Spring naar inhoud

Adventsactie 2018

De deurcollecte voor de Adventsactie ten behoeve van de projecten voor Tulip Garden van de St. Derdewereldhulp (Patricia ten Rouwelaar) heeft €545,15 opgebracht. Van harte bedankt.

Van giften via de bank hebben we nog geen totaalbeeld. Mocht u nog via de bank willen geven: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam, o.v.v. Adventsactie India.

Nogmaals hartelijk dank voor uw gift.
Missie OntwikkelingsWerken Amstelland.