Spring naar inhoud

Op donderdag 1 september is Truus Meester – van der Woude overleden. Ze heeft de leeftijd van 91 jaar bereikt. Op dinsdag 6 september was haar uitvaart vanuit onze kerk, waarna zij op de R.-K. Begraafplaats Buitenveldert is begraven. Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

De deurcollecte voor de MIVA , op 28 augustus, heeft het mooie bedrag van € 251,-- opgebracht. Namens de MIVA hartelijk dank!

Wie de collecte gemist heeft en toch nog, via de bank wil geven herinneren wij aan het banknummer van de MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50 van MIVA ’s Hertogenbosch. Naast de aanvragen om mobiliteit uit de hele wereld vraagt de MIVA dit jaar aandacht voor een bijzonder project, in India: hulp aan terminaal zieken.De Indiase katholieke gezondheidszorg is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen, Er zijn nu al zes centra voor palliatieve zorg. Een ambulance is zeer welkom voor het vervoer van patiënten naar ziekenhuis en zorgcentra, maar ook voor vervoer na overlijden naar de familie. Nogmaals dank voor uw gift.

Namens de Caritas/Diakonie groep DGH.

Van 13-17 juli heeft pater Hogervorst zijn 60 jarig priesterjubileum gevierd onder zijn mensen in Governador Valadares (Brazilië). Het is een buitengewoon mooi feest geworden. Helaas waren wij wat te laat op de hoogte, maar natuurlijk heeft onze Goede Herder hem van harte gefeliciteerd.

Inmiddels heeft de provinciaal van de paters van de Heilige Geest pater Hogervorst gevraagd naar Nederland te komen om hier met zijn medebroeders zijn laatste levensjaren door te brengen. Pater Hogervorst heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en woont nu temidden van 25 medebroeders in het klooster van Gennep. In zijn  woorden: ‘Met de Geest ben ik aan een nieuw leven begonnen’. Als u contact wenst met pater Hogervorst om hem alsnog te feliciteren of anderszins dan kan dat. Zijn emailadres is: gerhoger@hotmail.com

In de vroege avond van vrijdag 29 juli is Lucy Kam overleden. Ze heeft de leeftijd van 89 jaar bereikt. Op 5 augustus was haar afscheidsdienst op de Nieuwe Ooster, waarna zij op het kerkhof aldaar is begraven.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat Gij Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
schoon is hij en vrolijk en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer,
door hen die om Uw liefdes wil vergeven,
die onzekerheid en verdriet verdragen.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij worden door U gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, de lijfelijke dood.
Zalig degenen die zij verzoend vindt
met Uw heiligste wil.
Hen kan de tweede dood niet deren.

Looft en prijst mijn Heer

In de vroege ochtend van vrijdag 24 juni is Wil van Zon overleden. Op 1 juli was zijn afscheidsdienst in Crematorium Westgaarde.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

(verschenen n.a.v. de landelijke inspiratiedag op 23 april; www.laudato-si.nl)

Wij lezen: Geïnspireerd door Jezus boodschap van heil voor allen, en bemoedigd door de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si willen wij ons inzetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten.

Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid (LS, par 53)

De schoonheid van Gods schepping is voor ons een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering. We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de generaties die na ons komen een wereld erven die niet is geplunderd en verwoest.

Wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien? (LS 159)

Wij beseffen dat er daarvoor wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats moet vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven (LS 14)

Wij doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat, die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen.

Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptieve allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen (LS 164)

Wij roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij. Wij zullen onze hartstocht voor de schepping voeden, onze verbondenheid met anderen, vooral de meest kwetsbaren, versterken, en steeds blijven streven naar een wereld die beantwoordt Gods bedoelingen.

De hoop nodigt ons uit dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. (LS 61).

Zondag 18 september aanstaande vieren we op grootse wijze het feit dat onze organiste Sigrid Haffmans 25 jaar in De Goede Herder werkt. Waarlijk een jubileum! 25 jaren verbonden aan De Goede Herder in de hoedanigheid van organiste,  hieruit spreekt een grote loyaliteit richting onze gemeenschap. Op zeer vakkundige wijze bespeelt Sigrid het orgel en de piano en begeleidt zij koren en de gemeenschap. Zondag 18 september zal zij deze begeleidende rol een beetje moeten verlaten, zij zal dan het middelpunt van deze viering zijn. Komt dus allen en zegt het voort: 18 september, hoogmis om 10.30 en aansluitend een receptie.

Tip: mocht u Sigrid uw blijk van waardering willen tonen dan kan ik u zeggen dat zij heeft aangegeven te sparen voor een nieuwe indeling van haar tuin.

Ronald Dijkstra