Caritas / Diaconie

Caritas Amstelland
In ‘De vreugde van het Evangelie’ van Paus Franciscus lezen we bij artikel 182:

‘We weten dat God het geluk van zijn kinderen verlangt, ook op aarde, ook al zijn ze geroepen tot de eeuwige vervulling, want Hij heeft alles geschapen “om er rijkelijk van te genieten” (1 Tim 6,17), om er allen van te genieten. De christelijke bekering vereist dan ook dat “alles wat de sociale orde en het bewerken van het algemeen welzijn betreft” opnieuw in overweging te nemen.’

Caritas is dus een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Het is nog steeds een actueel. Naast de taak die ieder individu heeft ligt die er ook voor onze parochie. 
 Caritas Amstelland heeft we de volgende activiteiten:

 • Inzameling van levensmiddelen voor Mother Teresa, Jeannette Noëlhuis (noelhuis.nl/) en Harriet Tubmanhuis (www.harriettubmanhuis.nl). Deze huizen bieden ondersteuning en onderdak aan de meest kwetsbaren zoals zwervers, mensen die het stempel illegaal hebben gekregen, getraumatiseerde moeders met kinderen. Yes we care!
  Ook doneren wij aan de stichting Migrant Moeder en Kind. (http://smmk.nl/).
 • Kerstactie: mensen, die door parochianen, VITA, GGZ, schooldirecties, pastores zijn voorgedragen, krijgen van Caritas Amstelland een envelop met geld vlak voor de kerst. We weten dat dat het feest is waarop men zich vaak verbonden weet met medemensen. wij willen degenen, die het minder hebben laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Paus Fransiscus zegt: ‘Nee, tegen de economie van uitsluiting’.
  Met kerstmis laten wij dus horen: “Caritas”.
 • Mee-eten op afstand: in het afgelopen jaar kregen maar liefst 12 huishoudens in onze parochie een aanvulling van boodschappen ter waarde van €15,- . Er hebben in onze parochie 7 paar handen boodschappenlijstjes uitgedeeld en opgevraagd en boodschappen ingekocht. Soms worden de boodschappen afgehaald, soms zelfs bezorgd. Behalve dat het voor hen een welkome aanvulling is, werkt soms de ontmoeting alleen al tot ondersteuning. Veel van de mensen hebben het gevoel er uiteindelijk toch helemaal alleen zelf voor te staan: “Caritas”.
 • Eenzaamheid een geweldig maatschappelijk probleem, dat toeneemt. Dit jaar hebben we daar met andere parochianen stil bij gestaan. We zoeken naar wegen tot verlichting. Een van de keuzes is geweest hier aandacht voor te vragen middels een kaartenactie. In onze parochie zeggen we: ‘Yes we care!’.
  Overweging over Eenzaamheid vindt u hier.
 • Mensen raken op de vlucht voor oorlogsgeweld. Er zijn landen waar het absoluut niet veilig is. We helpen naast de andere vrijwilligers de mensen die in Kronenburg in de noodopvang verblijven. Wilt u ook meedoen, hebt u ideeën of wilt u meer informatie: vluchtelingen@rkamstelland.nl.
 • Noodhulp: onze samenleving kent vele manieren waarop mensen op de noodzakelijke ondersteuning kunnen rekenen. Maar er zijn ook situaties waar mensen tussen wal en schip vallen. We hebben het afgelopen jaar langdurig een Iraaks gezin ondersteund die in een asielprocedure zat. De kinderen zaten in het voorgezet onderwijs en op het MBO. Bij ons is na een lange periode de moed ook in de schoenen geschoven, maar de aanvraag bleek toch terecht en ze zijn nu formeel Nederlander. Soms lijkt het er toch op dat de samenleving neigt naar ‘eigen schuld dikke bult’, maar wij zijn geroepen geen mensen uit te sluiten. We hebben twee gezinnen en twee alleenstaanden er weer bij gehaald: Caritas.

Missionair werken werkt aanstekelijk. Meer mensen worden geroepen mee te bouwen aan een betere wereld. Bij onze kerstactie doet Dorien Mijksenaar en een aantal van haar vriendinnen al jaren mee met onze kerstactie en maken ze voor de ontvangers verrassingspakketten. We hoeven alleen maar door te geven wat voor soort huishoudens we kennen en zij maken het al jaren voor hun op maat.

Samenwerking op parochieel niveau vindt nu ook plaats met de PCI van Ouderkerk. Zij hebben een loods en die delen wij nu. Als er zinvolle huisraad vrijkomt, kunnen wij die daar onderbrengen en mocht er iets van onze gading nodig zijn, dan kunnen we dat gebruiken.

Caritas Amstelland is volop in beweging. Dat moet ook wel want de wereld is in beweging en dat is ook op plaatselijk niveau merkbaar. We hopen dat nog lang actief te kunnen zijn. Daar hebben we uw ideeën, uw ogen, uw handen en uw bijdrage voor nodig.
Mocht u de collecte op de caritas zondag in juni gemist hebben, dan kunt uw bijdrage overgemaakt worden naar NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland. Caritas, opdat we allen mogen delen in de vreugde van het Evangelie.

Theo den Blanken

Jaarverslag 2017

Jaarverslag van Caritas Amstelland 2017

Jaarcijfers Caritas Amstelland

Link naar de jaarcijfers van 2016: het betreft een Excel-document. Het is ingevuld in het format van het Bisdom, die deze Rekening en Verantwoording 10 augustus 2017 heeft goedgekeurd.
Aangezien onze Caritas Amstelland per 1 september 2016 is samengegaan met de PCI Urbanuskerk Bovenkerk, is er een aanzienlijk verschil met de cijfers van voorgaande jaren. Vanas 1 september 2016 zijn ook die cijfers meegenomen.

Link naar jaarcijfers 2015 en begroting 2016

Ter download:

Contact:

U kunt de vertegenwoordigers van de Caritas aanschieten. Er is ook een mailadres: caritas@rkamstelland.nl.

MOWA:
Missie- en OntwikkelingssamenWerking Amstelland

Artikel over actie verbeteren hygiëne voor kinderen in India vindt u hier.

Alle artikelen MOWA

Geef een reactie