Spring naar inhoud

Morgen, zondag 25 oktober 2020, zal de dienst vanuit de Goede Herderkerk rechtstreeks uitgezonden worden via RTV Amstelland. Zoals u gewend bent van eerdere online uitzendingen, zal ook deze keer gebruikt worden gemaakt van een livestream via YouTube.

Door de herfstvakantie is het niet gelukt om op tijd een liturgieboekje klaar te hebben. Daarom zijn nu alleen de lezingen hieronder te vinden.

Op verzoek heeft de collecte een andere naam gekregen "Collecten vanuit huis". Ook de collecte voor deze viering vindt u hieronder:

Lezingen viering
Collecten vanuit huis

Zoals u mogelijk niet is ontgaan, is gisteren vanuit de overheid en vanuit het bisdom de richtlijn uitgegaan dat het aantal kerkgangers in alle parochies van het bisdom voorlopig gemaximeerd wordt tot 30 personen.  Dit na het overleg van minister Grapperhaus met kerkelijke koepelorganisaties, waarvan de uitkomst integraal is overgenomen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze maatregel gaat per direct in.

Zaterdag al was door het bisdom al een dringend advies uitgebracht om specifiek in onze regio het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30; dit na een brief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit gezien het feit dat onze parochie zich in één van de grootste brandhaarden van het virus bevindt en de besmettingen blijven stijgen.

Vandaag is het pastoresteam bijeen geweest en is besproken dat wij ons helaas moeten verhouden tot de werkelijkheid zoals die zich voordoet. Wij zullen ons allen aan het maximum van 30 kerkgangers moeten houden; dat is exclusief voorgangers, lectoren, organisten en zangers.

Tijdens de vieringen zijn dus maximaal 30 kerkgangers toegestaan. Het kan dus zo zijn dat hoe treurig en verdrietig wij dit ook vinden, u de toegang moeten ontzeggen. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om de viering weer online live uit te zenden, hierover later meer.

‘Ik heb u iets te zeggen’ De tekst op de eerste steen van De Goede Herder. Willem de Wit vond, dat de tekst beter moest uitkomen in plaats van half schuil te gaan achter opschietend onkruid, dus regelde hij de marmer keien. Zo was Willem de Wit van wie wij donderdag 27 augustus afscheid hebben genomen, overleden elf dagen voor zijn 95e verjaardag. Willem had vaak iets te zeggen: per telefoon of per brief, als hem iets op het hart lag bracht hij het naar voren. Als een soort dwarsligger, maar dwarsliggers houden ons spoor recht en dwingen ons zich af te vragen of we op het juiste spoor zitten.
Willem de Wit was een betrokken parochiaan, vanaf de start van De Goede Herder. Onder meer lid van het koor bij de bassen. Over de keuze van het repertoire uitte hij zijn opvattingen. Als bezoeker van Bijbeluitleg bijeenkomsten schuwde hij de gedachten wisseling niet. Zijn drijfveer in het leven: gerechtigheid en vrede, altijd dienstbaar naar anderen, bijvoorbeeld zijn ijver vrijwilligers te werven voor de Buitenhof, maar bij uitstek tot uiting komend in zijn ‘magnum opus’ de Stichting J.O.O.P.: heel Buitenveldert werd op z’n kop gezet om oud papier op te halen, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de sociale en scholingsprojecten van Pater Hogervorst in Brazilië, en daar is veel van de grond gekomen. Moge Willem in vrede rusten.