Spring naar inhoud

In de Spirit van 12 september staat een interview over de gevangenis in Almere. Daar staat een oproep bij van de gevangenispastor over het inzamelen van herenkleding voor de gevangenen. Als ze net opgenomen zijn mogen ze dikwijls alleen met hun advocaat contact hebben. Regelmatig lopen ze dagenlang in dezelfde kleding rond omdat er geen contact met het thuisfront mogelijk is. Het gaat om specifiek herenkleding. zowel, sokken en ondergoed als bovenkleding. Heeft U nog wat liggen? Het wordt verzameld op zondag 16 september in DGH en op zondag 23 september in De Pelgrimskerk (oecumenische dienst). Ik zorg dan wel dat het bij de gevangenen terechtkomt. Alvast mijn dank.

Ypke Broek

De stichting Stap verder heeft een inloophuis aan Hoogoord in Zuidoost, waar inlopen vluchtelingen, staatlozen en buurtbewoners, mensen, die vaak tekort komen in de basisbenodigdheden voor het dagelijks leven. Voor deze groep is een inzamelingsactie van toiletartikelen en lang houdbare levensmiddelen tot medio augustus. Suggestie de 1+1 acties van de supermarkten: één voor uzelf, één voor Stap verder. Inleveren bij de Pelgrimskerk aan Backershagen. Neemt u het mee bij uw zondagse gang naar De Goede Herder, zorgen wij dat het te bestemder plekke komt.

Ons gemengd koor is dringend aan versterking toe, anders houdt het snel op. Het koor wil graag doorgaan en met kwaliteit de vieringen ondersteunen, maar daar hebben we nu echt uw steun bij nodig. Zingt u wel eens mee tijdens de viering? Dan willen we graag van u horen. Gaarne sluiten we aan bij de mogelijkheden die u ziet om met het koor mee te zingen. Bent u toch al regelmatig 's zondags in de kerk en lijkt het u wat om een aantal woensdagen in de maand mee te repeteren? Dan
kunt u als vast lid het koor versterken. Het gemengd koor repeteert drie woensdagen in de maand van 20u tot 21u, met na afloop gezellig samenzijn rond koffie en thee. Gemiddeld zingt het koor twee zondagen in de maand waarbij we vanaf 10 uur inzingen om goed voorbereid de viering in te gaan.

Wilt u wel meezingen, maar wat minder vaak? Ook dan horen we graag van u; we denken aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld elke twee maanden met een versterkt koor een viering extra luister bij te zetten, met één of twee voorafgaande repetities op de woensdagen. De eerste, feestelijke gelegenheid waarbij we dit willen doen is bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk, op 28 oktober 2018.

Heeft u twijfels, bijvoorbeeld over uw stem of over meerstemmig zingen? Deel uw gedachten met Ronald, hij kan samen met u bedenken wat mogelijk is. Kent u iemand anders die we zouden kunnen benaderen? Laat het ons weten.

Help ons mee om het gemengd koor te behouden. Ervaar hoe het is om samen een mooi lied nog mooier te laten klinken. Merk hoe uw stem met eenvoudige aanwijzingen sterker wordt. Beleef de gezelligheid en saamhorigheid van het koor. Spreek Ronald (de dirigent) of Bart (de voorzitter) aan rondom een viering, of mail Bart via blmrijk@gmail.com. "

Zoals u misschien wel weet, houden we doorgaans op zaterdagochtend - één maal per week - een kerkviering in De Buitenhof. De bewoners van De Buitenhof die niet meer op eigen kracht naar de kapel kunnen komen, worden dan door vrijwilligers gehaald en na de viering en het koffiedrinken weer teruggebracht naar hun kamer. Nu is het aantal vrijwilligers in de laatste maanden wat afgenomen en we zoeken daarom naar nieuwe krachten, die hun diensten eens in de drie weken op de zaterdagochtend zouden willen aanbieden.

