Spring naar inhoud

Zoals u wellicht weet, ben ik onlangs weer teruggekomen uit India. Ik ben voor twee weken gaan helpen in Tulip Garden, het weeshuis van Stichting Derde Wereld Hulp. Daar heb ik weer veel kunnen doen met en voor de kinderen. Zo hebben we met verschillende nieuwe sportspullen een spelletjesochtend gehouden, hebben we een heuse ‘treasure hunt’ gedaan, waarbij de kinderen op zoek gingen naar ‘de schat’ (een cadeautje voor ieder kind met een tandenborstel, tandpasta, shampoo en zeep), en zijn we een dagje naar het zwembad geweest. Daarnaast kon natuurlijk ook de kipmaaltijd niet ontbreken en hebben de kinderen heerlijk gesmuld van Dahl, een curry van kikkererwten, die de kinderen heerlijk vinden. De kinderen vonden het heerlijk om zo vakantie te kunnen vieren.

Daarnaast heb ik de kinderen allemaal nieuw ondergoed kunnen geven. Iets wat erg nodig was, omdat sommige kinderen nog maar 1 of 2 onderbroeken hadden. En ook zullen de kinderen van het hostel (het huis van SDWH voor de kinderen van de allerarmste ouders) allemaal een nieuwe pyjama krijgen. Daar zullen ze ook erg blij mee zijn.

Via deze weg wil ik u graag van harte bedanken voor uw bijdrage. Voor meer verhalen verwijs ik u graag naar mijn blog: patricia.gaatverweg.nl. En binnenkort zullen er natuurlijk weer foto’s van mijn reis worden opgehangen achterin de kerk.

Patricia

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.

Wij zijn in Haar gedoopt
Zij zalft ons met haar vuur.
Zij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar zij komt
wie wordt haar licht gewaar?
Zij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Zij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat gij begonnen zijt.

t. H. Oosterhuis / m. B. Huijbers

Natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Domine, in civitate David.

‘Heden is voor u de Redder geboren, Christus de Heer in de stad van David (Lc. 2, 11)’. Dit is de boodschap van vreugde die met Kerstmis door een engel wordt aangekondigd als een licht in het duister van de nacht. Christus de Heer is de paastitel van Jezus, Naam boven alle namen.

Als wij zeggen ‘Jezus is de Heer’ is dit de kortste samenvatting van de blijde boodschap. Wellicht komt het u wat vreemd over om een paar weken voor Kerstmis nog iets over Pasen te zeggen. Maar met Pasen ging voor de leerlingen van Jezus een licht op over de weg die Jezus ging. Zij herinnerden zich wat er over hem geschreven stond en op welke wijze hij de Schrift had vervuld. De leerlingen herinnerden zich hoe Jezus had geleefd, wat Hij had gezegd en wat Hij had gedaan. De evangeliën werden daarvan het getuigenis. Wanneer wij het evangelie lezen zoals het ontstaan is, dan lezen we van achter naar voren. Zo zijn de geboorteverhalen van Jezus niet ontstaan als een historisch verslag, maar als een geloofsgetuigenis in de komst van de Heer, het ware Licht. We kennen het verhaal van de geboorte van Jezus, een verhaal dat wordt omgeven met bekende figuren: engelen, herders en koningen. Nu hebben die figuren een bepaalde betekenis en staan ze er niet voor niets. De verkondiging door een engel duidt op de zending van de Vader uit. Engelen zijn immers Gods boodschappers. En dan de herders, een beroep dat door de minsten in een samenleving werd uitgeoefend. Zij staan voor de verloren schapen van het huis Israël voor wie Jezus is gekomen. De drie koningen, ofwel de wijzen uit het Oosten, staan voor de ‘heidenen’, de vreemde, niet-joodse volken. Ook voor hen is Jezus gekomen. De kindermoord in Bethlehem vertelt ons dat vanaf het begin van de geboorte van Jezus er dreiging over zijn leven hangt, echte doodsdreiging. Maar het gaat uiteindelijk in het verhaal om Christus, de Heer, woorden waarin wij ons hele geloof uitdrukken. Het latere Kerstfeest zoals wij het kennen, ontleent op deze manier zijn glans aan het Paasgeloof. Het wordt Kerstmis in het licht van Pasen. In de geboorteverhalen over Jezus horen wij de uitnodiging aan de herders en koningen én aan ons: Venite adoremus, komt laat ons hem aanbidden, Christus de Heer.

Kerstmis, het feest van vrede, vreugde en licht. Licht op zo veel wijzen. In onze ogen, in onze harten, in onze huizen, in onze omgang met medemensen, licht in alle uithoeken van onze wereld. Licht om elkaar toe te schijnen met geloof in het kind van Kerstmis, dat eens zal roepen: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten’ (Joh 8, 12).

Dat dit licht ook mag schijnen voor allen die het in deze donkere maanden zo moeilijk hebben. En dat wij juist in deze periode van het jaar mogen omzien naar zieken, ouderen, vluchtelingen en eenzamen.

Mede namens de Locatie-raad van De Goede Herder en pastor A. Koot, pastor M. Schneeberger, en pater H. de Vilder sJ wens ik u een Zalig Kerstmis en bij het begin van 2016 een Gezegend Nieuwjaar.

Phil Kint (pastor van De Goede Herder)
Met dank aan K. Kint – van Os