Spring naar inhoud

HEER,
ik heb genoeg.
Ik heb twee ogen
als diamanten zo kostbaar, een mond om te fluiten,
en een gezondheid
die niet te betalen is. HEER,
Ik heb genoeg.
Ik heb een zon
aan de hemel,
ik heb een dak
boven mijn hoofd.
Ik heb werk
voor mijn handen.
Ik heb een gevulde tafel om van te eten
en ik heb mensen
om lief te hebben.
HEER, IK HEB GENOEG!

Vorige week is op 66 jarige leeftijd Paul Houdijk overleden. Hij was meer dan 40 jaar als organist verbonden aan de kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht. Onlangs verscheen van deze blinde kerkmusicus de CD L’Organiste Romantique. Een heel bijzonder werk dat lovende recensies (zie onder meer het tijdschrift ‘De Orgelvriend’ van juli-augustus 2019) ontvangt. De CD bevat muziekstukken van Bergamo, Lefébure-Wely, Dubois, Bach, Houdijk, Widor, Bonnet en Tournemire. Het orgelspel van Houdijk op het Maarschalkerweerd- orgel van de kathedraal mag stellig ook begrepen worden als een biddend benaderen van onze geloofsmysteries. Van harte aanbevolen.

U kunt de CD verkrijgen door hem te bestellen bij de stichting NeO (Negentiende eeuwse Orgelmuziek), Phil Kint, Triade 45, 1901 GW Castricum. Ook een email sturen is al voldoende, naar: philkint@xs4all.nl De CD geldt als een lezersaanbieding van ons parochiebulletin en kost € 12,00 (inclusief verzendkosten).

Het Tijdschrift ‘De Roerom’ nr. 10 (juni 2019) bevat een artikel van Henk Peters met als titel ‘Groen geloven’.

Gelovigen beseffen dat de aarde niet van hen is. Dat ze haar gekregen hebben als een gemeenschappelijk huis samen met alles wat groeit en bloeit, mens en dier. Maar ook dat we slechts voorbijgangers zijn. Tijdelijke bewoners, die kunnen beseffen dat na hen ook nog in dat gemeenschappelijk huis geleefd moet kunnen worden. We kunnen dat huis niet uitwonen en laten verkrotten. Onze erfgenamen moeten op onze zorgzaamheid kunnen rekenen. De gouden driehoek die gaat over ons gemeenschappelijk huis: God, aarde, mens. Wij gelovigen moeten beseffen dat onze Schepper ons ter verantwoording zal roepen. Hoe zijn we met Zijn paradijs omgesprongen? Is er nog iets van over? Heb je ervoor gezorgd dat er nog steeds geleefd kan worden door de mensen na jou? Maar sinds de mensen denken dat ze zich tegenover niks en niemand hoeven te verantwoorden en het hen beter uitkomt God uit hun leven te schrappen, menen ze er ongestraft mee weg te komen als ze hun vierkante meter wereld uitputten en verwaarlozen.

God verloren, al verloren?

Als de Liefde de mens niet langer bezielt, dan druipen nonchalance en onverschilligheid er vanaf, in zijn hele manier van doen. Het gaat om passie en compassie. Dat zijn geen begrippen waar geweldige heldendaden op gebaseerd zijn. Maar je kunt het aan hun keuzes en gedrag zien als mensen oog kunnen hebben voor de wisselende seizoenen, voor wat groeit en bloeit, voor zorgvuldig en respectvol omgaan met wat ze op hun biotoop aantreffen. Als ze zich kunnen verplaatsen in de positie van de medebewoners van hun plekje onder de zon: mens en dier. Daaraan kun je zien dat in hun wezen méér omgaat dan blinde zorg voor hun eigen dikke ik. Als vanzelf ontstaat bij hen een houding van bescheidenheid en soberheid omdat zulke mensen zich verbonden weten met al wat bestaat.

Commentaar Ph.K.: Het is toch heel goed om als christen te blijven nadenken en handelen in lijn met die bijzondere encycliek van paus Franciscus ‘Laudato si’.

Op woensdag 19 juni is Henk Leber overleden. Hij is 95 jaar geworden. Zijn uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op Tweede Pinksterdag 10 juni is Trudy Veldhuizen-Meissner overleden. Zij is 90 jaar geworden. Zij is gecremeerd op Westgaarde. Voor haar zal een gedachtenisviering worden gehouden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op donderdag 6 juni is Mia Nielen – van den Broek overleden. Zij is bijna 93 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Adelbert te Bloemendaal, waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Jaap Min (1914-1987) kennen wij als de Bergense kunstenaar die de glas in loodramen achter en boven het altaar in De Goede Herder heeft ontworpen. Jaap Min heeft een omvangrijk en veelzijdiger oeuvre, dat recent is gecatalogiseerd.

Een omvangrijke tentoonstelling van zijn werk wordt gehouden van 1 juni t/m 22 september 2019. U moet er wel voor naar Heerenveen: het fraai gelegen museum Belvedère. Een verkooptentoonstelling is tot en met 14 juli bij Galerie Hoogenbosch in het nabije Gorredijk. Informatie ook op het informatiebord in de garderobe.

Over het werk van de Caritas Amstelland kunt u lezen in de folder op het info-rek. Via de Sociale netwerken en tips van bijvoorbeeld bezoekersgroepen in de parochie worden noodsituaties van medemensen in Amstelland bekend. Volgens de officiële regelgeving kan niet altijd hulp geboden worden, dan biedt Caritas Amstelland soelaas. Op jaarbasis is daar zo’n 5.000 euro mee gemoeid. Vandaar de collecte om het noodfonds te ondersteunen. Deze wordt in De Goede Herder vanwege de spreiding van de extra collectes pas op 30 juni gehouden.

Van harte aanbevolen. Wilt u geven via de bank, dan graag via bankrekening NL18 INGB 009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Bij voorbaat dank, Caritas Amstelland Diakoniegroep DGH