Spring naar inhoud

Aantreden bisschop Hendriks

Zoals bekend heeft de bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, enige tijd geleden Paus Franciscus verzocht hem ontslag te verlenen als diocesaan bisschop.

Inmiddels is bevestigd dat de Paus dit ontslag zal verlenen op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag en gedachtenis van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk. Dit betekent dat Mgr. dr. J.W.M. Hendriks per die datum zal aantreden als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bij die gelegenheid zal om 12.00 uur een Pontificale H. Eucharistieviering plaatsvinden in de kathedraal. Vanwege de corona-maatregelen zal hierbij slechts een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn, maar de viering zal te volgen zijn via onderstaande link.

Op dezelfde dag zal om 15.00 uur een persconferentie plaatsvinden, die ook te volgen zal zijn via onderstaande link.