Spring naar inhoud

Opbrengst Kerstcollecten voor het werk van Father Nico Schippper in Hyderabad, en Hyat e Nau van Javed Sadiq ten behoeve van maatschappelijke kansen voor gehandicapte kinderen in de provincie Sindh, beiden in Pakistan.

  • Kerstnachtmis : € 915,56
  • Kerstdagmis: € 751,52
  • totaal: € 1727,53

Een mooi bedrag, met daar voor hartelijk dank. Mocht u alsnog een gift via de bank willen doneren voor deze goede doelen, dan via Banknr. NL57 ABNA 0549 3200 40 t.n.v. DGH, onder vermelding van Kerstcollecte Pakistan.

Nogmaals hartelijk dank! De giften zijn zeer welkom in een land waar christelijke instellingen weinig steun ondervinden.

Mede namens de pastores A. Koot, M. Schneeberger en H de Vilder sJ wil ik alle parochianen hartelijk danken voor de bijzondere wensen die wij in welke vorm dan ook hebben ontvangen bij gelegenheid van Kerstmis en het Nieuwe Jaar. Het is goed om te ervaren dat wij samen Kerk zijn in de Buitenveldert.

Wij blijven elkaar in deze tijd bemoedigen in onze Goede Herder tot heil en zegen van alle Buitenvelders en onszelf. Dat dit ook in het komende jaar 2019 weer op zo’n treffende wijze mag gebeuren ‘Hem achterna’.

Phil Kint

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen.Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend –deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jongen oud, ziek en gezond.

Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor  de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

29 mei – 6 juni 2019, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Onderweg worden plaatsen aangedaan als Banneux, een bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was het een ziekenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de

vliegreis van 31 mei – 5 juni 2019.

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.

Vliegreis van 6-11 september 2019

Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld.

Informatiebijeenkomsten

Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:

Zondag    20 januari 2019

Locatie:          Moeder van de Verlosserkerk

Adres:             Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem

Aanvang:       13.00  uur.

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

JokeHoekman                            T. 013-5216701         M. 06-42347729

Wilma Caiffa                              M. 06-12157507(na 18.00 uur)

Diaken Philip Weijers               M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ!Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinkekorting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatiekunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep

De deurcollecte voor de Adventsactie ten behoeve van de projecten voor Tulip Garden van de St. Derdewereldhulp (Patricia ten Rouwelaar) heeft €545,15 opgebracht. Van harte bedankt.

Van giften via de bank hebben we nog geen totaalbeeld. Mocht u nog via de bank willen geven: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam, o.v.v. Adventsactie India.

Nogmaals hartelijk dank voor uw gift.
Missie OntwikkelingsWerken Amstelland.

In de binnenhof van De Goede Herder staat in de week voor Kerstmis tot aan Drie Koningen een heel mooie Kerststal. Hij krijgt heel veel bekijks van ouders met kinderen. En waarom zou u met uw kinderen of kleinkinderen de kerststal ook niet even komen bekijken en daarna een bezoekje aan de kerk brengen, even te bidden en een kaarsje te branden? De kerk is elke dag door de week (behalve op zaterdag) geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Op woensdag 21 november is Annie Mascini overleden. Zij is 96 jaar geworden. Haar uitvaart was op donderdag 29 november in De Goede Herder, waarna zij in Uithoorn is begraven.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Het goddelijke van de geboorte van Het Kind van Bethlehem wordt ons door de evangelist Lucas op een beminnelijke wijze aangezegd. Een engel die de herders op het veld een goede boodschap en een grote vreugde voor het hele volk aankondigt. Een groot stralend gebeuren, zeker ook omdat de engel plotseling door een heel leger wordt vergezeld. Zij zingen samen Gods lof: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft’. Is er in de geschiedenis van mensen een meer sprekend geboorteverhaal geschreven?

Hoe anders wordt ons het kerstgebeuren door de evangelist Johannes verteld. Johannes heeft niet meer dan enkele woorden nodig om de kern van het wonder te onthullen: ‘Het Woord is Vlees geworden’. Deze opzienbarende zin staat in de Proloog of het Voorwoord van het vierde evangelie en maakt ons duidelijk, dat God de wereld - de mensen - op de meest dichtbije wijze nabij wil zijn. In zijn liefde bedoelt God de wereld te verlichten en nabij te komen. En deze liefdevolle gerichtheid op de schepping bereikt in de geboorte van Jezus het absolute hoogtepunt. Het Woord, dat van God uitgaat, wordt mens in Jezus van Nazareth. Het geheim van Gods liefde wordt ons mensen aangereikt. De liefde die in God zelf van eeuwigheid aanwezig is, moet wel buiten zichzelf treden. Het is de natuur van de Liefde. Dat kan de wereld niet tegenhouden. En zo wordt het Kerstmis.

Het Woord van God wordt mens naar zijn broze, zwakke, vergankelijke aard. De evangelist Johannes laat niet af om erop te wijzen hoe groot de liefde van God is. God zelf die de onsterfelijkheid bezit en het eeuwig licht bewoont, neemt een sterfelijk lichaam aan en komt ons tegemoet, ook in de duisternis van het verloren menselijk bestaan, zoals in de voerbak van Bethlehem. Wie kan nu nog van God zeggen, dat Hij hoog boven de mensen uit torent en zich niets van hen aantrekt? Onze God is ten diepste op de mensen betrokken. Kan Hij nog dichter bij mensen komen en ons nog meer tot ontmoeting en wederzijdse liefde uitnodigen?

