Spring naar inhoud

De Paaswake vanuit de Augustinuskerk wordt voor parochie RK Amstelland gestreamd en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.
Klik daarvoor op deze link:

Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a., pastor Dea Broersen en de heer Guus van 't Hoff, lid pastoraatsgroep. De muzikale en vocale begeleiding is in handen van enkele koorleden van de liturgische zanggroep Tolle Lege, onder leiding van Marlies van 't Hoff - Hattink met Nicolette Klerks op de piano.De viering begint om 21 uur, en is vanwege het gekozen tijdstip zonder publiek.
Download het liturgieboekje 
Download de instructie digitale collecte

De viering van de 1e Paasdag is om 11:00 uur en niet om 10:30 uur zoals in het Bulletin staat.
Onderstaand vindt u de rest van de vieringen en de tijden:

Witte Donderdag is de viering om 19.00 uur

Goede Vrijdag is begint om 15.00 uur en er is geen avond viering

De Paaswake begint om 19.00 uur .

Viering 1e Paasdag begint om 11.00 uur.

Deze zondag is het Palmzondag en streamt RK Parochie Amstelland de Eucharistieviering vanuit de sfeervolle Goede Herderkerk. De palmtakken worden gezegend en we lezen het Passieverhaal.

Voorgangers zijn pastoor Lex Koot en pastor Dea Broersen, terwijl de muzikale begeleiding in handen is van Sigrid Bøgebjerg-Haffmans.

De viering begint om 10.30 uur (nieuwe tijd! In de nacht gaat de zomertijd in) en is op computer en tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA uw bijdrage voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens, inclusief een QR code, zijn achterin in de instructie digitale collecte opgenomen.

Download het liturgieboekje
Download de instructie digitale collecte

Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun hiermee tevens een urgent project!

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 24 april a.s. 9.30 – 12.00 uur

Graag nemen we uw kleding (schoon en draagbaar) en schoenen in ontvangst in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom, apart afgeven.

Inzamelpunten: Paaskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25 scholen in Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten. Tevens worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kea, 06 – 519 77 368. zie ook www.samskledingactie.nl

Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd komt de Eucharistieviering 'Gedaanteverandering op de berg Tabor' uit de Augustinuskerk, waar pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. in zal voorgaan. Vocale en muzikale begeleiding wordt verzorgd door cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. organist Chris Bossano.
De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

Het liturgieboekje en de collecte-informatie vinden jullie in de bijlage. Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen. Per locatie wordt bekeken hoe de details van uitwerking worden vormgegeven.

Goede God, wij bidden u voor de kinderen in Nepal en hun gezinnen.

We voelen ons verbonden met deze mensen die zoveel moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden.

Met ons Vastenproject willen we hen helpen zelf meer in eigen onderhoud te kunnen voorzien en de kinderen gelegenheid te geven om naar school te gaan.

Moge onze steun hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan.

Wees hen nabij in alle omstandigheden van hun leven en help hen hoopvol naar de toekomst te blijven kijken.

Beste Parochianen,

De vieringen in De Goede Herder zullen weer gaan plaatsvinden vanaf zondag 28 februari 2021. Het is de bedoeling dat u de vrijdag voor de Zondagsdienst zich telefonisch aanmeld tussen 11.00 en 13.00 uur op tel nummer 020-6724014 zolang er nog maar 30 personen bij elkaar mogen komen in de kerk. Probeer te voorkomen dat u voor niets komt omdat de kerk al vol zit.

Tot en met 2 maart zullen er geen vieringen op zondag in de Goede Herder plaatsvinden. Wel is de kerk zoals gebruikelijk door de weeks van  10.00 - 16.00 uur open om een kaarsje op te steken. De viering van Aswoensdag gaat ook niet door. Mochten er parochianen toch naar een Aswoensdag viering willen gaan, dan kunt u naar een van de andere parochies gaan (wel van te voren aanmelden).

Indien er in de tussentijd nog wijzigingen komen, dan zullen wij deze op de website laten weten.