Spring naar inhoud

Bij deze bedankt Javed Sadiq voor de niet aflatende steun van gulle gevers van De Goede Herder voor het Centrum van Gehandicapten in Hyderabad:

“Please do thank the parishioners of Parochie De Goede Herder–Amsterdam on behalf of us all, both children and staff. Your ongoing support is a source of great encouragment for us in this important ministry and is a blessing for our children. We pray that God will bless all of you there abundantly and grant all of you even more than you all expect”.

CARMINA BURANA van J Orff en Te Deum van A Dvorak

Pauluskoor Amstelveen en jeugdkoor Vivace
In Amstelveen voeren wij, het Pauluskoor Amstelveen, al jaren lang tezamen met het orkest Philharmonia Amsterdam en gerenommeerde solisten grote koorwerken uit op hoog niveau, zoals de Matthäus Passion van Bach en het Requiem van Verdi. Wij werken geregeld samen met andere koren, zoals Vivace, het jeugdkoor van de Augustinusparochie.

Carmina Burana en Te Deum
Ons volgende concert is vrijdag 4 november 2016. Wij voeren dan dè Carmina Burana uit van Carl Orff en het Te Deum van Antonin Dvorák. De Carmina Burana wordt voor het eerst opgevoerd in Amstelveen, uniek dus.

De Carmina Burana is echt een spektakelstuk. Het Middeleeuwse verhaal van ‘de Carmina’ zit vol drama, het gaat over macht en liefde, over de lente en de kroeg. De Carmina-muziek is best bekend. Films, reclames en dance-events gebruiken vaak de tune O Fortuna. Op YouTube en de site http://www.carminaburanalive.nl/ is van alles te vinden over dit muziekstuk. Het is af en toe flink knallen en dan weer lieflijk. Opmerkelijk is ook dat in de Carmina de solisten niet stijfjes staan te zingen, maar ‘performen’. Kortom, een bijzondere concert-belevenis voor iedereen in Amstelveen en omstreken.

Na de heftige Carmina volgt het blije, af en toe ingetogen Te Deum. De Tsjechische componist Dvorák schreef dit stuk eind 19e eeuw toen bij naar Amerika emigreerde. Een Te Deum is eigenlijk een kerkelijk werk maar Dvorák heeft er een werelds stuk gemaakt. Het is vooral vrolijk, joyful van aard en sluit aan bij de Amerikaanse muziekcultuur van die tijd.

Wanneer is het concert en hoe kom je aan kaarten?
Het concert is vrijdag 4 november 2016 om 20 00 uur in de Sint Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965 (hoek Kalfjeslaan), 1081 JG Amsterdam-Buitenveldert, tegenover Anno 1890. De prijs van de kaarten is € 32,50, inclusief programmaboekje en een drankje in de pauze.

De kaarten kan je bestellen via website www.pauluskoor.nl en via de koorleden.

Tot slot, het Pauluskoor Amstelveen & jeugdkoor Vivace kijken er naar uit om u as vrijdag 4 november te verrassen met ons concert!

-SAMEN HOUDEN WE DE GOEDE HERDER VITAAL – Daar geef je voor - FINANCIËLE ACTIE 2016

-De Parochie als vitale gemeenschap-

In het afgelopen jaar hebben na het samengaan met de andere katholieke kerken in Amstelland, toch ons eigen gezicht kunnen behouden. Het vertrek van Pastoor Tom Buitendijk naar Oss heeft in de dagelijkse praktijk voor onze lokale gemeenschap geen directe gevolgen gehad. Gelukkig zijn onze vaste pastores heel trouw aan onze lokale kerk. We hebben een heel trouw team. In september 2016 is Sigrid 25 jaar onze vaste organist en Ronald is ook al meer dan 25 jaar onze gemeenschap trouw als dirigent. We hebben naast het gemengde koor ook een schola en een mannenkoor. De samenzang is belangrijk voor onze vieringen. Naast uw trouw als kerkganger, hebben we ook uw trouwe financiële steun nodig om te kunnen voortbestaan.

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.

God van Vrede

aangeraakt door Uw verhalen
weten wij ons verbonden met U en met elkaar

bewogen door het verhaal van Uw Zoon, Jezus Messias,
weten wij ons verbonden met Uw mensen die de weg kwijt zijn

geïnspireerd door Uw Geest
die het verlangen naar Vrede in ons aanblaast
gaan wij met al Uw mensen op weg.

Wees onze Reisgenoot
op die weg naar Vrede,
blijf ons verbinden.

Amen

Op donderdag 1 september is Truus Meester – van der Woude overleden. Ze heeft de leeftijd van 91 jaar bereikt. Op dinsdag 6 september was haar uitvaart vanuit onze kerk, waarna zij op de R.-K. Begraafplaats Buitenveldert is begraven. Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

De deurcollecte voor de MIVA , op 28 augustus, heeft het mooie bedrag van € 251,-- opgebracht. Namens de MIVA hartelijk dank!

Wie de collecte gemist heeft en toch nog, via de bank wil geven herinneren wij aan het banknummer van de MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50 van MIVA ’s Hertogenbosch. Naast de aanvragen om mobiliteit uit de hele wereld vraagt de MIVA dit jaar aandacht voor een bijzonder project, in India: hulp aan terminaal zieken.De Indiase katholieke gezondheidszorg is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen, Er zijn nu al zes centra voor palliatieve zorg. Een ambulance is zeer welkom voor het vervoer van patiënten naar ziekenhuis en zorgcentra, maar ook voor vervoer na overlijden naar de familie. Nogmaals dank voor uw gift.

Namens de Caritas/Diakonie groep DGH.

Van 13-17 juli heeft pater Hogervorst zijn 60 jarig priesterjubileum gevierd onder zijn mensen in Governador Valadares (Brazilië). Het is een buitengewoon mooi feest geworden. Helaas waren wij wat te laat op de hoogte, maar natuurlijk heeft onze Goede Herder hem van harte gefeliciteerd.

Inmiddels heeft de provinciaal van de paters van de Heilige Geest pater Hogervorst gevraagd naar Nederland te komen om hier met zijn medebroeders zijn laatste levensjaren door te brengen. Pater Hogervorst heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en woont nu temidden van 25 medebroeders in het klooster van Gennep. In zijn  woorden: ‘Met de Geest ben ik aan een nieuw leven begonnen’. Als u contact wenst met pater Hogervorst om hem alsnog te feliciteren of anderszins dan kan dat. Zijn emailadres is: gerhoger@hotmail.com