Spring naar inhoud

Op zondag 11 februari is Netty Schneider overleden. Zij is bijna 90 jaar geworden. Haar uitvaart was zaterdag 17 februari in onze kerk. Aansluitend was er de crematie te Uithoorn. Zij was erelid van ons Gemengd Koor.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op zaterdag 20 januari is Truus Koersvelt – van den Helder in Amstelveen verleden. Zij is bijna 94 jaar geworden. Haar uitvaart was op maandag 29 januari in de Titus Brandsma kerk, waarna zij op de R.K. Begraafplaats Buitenveldert is begraven.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op zondag 5 november is Henk Dijkstra overleden. Hij is 82 jaar geworden. Zijn uitvaart was op vrijdag 10 november in onze kerk. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

In de vroege ochtend van zaterdag 28 oktober is Léon Masset overleden. Hij is 90 jaar geworden. Zijn uitvaart was op donderdag 2 november in de kapel van Zorgcentrum ‘De Buitenhof’, waarna de crematie in Uithoorn heeft plaatsgevonden.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op dinsdag 17 oktober is Wim Hellegers overleden. Hij is 82 jaar geworden. Zijn uitvaart was op maandag 23 oktober vanuit De Goede Herder, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

In de vroege ochtend van zaterdag 14 oktober is Truus Borgers – van der Klauw overleden. Zij is 95 jaar geworden. Haar uitvaart was op vrijdag 20 oktober in de aula van de Nieuwe Noorder, waarna zij op de begraafplaats aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op dinsdag 19 september is Tiny Vervoort-Klemann overleden. Zij is 88 jaar geworden. Op dinsdag 26 september was haar uitvaart in De Goede Herder, waarna zij op Westgaarde is gecremeerd. Tiny heeft in de afgelopen jaren veel voor onze parochie betekend. Na het heengaan van haar man Hans - ongeveer twintig jaar geleden - heeft zij het sleutelbeheer van de parochie voor haar rekening genomen. Ofwel openen en sluiten en daarnaast alle zorgen van overdag die de kerk als gebouw met zich meebracht. De parochianen kennen Tiny ook omdat zij vanuit de Felicitatiecommissie zovelen bij gelegenheid van hun verjaardag heeft bezocht. Daarnaast was zij één van de steunpilaren bij het Ochtendgebed op woensdag. In de laatste jaren, zeker ook na de verhuizing naar de A. J. Ernststraat, liet haar gezondheid haar meer en meer in de steek. Wij zullen Tiny missen, maar we zijn haar dankbaar en erkentelijk voor alles wat zij voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.