Spring naar inhoud

We vergaderen ons wat af: Parochiebestuur, Coördinatoren, Olievlekgroep, Caritas, MOWA, Locatieraad, Bezoekersgroep, Parochieavond. Die laatste was alweer medio september: hoe is de staat van De Goede Herder. Financieel zijn we nagenoeg in evenwicht: de inkomsten uit collectes dalen licht, maar verhuur compenseert dat. De dakrenovatie in 2014 was een dipje, maar de lening aan het Bisdom (renovatie 2005) is afgelost. Op de to-do-lijst staat nog het schilderen van de buitenkant en roestvorming bij de toren. Tussendakse isolatie zou de stookkosten nog meer kunnen beteugelen. Dank voor het vele werk aan vrijwilligers als onze administrateur Clemence, Facilitair steunpunt Ger en alle anderen van stoelenzetters, koperpoetsers tot lectoren, al of niet met name op de laatste sheet vermeld.

Toch, we worden allemaal een jaartje ouder en daardoor niet soepeler en soms moet er een stoppen, zonder dat opvolging zich meteen aandient. De druk wordt dan iets hoger. We zijn een van de vijf locaties van de parochie RK Amstelland. Hans ten Rouwelaar schetste een beeld van de verwachtingen voor de toekomst. De krimp van het aantal gelovigen zet door. Hoelang kunnen we financieel de vijf locaties open houden, maar ook: het aantal pastoraal bevoegden neemt ook af. Hoe zien we de toekomst: één centrale grote kerk, waar ruimte is voor vieringen van parochieel niveau, van waaruit het pastoraal team opereert, met een uitstraling naar de locaties: het pastoraat van de nabijheid. De keuze van de centrale kerk heeft gevolgen voor de locaties. Die keuze is, zolang de Urbanus-Bovenkerk nog niet uit de as herrezen is, voorlopig gevallen op de Augustinus en over een jaar of drie zal naar een nieuwe keuze worden toegewerkt.

Intussen worden de breinen gekraakt over hoe de locaties naar elkaar toe kunnen groeien en als een olievlek het verzorgingsgebied kunnen overdekken. Op 9 november hebben we onze vrijwilligers gefêteerd: 39 konden aanwezig zijn en genieten van een aangename lunch, opgeluisterd met tempo doeloe- en pittiger klanken van een zesmans band uit de gelederen van onze huurder de Gereja Minahasa. Met dank aan de mannen achter de schermen Ger, Henk en Ypke. Op 4 januari zal de RK-Amstelland de nieuwjaarsbijeenkomst houden in de Titus Brandsma en op 12 januari De Goede Herder in eigen kring, waar de traditie wil, dat er het woord wordt gevoerd over heden en toekomst van onze gemeenschappen.

We mogen weer! Op 20 januari is het zover. Dan vliegen we naar het mooie Vijayawada om de kinderen in Tulip Garden te verblijden met onze komst. Voor mij is het alweer twee jaar geleden dat ik in Tulip Garden ben geweest. Dus het is hoog tijd om weer even te kijken hoe het met iedereen gaat. Samen met mijn moeder blijf ik voor twee weekjes in het weeshuis en helpen we weer waar kan.

In de afgelopen twee jaar is er weer veel gebeurd. Het Tulip Garden Hostel (het meisjeshuis) is inmiddels verplaatst naar hetzelfde terrein als het Tulip Garden Home (het weeshuis). Vorig jaar hebben we voor de stichting een nieuwe elektrische auto kunnen aanschaffen die volledig op de zonnepanelen van Tulip Garden draait. En er zijn weer nieuwe kinderen bijgekomen. In oktober is baby Lenny geboren. En Neelima is inmiddels 2 jaar oud.

Tijd dus ook om weer een nieuw projectje uit te zoeken. De stichting heeft ons gevraagd om te helpen bij de aanschaf van een elektrische scooter. De elektrische auto bevalt zo goed. Hij heeft al vele kilometers gereden en is toch erg zuinig in gebruik gebleken. Er wordt voldoende zonne-energie geproduceerd om de auto te kunnen laten rijden. En er blijft zelfs nog veel energie over. Met de nieuwe elektrische scooter kunnen de kleine afstandjes en snelle boodschappen worden gehaald. Ook zal de buschauffeur de schoolbus laten staan. Waardoor deze niet vier keer per dag heen en weer hoeft. En verder gaan we natuurlijk kijken of we nuttige en leuke dingen voor de kinderen kunnen regelen. Daarvoor gaan we daar ter plekke kijken of de kinderen nog een extra set kleding, schoenen of schoolspullen nodig hebben. En natuurlijk kan de kipmaaltijd niet ontbreken. Voor 50 euro hebben 70 kinderen een volwaardige en lekkere kipmaaltijd.

