Spring naar inhoud

Op deze tweede zondag van de Advent komt deze uit de Goede Herder, waarin pastoor A.Koot en pastor Dea Broersen zullen voorgaan. De zang wordt verzorgd door Schola Cantorum De Goede Herder, met Ronald Dijkstra als dirigent en Sigrid Bøgebjerg – Haffmans op het orgel.
De viering begint om half elf.
Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de tweede kaars.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte ook met de Adventsactie

Zaterdag 20 november 2021 hebben wij Leny Vermeer uitgeleid uit onze De Goede Herder gemeenschap, in aanwezigheid van vele parochianen. In augustus vierden we haar 85ste verjaardag, donderdag 11 november jl. overleed zij in de Hospice aan de Amstelveenseweg.

Leny heeft op sociaal terrein veel tijd geïnvesteerd: in onze gemeenschap was zij actief  in de parochieraad, in het parochiebestuur, contactpersoon naar de parochianen, paramenten care, lector en contactpersoon voor De Goede Herder naar buiten.

Buiten de kerk is zij lid geweest van het schoolbestuur en daarnaast ook nog gastvrouw in het Concertgebouw, het Ronald McDonaldhuis, Muziekgebouw aan het Y en filmmuseum Eye.

We zijn er stil van dat wij afscheid van haar hebben moeten nemen, van een sterke vrouw.

Locatieraad De Goede Herder

Zondag 28 november wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de Augustinuskerk met pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. als voorganger. De Gregoriaanse Schola o.l.v. Frank de Ruyter verzorgt de vocale en muzikale ondersteuning.Het is de Eerste zondag van de Advent en de viering heeft dan ook een mooi en toepasselijk thema: ‘Mijn God, tot U richt ik mijn hart’. Daarbij is het de start van een nieuw kerkelijk jaar en het komende jaar zullen wij met de lezingen de C-cyclus volgen.


De viering begint om half elf.
Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de eerste kaars.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte ook met de Adventsactie

Zondag 21 november wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de Bovenzaal in wijkcentrum Westend in Bovenkerk. We vieren dan het feest van Christus Koning en markeren het eind van het kerkelijk jaar. 
Pastor J. Adolfs en pastor D. Broersen gaan hierin voor, terwijl cantores van St. Caecilia o.l.v. P. Krijnen de vocale omlijsting verzorgen met Vincent Kuin op de piano. Het thema van de viering luidt: ‘Blauw bloed?’ 
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Na de berichten van de Nederlandse bisschoppen van woensdag, de persconferentie van gisterenavond en het pastoresoverleg van gisterenmiddag is het wellicht goed om even op een rijtje te zetten wat de aangescherpte corona maatregelen voor ons als kerken betekenen.

De anderhalve meter afstandsregel bij vieringen is namelijk per direct opnieuw ingevoerd. 
Dat betekent dat de kerkgebouwen opnieuw hierop moeten worden ingericht. De pastores van RK Amstelland adviseren om per locatie de eerdere ontvangstgroepen te vragen toe te zien op het handen ontsmetten, placering van parochianen en een juist gebruik van looproutes. 
- Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. 

- Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als men zit. 
Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten van de kerk en ook voor en na de communie. 
- Communie wordt hetzij uitgereikt door de voorgangers met gezichtsscherm, dan wel op de schoteltjes waar parochianen zelf de hostie afnemen.
- De collecte vindt plaats na de viering, bij de uitgang van de kerk.
- Luchten en ventileren van de ruimtes blijft van groot belang.
- Voor de komende drie weken in elk geval, is door de pastores van RK Amstelland afgesproken om het koffiedrinken na de zondagse vieringen te laten vervallen.
- Voor kerkelijke bijeenkomsten, dus van besturen, werkgroepen of commissies geldt eveneens de anderhalve meter afstandsregel bij vergaderingen. Voor meer vrijwilligers op bijvoorbeeld een pastorie of kerkelijke ontmoetingsruimte betekent dit spreiding van aanwezigheid en/of werken vanuit huis. 
Per locatie wordt de exacte invulling uiteraard nader bekeken. In onze parochie is de situatie met onze gebouwen natuurlijk behoorlijk verschillend.
Natuurlijk voelt dit allemaal als terug naar af. Maar helaas is de werkelijkheid van de corona cijfers dat ook. Hopelijk is deze situatie van korte duur en kunnen we weer langzaam gaan versoepelen.
Het vraagt van ons allemaal weer een paar stappen extra in flexibiliteit en aandacht. Maar we hebben laten zien, dat we dat kunnen, met elkaar. Met onze gezamenlijke inzet gaat het ons de komende weken ook weer lukken, om toch samen te komen om ons geloof te vieren.

Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met de fysieke verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. In verband met de COVID-maatregelen vragen wij u om de brieven zoveel mogelijk gepast te betalen. De kosten van de brief zijn €1,50. Houd u hier volgende week rekening mee. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Deze zondag komt de Eucharistieviering vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Met medewerking van jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn zal dit een leuke gezinsviering worden met als thema ‘Ik geef mijn lichtje door’. Jeffrey de Bruijn en Jens Friso van Velzen verzorgen de muzikale begeleiding.
De viering begint om half elf.

Let op: er is dit weekend een extra collecte voor de Caritas in het kader van Werelddag van de armen. 

Uw bijdrage komt ten goede aan een van de projecten van de Caritas van onze parochie, namelijk het project ‘Mee-eten-op-afstand’. 
Wekelijks wordt een tas met boodschappen gebracht bij gezinnen die door financiële problemen niet rond kunnen komen en waarbij de overheid door regelgeving onvoldoende bij kan springen. 
Meer informatie over dit werk van de Caritas vindt u achter in het collecteboekje en er is een apart Tikkie voor dit doel in opgenomen.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de Augustinuskerk. Deken Ambro Bakker s.m.a. gaat in deze viering van Allerheiligen voor met pastor Dea Broersen, terwijl cantores van de Augustinus op het orgel worden begeleid door Michiel van der Wardt.
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Eucharistieviering Allerzielen 31 oktober vanaf de begraafplaats

Diezelfde middag op 31 oktober, wordt de stemmige Eucharistieviering van Allerzielen gestreamd vanuit de begraafplaats Buitenveldert. Deze viering begint om 15.30 uur, en kunt u alleen rechtstreeks volgen. De link is: https://start.memoriam.tv/1ZCS-36JQ 

Voorgangers zijn deken Ambro Bakker s.m.a., deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Tolle Lege, onze mooie Liturgische Zanggroep luistert de viering muzikaal op o.l.v. dirigente Marlies van ‘t Hoff-Hattink met Nicolette Klerks op de piano. Het liturgieboekje zit ook in de bijlagen.

Vanaf 17.00 uur worden de graven daar gezegend; en gedurende de dag zijn er tussen 12.00 en 20.00 uur diverse activiteiten. Informatie is te vinden op www.begraafplaats-buitenveldert.nl

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit De Goede Herderkerk met als thema: ‘Zien waar het om gaat.’
Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl de cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra de viering muzikaal zullen omlijsten, met Sigrid Bøgebjerg-Haffmans op het orgel.
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte