWA beschikbaar zijn voor een bijdrage in de rode kist in de garderobe, later in de Vastentijd. Voor hen die liever per ban geven: bankrekening NL72 RABO 0382 3326 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie 2016.
Bij voorbaat dank voor uw milde gave

Namens Werkgroep Missie Ontwikkelingswerken Amstelland,
Leo v.d.Vliet

Laudato SiNaast de lezing over Laudate Si in onze parochie is er op 23 april zal er over 'Laudato Si' een Landelijke Inspiratiedag gehouden worden in de Brinkstraatkerk in Bennekom, georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de missiesecretarissen, de interkerkelijke werkgroep ‘Kerk en Schepping’ te Wageningen, in samenwerking met Kerk in Actie. Aanmeldingen vóór 16 april via LS@knr.nl. waar ook nadere informatie; zie ook: www.laudato-si.nl

Vastencollectes: het actieproject is dit jaar een project van de Stichting Water voor Eritrea.

Water voor EritreaTraditie getrouw gaat de gehele opbrengst van drie collectes in de Vastentijd naar het Vastentijdproject: Aswoensdag 10 februari, 21 februari en de collectes in het Paasweekend.
In de viering van 21 februari zal toelichting gegeven worden door vertegenwoordigers van de Stichting en zijn actiekaarsen te koop.