Spring naar inhoud

In de vroege avond van vrijdag 29 juli is Lucy Kam overleden. Ze heeft de leeftijd van 89 jaar bereikt. Op 5 augustus was haar afscheidsdienst op de Nieuwe Ooster, waarna zij op het kerkhof aldaar is begraven.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat Gij Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
schoon is hij en vrolijk en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer,
door hen die om Uw liefdes wil vergeven,
die onzekerheid en verdriet verdragen.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij worden door U gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, de lijfelijke dood.
Zalig degenen die zij verzoend vindt
met Uw heiligste wil.
Hen kan de tweede dood niet deren.

Looft en prijst mijn Heer

In de vroege ochtend van vrijdag 24 juni is Wil van Zon overleden. Op 1 juli was zijn afscheidsdienst in Crematorium Westgaarde.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

(verschenen n.a.v. de landelijke inspiratiedag op 23 april; www.laudato-si.nl)

Wij lezen: Geïnspireerd door Jezus boodschap van heil voor allen, en bemoedigd door de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si willen wij ons inzetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten.

Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid (LS, par 53)

De schoonheid van Gods schepping is voor ons een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering. We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de generaties die na ons komen een wereld erven die niet is geplunderd en verwoest.

Wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien? (LS 159)

Wij beseffen dat er daarvoor wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats moet vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven (LS 14)

Wij doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat, die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen.

Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptieve allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen (LS 164)

Wij roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij. Wij zullen onze hartstocht voor de schepping voeden, onze verbondenheid met anderen, vooral de meest kwetsbaren, versterken, en steeds blijven streven naar een wereld die beantwoordt Gods bedoelingen.

De hoop nodigt ons uit dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. (LS 61).

Zondag 18 september aanstaande vieren we op grootse wijze het feit dat onze organiste Sigrid Haffmans 25 jaar in De Goede Herder werkt. Waarlijk een jubileum! 25 jaren verbonden aan De Goede Herder in de hoedanigheid van organiste,  hieruit spreekt een grote loyaliteit richting onze gemeenschap. Op zeer vakkundige wijze bespeelt Sigrid het orgel en de piano en begeleidt zij koren en de gemeenschap. Zondag 18 september zal zij deze begeleidende rol een beetje moeten verlaten, zij zal dan het middelpunt van deze viering zijn. Komt dus allen en zegt het voort: 18 september, hoogmis om 10.30 en aansluitend een receptie.

Tip: mocht u Sigrid uw blijk van waardering willen tonen dan kan ik u zeggen dat zij heeft aangegeven te sparen voor een nieuwe indeling van haar tuin.

Ronald Dijkstra

Voorzichtig is Meet and eat van start gegaan. Samen inkopen doen bij Dirk van den Broek en de maaltijd klaar gemaakt en ervan genoten, getuige de foto's met lachende gezichten en glanzende ogen van de twee vrouwen en de twee meisjes, waarvan er een ziek was. Voorzichtig van start gegaan, want het coördinerend COA wil grote zorgvuldigheid in het opbouwen van de kontakten. In het 'Huis van de wijk' worden ook regelmatig bijeenkomsten gehouden, waar parochianen van De Goede Herder bij aanwezig zijn. Zo worden er van daar uit rondleidingen door Buitenveldert gepland. Alles moet nog zijn vorm en zijn weg nog vinden. Coördinator van Caritas Amstelland, Thomas Bauer, is tot medio juli met vakantie.

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten- de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.
De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.
U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

  • op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of neem contact op via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of bel naar Dea Broersen (06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen (06-13523896)
  • op de website van de VNB www.vnb.nl of neem contact op via (073) 681 81 11

 

Brief Romereis 2016
Brief Romereis 2016

 

2015-5-6 Christianne Chin A Paw
2015-5-6 Christianne Chin A Paw
Leobard Hinfelaar
Leobard Hinfelaar

Jaarlijks is er een meeting met het bestuur, het Moderamen, van de Pelgrimskerk, waarin we uitwisselen hoe we er voorstaan: wat de perspectieven zijn in RK Amstelland, de PKN AmstelveenBuitenveldert, de ervaringen in onze gezamenlijke activiteiten. Wensen, zorgen en ervaringen worden gedeeld: vers bloed voor de commissie voor het Zomer en Winterprogramma, opvolging van de vertegenwoordiging in de Raad van Kerken AmstelveenBuitenveldert, klinken er geluiden na oecumenische vieringen: ‘dat het er wel meer mogen zijn’?, hoe de Vreugdehof en de Buitenhof nu bediend worden, dat de PKN vanuit het ‘Durffonds’ twee studentenwerkers in Uilenstede laat opereren, dat het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers (met BBB-opvang) uit de Walborg, dat ’s zondags tussen 09.00 en 10.30 gebruik maakt van de mogelijkheid in een ruimte van de Pelgrimskerk te verblijven erg beperkt is.  De Goede Pelgrim is een gemeenschappelijke commissie, die een aantal facetten van wat we samen doen coördineert, onder voorzitterschap van onze Fons Smeltink.     LvdV

Een idée vanuit Caritas Amstelland: een beperkte groep uit de noodopvang voor vluchtelingen aan de Laan Kronenburg uitnodigen om samen van een lekkere maaltijd te genieten.

Coördinator Thomas Bauer heeft enkele dames bereid gevonden. Is er onder onze parochianen iemand die mee wil werken aan dit idee? Plaats van handeling zou de zaal van de Augustinuskerk zijn in verband met aanwezige keukencapaciteit, die bij de dichterbij gelegen Goede Herder te beperkt is. Info/opgeven bij thsbauer@gmail.com