Spring naar inhoud

Barmhartige Drie-eenheid

drieenheid

Blij werd ik, toen enkele weken geleden een zuster van de monastieke gemeenschap van Bethlehem mij een verbeelding van de drie-eenheid in de vorm van een keramiek gaf. Die hebben jullie nu ook in handen. De basisvorm van de keramiek zijn vier cirkels. Drie cirkels zijn gelijkmatig om elkaar geplaatst en raken alle drie de vierde in het midden. In deze middelste cirkel zien wij een liggende, uitgeputte en krachteloze mens. Van de rechter cirkel grijpt een krachtige figuur de mens van achteren onder de armen, heft hem omhoog en wendt zijn gezicht naar de zwakke toe. Links knielt diep gebogen een tweede figuur voor de mens, omvat en kust teder zijn voeten.

Van de bovenste cirkel daalt vuur en een duif neer in het midden van het gebeuren. De maakster van deze keramiek Caritas Müller geeft het beeld de titel: Barmhartige Drie-eenheid. Voor mij een beeld van hetgeen wij als christenen belijden wanneer wij God de Drie-ene noemen. Bij God staat de mens centraal. De mens in zijn zwakte en ellende. Hij is omgeven van God’s aandacht, liefde en barmhartigheid.

Kijken we nog eens goed naar de afbeelding!
Vol liefde neigt de Vader zich naar de mens. Hij heft hem omhoog, draagt en zorgt voor hem vol overgave. De Zoon buigt diep en komt solidair heel dichtbij het levensgevoel van de mens. Hij omvat teder zijn voeten, wast en kust ze. De Geest, verbeeld in het teken van vuur en duif, is altijd daar aan het werk waar mensen barmhartig met elkaar omgaan.
Een mens centraal, in het midden van het gebeuren.
Een mens niet sterk en gezond, maar zwak, ziek en ontmoedigd; verdrietig, moe en zielig.
De mens centrum van God’s aandacht.
Ben ik het?
Kan en wil ik het zijn?
Zwakte waarnemen, toelaten en aanvaarden?
Mij overgeven, niets meer doen, alleen nog ‘zijn’.
U bent er - Schepper God, Vader en Moeder.
U komt liefdevol nabij, uw gelaat dichtbij mij, ik voel uw adem, u omhelst mij met uw krachtige en tedere armen.
U bent er - Jezus Christus, Zoon van God en mensenzoon.
U komt van onderaf mij nabij, omvat mij en draagt mij in de diepte.
U bent er - Heilige Geest, kracht van omhoog.
U geeft mij troost en doet mij herleven, bezielt mij met vuur en warmte.

Barmhartige Drie-eenheid:
helende toewijding,
bergende liefde,
bezielende kracht.
(aan U vertrouw ik me toe)

Zusters en broeders,
Bij God staat de mens in het midden, centraal - in het hart.
Wie zich met deze God inlaat, doet het als God en maakt de mens tot middelpunt van zijn leven.
Waar mensen in het leven van alledag barmhartig zijn, daar is God ervaarbaar en nabij.
Amen.

Drievuldigheidszondag,
Martin Schneeberger