Parochie RK Amstelland

TUSSEN GELOOF EN ONGELOOF

zondag 23 april 2017

Tweede zondag van Pasen – A

zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Handelingen 2:42-47 – 1 Petrus 1:3-9 – Johannes 20:19-31

ongelovige thomas We raken over Pasen niet uitgepraat. Ook niet in de Bijbel. Deze zondag gaat het onder andere over de ‘ongelovige Thomas’ en het verhaal van de leerlingen die hun geloof zijn kwijtgeraakt en teleurgesteld terugkeren naar Emmaüs’. De verrijzenis is blijkbaar al vanaf het begin niet zo vanzelfsprekend. Zo hoorden wij op Tweede Paasdag in het Evangelie hoe Romeinse soldaten worden omgekocht om te vertellen dat de vrienden van Jezus het lijk ’s nachts hebben weggehaald en verborgen. En de Bijbel zegt: ‘en dat verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.’ (meer…)

Versterking pastoraal team

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn erg blij u te kunnen meedelen dat deze zomer de vacature voor een priester-pastoor in onze parochies  pastoraal team zal worden ingevuld door Eugène Jongerden (49). Eugène heeft psychologie gestudeerd en daarna theologie. In 1996 is hij  tot priester gewijd . Hij is momenteel pastoor in de Heilige Matteüsparochie in Hoorn en omstreken.  Ambro Bakker en Eugène Jongerden zullen de functie van pastoor “in solidum” uitoefenen. Ambro blijft de moderator van RK Amstelland. (meer…)

JOEPIE JOEPIE IS GEKOMEN

Beste mJoepie Joepieensen, ik zal u een geheim verklappen. Ik ben ooit Lazarus geweest. Nee, het is niet wat u denkt. Het was in het Heilige Land. Als toerist kun je daar het graf van Lazarus bezoeken. Voor een dollar mag je het graf ingaan. En als je binnen bent, roept de gids luid: ‘Lazarus, sta op!’. Heerlijk toch om voor één dollar Lazarus te mogen zijn! Nou hou ik niet zo van het toeristisch gedoe, maar ik weet nu wel in wat voor graf Jezus begraven lag. Maar op Pasen gaat het verhaal niet over de dood, maar over het leven bij de Hemelse Vader. (meer…)