Wilt u dit project ondersteunen? Op 12 januari mogen we een deurcollecte houden voor dit mooie doel. Uiteraard kunt u ook uw bijdrage overmaken o.v.v. “Patricia in India” op het rekeningnummer van De Goede Herder: NL57 ABNA 0549320040. Uw bijdrage zullen wij ter plaatse besteden, uiteraard alleen ten goede van de kinderen. Op http://patricia.gaatverweg.nl zal ik uiteraard mijn reisverslagen weer bijhouden. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Zonnige groet, Patricia

Op zondag 21 december houdt Caritas Amstelland in onze parochie RK Amstelland een inzameling in natura (m.n. langhoudbare levensmiddelen) voor de diverse opvanghuizen. De Goede Herder zal weer de zusters van Moeder Theresa ondersteunen. De zusters ontvangen veel dak- en huislozen met een goede maaltijd. Laat u inspireren door acties 2 voor de prijs van één: het tweede artikel voor de zusters.

Venezuela, President Maduro, oppositieleider Juan Guaidó, zij zijn van de voorpagina’s verdwenen. Dat betekent niet dat de problemen zijn verdwenen. Twee miljoen Venezuelanen hebben hun toevlucht gezocht in Peru. De MOWA heeft het project van de Adventsactie voor opvang, begeleiding en scholing van de vluchtelingenkinderen gekozen als parochieproject. U kunt erover lezen in het blad Spirit op pag. 16. In De Goede Herder zal de collecte op zondag 15 december geheel voor dit project bestemd zijn.

In de oecumenische viering van 1 december was de opbrengst van de collecte bestemd voor het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos: voor de School of Hope, om de ontwikkeling van de kinderen in het kamp zo goed mogelijk voort te zetten; én voor ondersteuning van het pastoraat van de kleine katholieke kerk in Mytilini, dat het lot van de kampbewoners probeert te verlichten, het project van onze voorganger Martin Schneeberger, die in januari 2020 naar Lesbos zal afreizen om het werk van het pastoraat persoonlijk te ondersteunen. De collecte bracht € 577,75 op. Per bank ondersteunen? Via DGH Bankrekening NL57ABNA0549320040 o.v.v. Lesbos

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursie naar de Pyreneeën.
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de heenweg bezoeken we de 1e dag de kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we naar het klooster in Nevers, waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. En op de terugweg gaan we naar het mooie plaatsje Rocamadour.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020.
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.
U gaat dan op eigen gelegenheid naar Den Bosch. Daar staat de transferbus die u (tegen betaling) naar het vliegveld van Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 septemner 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook geheel verzorgd door onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. Pelgrims die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd worden in zorghotel Accueil Notre Dame.

Informatiebijeenkomsten
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:
Zaterdag        18 januari 2020
Locatie:          Moeder van de Verlosserkerk
Adres:             Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem
Aanvang:       11.00 uur
De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman T. 013-5216701         M. 06-42347729
Wilma Caiffa                M. 06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers            M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep

De Tilburgse theoloog en lekendominicaan Borgman heeft een klein, maar fraai en leesbaar boekje geschreven over wat mensen zouden kunnen proeven als ze op uitnodiging van anderen naar de kerk komen. Het is ook bedoeld als aanmoediging om genodigden dit te laten proeven. Doet onze liturgie wat zij moet doen? De auteur laat zien hoe de liturgie het hart is an christelijk geloven en voor zuurstof zorgt.

Het boekje is verkrijgbaar bij Phil Kint voor 2 Euro (zo lang de voorraad strekt).

Op donderdag 7 november is Willemijn Lemaire overleden. Zij is bijna 89 jaar geworden. Haar uitvaart vond op vrijdag 15 november plaats in De Goede Herder, waarna zij aansluitend op Westgaarde is gecremeerd.

Na een moedig gedragen ziekte is Willemijn Lemaire van ons heengegaan. Zij was een parochiane van het eerste uur en is altijd met hart en ziel met onze parochie van De Goede Herder verbonden geweest.

We kennen Willemijn als prominent koorlid, maar misschien meer nog als de bijzondere lectrice, die altijd op haar unieke wijze het bijbels Woord tot ons sprak. Het zal dan ook niet verbazen dat zij de parochiële Bijbelgroep vanaf het eerste begin altijd trouw is geweest. Doordringen in het Woord an de Heer, het was voor haar een levensopdracht. En dat geloven niet alleen op zondag gebeurt, maar juist ook door de week in daden van liefde, vrede en gerechtigheid, hebben wij binnen en buiten de kerk van haar mogen ervaren.

Tot het laatste toe was zij ook zeer actief als vrijwilligster. Niet alleen in het brengen van medeparochianen naar de kerk, het verspreiden van het parochieblad en als contactpersoon, maar ook nog als bewogen lid van ons oecumenisch overleg met de Pelgrimskerk, de Goede Pelgrim. Wij zullen Willemijn erg missen en bidden Onze Lieve Heer dat zij bij Hem mag zijn in het paradijs.

Beste Parochianen,
Als u tijdens de vieringen met kerst mee wilt zingen met het koor dan kan dat!!!! Graag aanmelden bij Ronald. Klamp hem aan of stuur hem een mail: ronaldjgdijkstra@icloud.com
U krijgt de muziek toegestuurd, u moet wel een aantal woensdagen mee repeteren.

Tot ziens
Ronald