Spring naar inhoud

Op zondag 3 juni a.s. zal pastor M. Schneeberger voorgaan. Hij zal hierin aandacht vragen voor zijn project op Lesbos. Pastor Schneeberger komt er al vele jaren en er is een kleine gemeenschap van gelovigen waar hij voorgaat, hij is nauw betrokken bij de parochie. Door de aanwas van heel veel vluchtelingen in het kamp, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, is de viering dan ook overvol. Na afloop van de mis is er gelegenheid voor gesprek, wat voedsel en drinken.
Pastor Schneeberger vraagt ons om financiële ondersteuning. Daarom is er een deurcollecte. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze viering bij te wonen, dan kan ook Uw financiële bijdrage worden gestort via
NL57ABNA0549320040 t.n.v. De Goede Herder o.v.v. Lesbos
De volledige brief staat in het Pinksternummer van de Spirit, welke recent is verspreid.

Een reactie kort na afloop van de inzameling, die met prachtig weer plaatsvond: Op alle punten voldoende inzamelaars aanwezig én inladers, soms speciaal voor het inladen gekomen! De opbrengst in gewicht is 4600 kg, een heel mooie opbrengst, de chauffeur (die wekelijks voor het ophalen van kleding voor Sam het land door rijdt) had deze score niet verwacht! Ook was hij zeer ingenomen met de vrijwilligershulp bij het inladen.

Opbrengst vorig jaar was 5770 kg, we ontkomen uiteraard ook niet aan de wat dalende trend die landelijk zichtbaar is; overigens hadden we ook één inzamelpunt minder.

Maar al met al een geslaagde inzet van een ieder, waarvoor alvast hartelijk
dank!!

Groet, Mareke

Op donderdag 26 april is Eline Joyce Dollard overleden. Zij is ook 75 jaar geworden. Wij hebben op maandag 7 mei afscheid van haar genomen bij haar graf op de Nieuwe Ooster.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op donderdag 19 april is Marijke de Ruwe overleden. Zij is 75 jaar geworden. Haar afscheidsdienst was op dinsdag 1 mei in de Krijtberg. Aansluitend was de crematie in besloten kring.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op zaterdag 12 mei is Laura Maria Caravello gedoopt. Dat zij mag opgroeien in de liefde van de Heer tot vreugde van haar ouders Dino en Agnieszka, en allen die zij in haar verdere leven ontmoet. Dat zij het ware levensgeluk ook zelf mag kennen.

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de
voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de
Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van
de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat
wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het
varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth,
Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran. Of
de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat
allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.

De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.

Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.

Tijdens de Week van de Begraafplaats 26 mei t/m 3 juni organiseert R.K. Begraafplaats Buitenveldert twee bijzondere evenementen in de kapel van de begraafplaats. Tijdens de week stellen begraafplaatsen door heel Nederland hun deuren open voor publiek: er worden verschillende rondleidingen, lezingen en voorstellingen georganiseerd gerelateerd aan het thema ‘Tussen Kunst en Kist’.

voor meer informatie kijk op deze Persbericht Begraafplaats Buitenveldert

Ook dit jaar nodigt de Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert u uit om één van hart en één van geest u voor te bereiden op het Pinksterfeest. In de week van 14 t/m 18 mei wordt daartoe in de verschillende kerken van onze regio elke dag ‘s avonds om 19.30 uur een viering gehouden. Voor meer informatie: zie de folders in de hal van de kerk.

Amsterdam, mei 2018

Aan de parochianen van De Goede Herder,

Sinds vele jaren kom ik op het eiland Lesbos om vrienden te bezoeken en uit te rusten. Vorig jaar werd ik gevraagd om de Mis te doen voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen rondom de hoofdstad Mitilini. Ik heb toen ervaren hoe belangrijk die vieringen waren voor de groepen vluchtelingen, en ik ben vervolgens 8 weken lang voorgegaan. Inmiddels voel ik mij nauw verbonden met de parochie
en de vluchtelingen, en ik wil mij aankomende zomer opnieuw voor hen inzetten.

In de vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe verblijven voornamelijk Syriërs, Afghanen, Irakezen en Afrikanen. Er is beschikbaarheid voor 3.000 vluchtelingen, maar er wonen ruim 8.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Zij wachten op asiel voor de Europese Unie, een procedure die lang duurt en erg
onzeker is. Er is in de kampen gebrek aan basisvoorzieningen en de situatie wordt steeds nijpender.

De lokale bevolking van Lesbos is voor het overgrote merendeel Grieks-Orthodox. In Mitilini is ook een katholieke kerk, Maria ten Hemelopneming. Deze is in 1843 opgericht door de Franciscanen en valt na hun vertrek in 1979 onder het bisdom Chios. Het is een kleine, arme parochie waar voorheen 10 parochianen per week kwamen. Onder de vluchtelingen zijn veel rooms katholieken, wat betekent dat het kleine kerkje nu altijd vol zit met zo’n 100 vluchtelingen. De vieringen zijn in het Engels in plaats van het Grieks en waar mogelijk wordt pastorale ondersteuning geboden. Morele en sociale ondersteuning die voor hen veel betekent.

De bijdragen van de lokale gelovigen zijn onvoldoende om de vieringen voort te kunnen zetten en om gastvrijheid te bieden aan de vluchtelingen. Het gaat dan om een kleine snack, wat te drinken, vervoer en zo nu en dan een gezamenlijk uitstapje.
In juni ga ik opnieuw naar Lesbos om de parochie te ondersteunen. Ik zou het mooi vinden om ook financieel de gastvrijheid van de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Mijn verzoek aan jullie is of je een bijdrage daaraan zou kunnen leveren. De minimale onkosten per viering zijn zo’n 210,- euro, dat is op jaarbasis 11.000 euro.

Uw bijdrage kunt U leveren op zondag 3 juni a.s. tijdens de collecte in de Eucharistieviering in De Goede Herder-kerk. Of doe Uw bijdrage via NL57ABNA0549320040 t.n.v. de Goede Herder o.v.v. Lesbos

Bij voorbaat dank, met hartelijke groeten,
Martin Schneeberger, pr.