Spring naar inhoud

Op zondag 5 november is Henk Dijkstra overleden. Hij is 82 jaar geworden. Zijn uitvaart was op vrijdag 10 november in onze kerk. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

In de vroege ochtend van zaterdag 28 oktober is Léon Masset overleden. Hij is 90 jaar geworden. Zijn uitvaart was op donderdag 2 november in de kapel van Zorgcentrum ‘De Buitenhof’, waarna de crematie in Uithoorn heeft plaatsgevonden.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op dinsdag 17 oktober is Wim Hellegers overleden. Hij is 82 jaar geworden. Zijn uitvaart was op maandag 23 oktober vanuit De Goede Herder, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

In de vroege ochtend van zaterdag 14 oktober is Truus Borgers – van der Klauw overleden. Zij is 95 jaar geworden. Haar uitvaart was op vrijdag 20 oktober in de aula van de Nieuwe Noorder, waarna zij op de begraafplaats aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op dinsdag 19 september is Tiny Vervoort-Klemann overleden. Zij is 88 jaar geworden. Op dinsdag 26 september was haar uitvaart in De Goede Herder, waarna zij op Westgaarde is gecremeerd. Tiny heeft in de afgelopen jaren veel voor onze parochie betekend. Na het heengaan van haar man Hans - ongeveer twintig jaar geleden - heeft zij het sleutelbeheer van de parochie voor haar rekening genomen. Ofwel openen en sluiten en daarnaast alle zorgen van overdag die de kerk als gebouw met zich meebracht. De parochianen kennen Tiny ook omdat zij vanuit de Felicitatiecommissie zovelen bij gelegenheid van hun verjaardag heeft bezocht. Daarnaast was zij één van de steunpilaren bij het Ochtendgebed op woensdag. In de laatste jaren, zeker ook na de verhuizing naar de A. J. Ernststraat, liet haar gezondheid haar meer en meer in de steek. Wij zullen Tiny missen, maar we zijn haar dankbaar en erkentelijk voor alles wat zij voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Ook op 23 augustus is in haar woning aan de Heenvlietlaan overleden: Yvonne Kas.

Zij was vanaf 1997 parochiaan van onze parochie. Zij was oprichtster van de woongroep aldaar en heeft daar veel voor bewoners gedaan . Zij was ook een trouwe bezoekster van de zondagse viering en zeer geïnteresseerd in de gang van zaken in de parochie Zij was actief in bestuur, diakonie op verschillende terreinen. De laatste jaren leed zij aan een ongeneselijke ziekte die zij met grote wilskracht in bedwang hield tot aan de laatste maand van haar leven. Zes weken geleden nam zij haar beurt nog waar als lector in de viering. In rust is zij thuis overleden. Haar kinderen en haar zussen wensen wij ook alle sterkte toe. Haar uitvaart was op
28 augustus vanuit onze kerk. Zij is 73 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op 23 augustus is in het verpleeghuis in Hoofddorp Miek Gerritsen overleden.

Op 30 augustus hebben wij afscheid van haar genomen in een volle kerk van de Goede herder met veel parochianen en ons eigen koor. Miek is vanaf 1967 trouw parochiaan geweest. In dat jaar werd de kerk in gebruik genomen. Samen met haar man Dirk Jan, die tevens nu 50 jaar in het koor zingt, heeft zij allerlei hand- en spandiensten verricht o.a in de felicitatiediensten en verschillende vormen van bardiensten, zondags en bij allerlei andere gelegenheden en dat met altijd grote trouw en opgewektheid, ook toen het gezin naar Ouderkerk aan de Amstel verhuisde. De Goede Herder bleef haar geloofshuis. We wensen Dirk Jan en de kinderen alle sterkte toe voor de komende tijd.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.