Iets voor u? De minder mobiele bewoners zijn u dankbaar en erkentelijk. Pastor Kint verschaft nadere informatie (tel. 0613624227)

Geef uw oude kleding nieuw leven!

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april a.s. 9.30 -12.00 uur. Zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u op za. 21 april afgeven in gesloten zakken of dozen bij de Urbanuskerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmaparochie, Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke opbrengst is bestemd voor wederopbouw en herinrichting van meerdere scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Meer informatie: Wim Kea, telefoon 020-6452419

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!

Op vijf avonden van 19.30 tot 20.00 uur bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

maandag 14 mei,  St. Urbanuskerk, Noorddammerlaan 124

dinsdag 15 mei,   Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965

woensdag 16 mei, Gebouw Apostolisch Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 138

doonderdag 17 mei,  Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560

vrijdag 18 mei, Paaskerk, Augustinuspark 1

2018 een jaar dat de MOWA projecten uit de eigen kring aandraagt: projecten in Indonesië, gecoördineerd door de stichting Panti Asuhan.
U kunt informatie vinden in de ‘Spirit’ op pagina 12 en in de achterzaal op de posters naast de foto’s van Tulip Garden. We hopen met de opbrengst van de actie vanuit de hele parochie RK Amstelland een stevige ondersteuning te bieden aan de medische projecten op Java en onderwijs en kindertehuizen op Papua (tot 1962 Nederlands Nieuw Guinea). Op zondag 25 februari zal een bestuurslid van de stichting wat vertellen en zal de hele collecte voor de projecten zijn. Met Pasen zal ook de hele collecte voor deze projecten zijn.

Overschrijven per bank graag via:
NL72 RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA, Amsterdam
o.v.v. Vastenactie 2018.

Alvast namens degenen die zo een steun krijgen voor hun toekomst: hartelijk dank.

De Pelgrimskerk heeft in 2017 twee avonden georganiseerd op het snijvlak van Geloof en Samenleving met het doel 30-60-jarigen weer in contact te brengen met de kerk. Onderwerpen waren: ‘Geloven en politiek’ en ‘Van leven van de planeet naar leven op de planeet’.

Er is behoefte tot een organiserende commissie te komen van vier leden. Zijn er in de gemeenschap van De Goede Herder mensen, vooral uit de kring 30-60-jarigen die hier een uitdaging in zien. Neem dan contact op met Henk Stok, voorzitter van het Moderamen van de Pelgrimskerk.

Leo van der Vliet (leovliet@live.nl)

Met ruim 450 (merendeels tweepersoons-) cellen biedt het DCS plaats aan asielzoekers in procedure, illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen. Voor de maximale duur van 8 weken of in afwachting van een uitspraak verblijven zij in het detentiecentrum Schiphol. De kerken van omliggende dorpen en steden van Detentiecentrum Schiphol zorgen wekelijks voor bloemen bij de drie kerkdiensten die daar plaatsvinden. Zondags zijn dat plusminus 100 kerkgangers. Na afloop mag een ieder een bloem meenemen naar hun cel. Het aanbieden van de bloemen wordt op vrijdagavond of op zaterdag bij de voorportier gedaan, ter attentie van de geestelijke verzorging (kerkdiensten). Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Wie zou dat willen doen? Het is twee of drie keer per jaar. De bloemen worden zelf aangeschaft De kosten zijn voor onze kerk.

U kunt U aanmelden bij ypkebroek@gmail.com of 020-6724014
Alvast bedankt!!

Een noodmail van ‘Kerken helpen’ viel op het bord van Caritas Amstelland. Een gekraakt pand in Diemen, waar ongedocumenteerden verbleven is ontruimd en de vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in een kraakpand van ‘We are here’ aan het Zeeburgerpad, waar nu 80 mensen verblijven met een groot tekort aan basis behoeften: matrassen beddengoed en etenswaar bv. rijst. Heeft iemand iets te bieden?

Caritas Amstelland Thomas Bauer of Leo van der Vliet (6431761).