Spring naar inhoud

Bidden vanuit de zaligsprekingen

Heer, onze God,

Maak ons arm van Geest:
ontvankelijk voor wat Gij wilt,
nederig en pretentieloos,
bereid om onze overvloed mee te delen,
arm genoeg om U
en anderen nodig te hebben.

Maak van ons treurenden:
die de pijn van het leven kennen,
die bedroefd zijn omdat onze wereld
nog niet beantwoordt aan uw droom
en omdat er zovelen moeten lijden.

Maak van ons zachtmoedige mensen:
die niet met de ellebogen werken,
die dienen belangrijker vinden dan carrière maken,
die zich verzetten tegen alle vormen van geweld,
die zich inzetten met de moed van de zachtheid.

Maak van ons mensen die hongeren naar gerechtigheid:
die ijveren voor een rechtvaardige wereldorde,
die milder zijn dan door wetten wordt voorgeschreven,
die de mens belangrijker vinden dan de sabbat,
die een voorkeursliefde hebben voor de armsten.

Maak van ons milde mensen:
die één en al goedheid zijn,
die zeventigmaal zeven keer vergeven,
die medemensen niet afschrijven,
ook niet als ze gefaald hebben.

(auteur onbekend)