Spring naar inhoud

Ingesteld door Paus Franciscus op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. In de RK Amstellandparochie op zondag 17 november. We vragen aandacht voor het werk van Caritas Amstelland. Armoede is een relatief begrip. Zelfs onze regering valt het op dat de afstand tussen arm en rijk toeneemt. Dankzij allerlei regelgeving vallen er toch mensen tussen wal en schip en wordt er beroep gedaan op Caritas Amstelland. Dat kost tijd en geld en werkers zijn er te weinig. Op afzienbare termijn vallen er vacatures. Op de folder van Caritas op het inforek staat, wat er zoal omgaat en gedaan wordt. Voor de financiële steun is er een collecte in juni.

Een extra bijdrage ? NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.

Ieder jaar gaan onze acolieten iets leuks doen. Dit als dank voor hun hulp bij alle vieringen en natuurlijk ook om de onderlinge band te versterken. Dit jaar zijn we opnieuw gaan karten met z’n allen. Dit was vorig jaar een groot succes en dus voor herhaling vatbaar. Maar nu op een andere baan, namelijk in Zwanenburg. Eerst verzamelen bij onze De Goede Herder om kwart over 12. Iedereen was lekker op tijd, dus op naar Zwanenburg, waar we eerst de Formule 1 race samen hebben gekeken. En dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Om kwart over 4 was het dan zover. De pakken aangetrokken, de helmen opgezet en na een korte uitleg de baan op. Gelijk fanatiek geracet, maar de baan was flink bochtig, dus nog niet echt een mooie tijd neergezet. Dat ging de tweede keer beter. De eigen rijtijden werden verbeterd de rondetijden gingen ook vooruit. De verhitte gezichten na de tweede rit spraken boekdelen en er werd nog flink over nagepraat. Daarna was het tijd voor de gebruikelijke “pannenkoeken”. Een leuk restaurantje in Haarlem gevonden en daar gezellig tot sluitingstijd gegeten en gedronken. Niet alleen pannenkoeken en poffertjes als toetje waren favoriet, maar ook de spareribs gingen er goed in. Kortom, het was weer een hele gezellige middag en avond! Mocht u nog iemand weten die zich bij onze ploeg wil aansluiten (van katholieke huize en communie gedaan), dan natuurlijk van harte welkom! Volgend jaar gaan we weer iets leuks doen.

Therese

Op woensdag 30 oktober is Jo van Diessen overleden. Zij is 96 jaar geworden. Haar afscheidsdienst vond op vrijdag 8 november plaats in De Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar gecremeerd is.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Met Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

John Houkes
Huib Houthuijs
Annie Mascini
Wim Lefeber
Herman Divendal
Gerda Wolzak
Loes Hoogland – Lammers
Henk de Vilder SJ
Hettie van Diessen
Mia Nielen – van den Broek
Joke Bolink – Mul
Trudi Veldhuizen - Meissner
Henk Leber
Frans Boogers
Ria Reekers
Bert Jan Pompen
Janny Schultz – van de Poel
Harry Gruijthuijsen

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.

Kok Boekencentrum 2019
220 paginas
€20
ISBN 9789043529877

Wij lezen op pag. 212-213: ‘Als de mens de liefde ontvangt in plaats van haar te weerstaan, wordt hij herboren en verandert hij van een gewelddadig ruw mens in een liefdevol teder mens. Niets ter wereld kan de alles met zich meevoerende stroom van de liefde stoppen en niemand kan het licht van de zon doven (Matt. 5, 38-48). Het is Christus die hier spreekt: “Als wij deze zon zien die haar licht geeft aan allen, zien we de beweging van de stromende liefde, die de top van het kruis bereikt”. Deze beweging komt voort uit de bron van de pure liefde die God is, Vader van allen. En Jezus put altijd uit de bron van Gods hart. Hij laat God een bron zijn in zijn leven met de anderen. We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok, en hij neemt geen wraak, met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van het kwaad en dompelt hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.’

Na een kortstondig ziekbed is op woensdag 25 september Harry Gruijthuijsen van ons heengegaan. Wij zijn Harry als parochie zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk, dat hij in bijna 60 jaar voor onze gemeenschap heeft verricht. Harry was met zijn vrouw Ploni parochiaan van het eerste uur. Door de jaren heen heeft Harry allerlei functies bekleed en taken verricht. De meesten van ons kennen hem als bestuurslid, als koorzanger, en als lector, maar daarnaast heeft Harry zich ook zeer verdienstelijk gemaakt op diaconaal terrein zoals onder meer bij de acties voor pater Hogervorst in Brazilië en als vrijwilliger in De Buitenhof.

Wij zullen Harry ten zeerste missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor Ploni om dit grote verlies te kunnen dragen.

Deze traditionele collecte om werkers in de derde wereld betrouwbaar ter plekke te krijgen heeft € 203,75 opgebracht. Daarnaast zullen velen rechtstreeks aan de MIVA of via de DGH bankrekening hebben overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u nog willen bijdragen: MIVA : NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch; via de bekende rekening van DGH kan ook nogmaals bedankt!

Leo van der Vliet

Je kunt op twee manieren de eenheid met God zoeken: actief en contemplatief. Christenen die in de wereld leven doen het eerste, christenen die zich van de wereld hebben losgemaakt doen het tweede. Maar in de praktijk gaat dat vaak samen op. Wie in de wereld leeft, moet tot op zekere hoogte ook contemplatief zijn. Zoals ik je al eerder heb geschreven: leer steeds aan God te denken, en je in zijn aanwezigheid te weten bij alles wat je doet. Dat wordt met contemplatie bedoeld.

De kwestie is hoe we aandacht kunnen blijven houden voor God, terwijl we toch met allerlei dingen bezig zijn. Dat is moeilijk, maar het kan zeker wél. Wat je ook doet, iets onbetekenends of iets belangrijks, bedenk dat het de Heer is die je er de opdracht toe geeft en die toekijkt hoe je het er afbrengt. Als je die gedachte vasthoudt, kun je alle zorg besteden aan je sociale verplichtingen en houd je tegelijk altijd God voor ogen. Daarin ligt het hele geheim, zo moet een christen in jouw positie zich gedragen, want je moet immers allereerst je werk doen.

Theofaan de Kluizenaar

Met als Motto:- Ik kom over de Brug voor De Goede Herder.

In het afgelopen jaar is Pater Henk de Vilder ons ontvallen. Phil Kint heeft aangegeven dat hij het iets rustiger aan gaat doen. Daarbij steunen we hem van harte en danken hem voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig kunnen wij in De Goede Herder ook nog rekenen op Lex Koot en Martin Schneeberger. Vanuit Amstelland komen Eugene Jongerden, Eugene Brussee, Ambro Bakker en Dea Broersen ook af en toe bij ons in een viering voorgaan. Ook in de zomer was de kerk goed bezocht en blijven steeds meer parochianen even koffiedrinken na de mis. Dat is goed voor onze gemeenschapszin. Het koor heeft dit jaar ook weer een paar nieuwe leden mogen verwelkomen, dat is goed voor de sfeer tijdens de viering.

U komt al over de brug met vrijwilligerswerk en trouwe bezoeken aan onze kerk, maar daarnaast hopen we dat u ook financieel over de brug wilt komen voor onze locatie, en mee wilt doen aan onze jaarlijkse actie!

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.