Toch komt ook de evangelist Johannes pas tot geloof door het getuigenis, dat
Jezus van zichzelf aflegt. Dan pas gaan zijn en hopelijk ook onze ogen open voor de weg, die God naar ons is toegegaan. In Jezus wordt ons het wezen van God verklaard als liefde. Zijn geboorte, ons Kerstfeest, is een en al goedheid die van God uitgaat.

Het evangelie van Johannes staat in het teken van het licht dat de duisternis
verdrijft. Zoals God bij de schepping zei: ‘Er moet licht zijn’ – en er was licht
en God zag, dat het goed was - zo geeft Johannes aan, dat ‘het ware licht, dat
iedere mens verlicht, naar de wereld moest komen’. De geboorte van Jezus is zo stralend voor Jozef en Maria, voor herders, engelen en wijzen, dat ook wij mogen verlangen naar de ware ontmoeting met Jezus, naar de geboorte van Gods Zoon in ons hart. En hiertoe nodigt het Kerstfeest anno 2018 ons ook daadwerkelijk uit. Een lichtend liefdevol geloof.

Mede namens pastor A. Koot, pastor M. Schneeberger en pater H. de Vilder en onze gehele Locatieraad wens ik U een Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuw Jaar 2019.

Phil Kint (pastor)

Beste mensen van DE GOEDE HERDER,
Zoals jullie weten ben ik deze zomer gedurende 3 maanden op Lesbos geweest. Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden. Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingen status te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering. De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie in de bijlage lezen. (wordt voor gezorgd) Zie www.goedeherderamsterdam.nl

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,
Martin Schneeberger

PS. Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder voor Lesbos.

Kunt u zich de adventsactie van 2014 nog herinneren? Samen hebben we gespaard voor toiletten op een school in Vijayawada, India. Dit was een groot succes, de toiletten zijn inmiddels niet meer weg te denken en de kinderen en leerkrachten hebben hier nog elke dag veel profijt van. Ook dit jaar komt er weer een adventsactie aan. En wat was ik blij te horen dat de Stichting Derde Wereld Hulp uitgekozen is als goed doel voor onze adventsactie.

Mijn naam is Patricia ten Rouwelaar (28 jaar). Begin 2012 ben ik in aanraking gekomen met de Stichting Derde Wereld Hulp en sindsdien ben ik er al vijf keer naartoe geweest. SDWH zet zich in het oosten van India, in de stad Vijayawada, in voor de allerarmste kinderen van de samenleving. Deze stichting heeft twee kindertehuizen om de kinderen op te vangen: Tulip Garden Hostel (een hostel voor meisjes uit de allerarmste gezinnen) en Tulip Garden Home (een tehuis voor ± 80 weeskinderen).

Tulip Garden Home is gedurende de jaren steeds meer zelfvoorzienend en daarmee duurzaam geworden. Tulip Garden Hostel zit momenteel op een andere locatie. Het gebouw wordt gehuurd. We willen het hostel graag verplaatsen naar het terrein van Tulip Garden Home. Beide huizen op één terrein biedt veel voordelen: geen reistijd, snellere communicatie, geen huur meer en efficiënt gebruik van zonnepanelen en waterzuivering. Beide zullen meer zelfvoorzienend zijn en we versterken de duurzaamheid en zelfstandigheid van heel Tulip Garden. Daarnaast kunnen meer meisjes worden opgevangen in het nieuwe hostel.

Met de komst van het nieuwe hostel, wordt het ook erg belangrijk om naar het vervoer te kijken. In Tulip Garden Home staat een busje waarmee de dagelijkse boodschappen worden gedaan voor beide tehuizen en waarmee kinderen overal naartoe worden gebracht. Dit busje is inmiddels 12 jaar oud en rammelt aan alle kanten. Het lukt niet meer om met dit busje zonder problemen op de Indiase wegen te rijden.

De kosten van een nieuw busje zijn € 7.000,-. Met de hulp van de hele parochie hoop ik in de komende adventsperiode een groot deel van dit bedrag bijeen te sparen, zodat we het busje kunnen aanschaffen. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook andere noodzakelijke wensen voor de inrichting van het nieuwe hostel, bijvoorbeeld bedden, tafels, verlichting, gordijnen, een kookplaat en een spoelbak voor in de keuken, enzovoort. Ik hoop dat u mij wilt helpen deze doelen te realiseren?

Al uw bijdragen zijn van harte welkom tijdens de collecte op 2 december. Het is ook mogelijk om uw bijdragen fiscaal aftrekbaar te storten op de bankrekening van Missie Ontwikkelings Werken Amstelland: NL72RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van “Adventsactie India”.

Omdat ik gedurende de advent zelf in India zit, heb ik helaas niet de mogelijkheid u zelf te bezoeken om u meer te vertellen en foto’s te laten zien. Daarom heb ik geregeld dat iemand die nauw betrokken is bij de stichting u tijdens de adventsactie meer komt vertellen over dit mooie project.

Hartelijke Groet,
Patricia ten Rouwelaar.

PS. Meer informatie kunt u vinden op www.sdwh.nl en op patricia.gaatverweg.nl vindt u de blogs die ik heb geschreven toen ik in India was.