Spring naar inhoud

Pastor Ph. Kint vakantie

Pastor Ph. Kint is van 21 mei t/m 7 juni op vakantie. In voorkomende gevallen wende u zich tot pastor A. Koot of leden van onze Locatieraad.