Parochie RK Amstelland

VIER WEKEN ADVENT

AdventWanneer wij feest gaan vieren dan vergt dat de nodige voorbereiding. Er moeten allerlei zaken goed geregeld worden om het feest organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar alléén met de organisatie kom je er niet; je moet je ook mentaal voorbereiden. In onze vijf geloofsgemeenschappen van Amstelland hoeven we hiervoor maar terug te kijken naar de vele feesten die wij in het afgelopen jaar mochten vieren.

Laatst zei iemand me: ‘De voorbereiding op een feest is belangrijker dan het feest zelf’. Ik kon haar eigenlijk geen ongelijk geven! Wanneer wij op 25 december de geboorte van onze Heer gaan vieren, dan vergt dat ook de nodige voorbereidingen. Vooral op organisatorisch, want er valt veen hoop te regelen. Maar ook op geestelijk vlak! Zo zijn veel mensen achter de schermen al druk bezig met het voorbereiden van de vele Kerstvieringen die in onze parochie Amstelland zullen plaatsvinden.

Het woord Advent is afkomstig van het Latijnse woord Adventus dat ‘komst’ betekent. Gedurende vier weken zien wij als parochie Amstelland uit naar het komen van de Heer. Dit is niet alleen een uitzien naar de geboorte van de Heer in de stal van Bethlehem, maar vooral een uitzien naar een nieuwe geboorte van de Heer in ons eigen leven, ons eigen hart, in ons zelf.

Wat dat betreft is de Advent een periode van waakzaamheid. Wij kunnen ons de vraag stellen of wij écht waakzaam in het leven staan. Of laten wij ons meesleuren door het ritme van iedere dag? Ben ik iemand die zich alleen zorgen maakt over mijn eten, auto, geld, carrière, hobby’s en sport? En denkt u bij uzelf: ‘De wereld draait toch wel verder en waarom zou ik me zorgen maken voor alles wat komen kan?’ Of willen wij proberen om waakzaam in het leven te staan en ons eens af te vragen: ‘Waar leef ik voor en waar sta ik?’

In de advent groeien we vier weken langzaam toe naar de komst van het nieuwe licht. Dit wordt mooi gesymboliseerd door de Adventskrans. Elke weekend wordt er een kaars méér aangestoken, zodat we met Kerstmis in het volle licht zitten! Zo is de Adventskrans een teken dat wij solidair willen zijn met die mensen die, dichtbij en veraf, door anderen in het donker worden gehouden. Wij kunnen hieraan een bijdrage leveren door van harte mee te doen aan de Adventsaktie. Ik wens u een goede Adventtijd toe, op weg naar een gezegend Kerstfeest.

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland

Een hart onder de riem

33e zondag door het jaar — A 
Spreuken 31:10-13+19-20+30 – 1 Tess 5:1-6 
Matteüs 25:14-30 

als je kijkt naar wat er is, zie je talenten
Met het verhaal van vanavond steekt Jezus ons weer een hart onder de riem. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? Ik heb het voor u opgezocht. Bij het woord ‘riem’ gaat het niet om onze buikriem. Met riem wordt de roeispaan, de roeiriem bedoeld. En deze roeiriemen draaien op een dol. En onder de dol zit een hartje van leer. Zodat de riemen makkelijk heen en weer kunnen gaan. Soms wordt het tijd een nieuw hart onder de riem te schuiven. Dan functioneert alles beter en kom je sneller vooruit. ‘Een hart onder de riem steken’ betekent dus: zorgen dat de ander weer voldoende inspiratie en kracht krijgt om in het leven verder te roeien. lees meer…

Installatie pastoor Jongerden

Eugène JongerdenBeste Eugène, familieleden, vrienden en vriendinnen, parochianen en onze vele gasten,
Ik voel me vereerd dat ik vandaag, namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam, jou Eugène, mag installeren als mede-pastoor van de parochie RK Amstelland. En bij zo’n feestelijk gebeurtenis hoort natuurlijk een ‘feestpreek’. In mijn kinderjaren begon deken Jacobs in Alkmaar, vanaf de hoge kansel, zulke feestmomenten met de aanhef: ‘feestvierende gelovigen’ Die woorden ben ik nooit vergeten. Als kind dacht ik: als ik ooit zelf priester word, wil ik op feestelijke momenten, beginnen met diezelfde woorden: ‘beste feestvierende gelovigen’. En mooie aanhef. Maar dan moet vervolgens de feestpreek komen. Maar ja, wat ga je dan zeggen? Lees meer …

Foto’s installatie Eugène Jongerden

uitnodiging installatie Eugène Jongerden

Een deel van de foto’s zijn te zien op http://www.rkamstelland.nl/fotos-installatie-eugenejongerden/
Er is ook een link naar de volledige reeks van Jan van Kats.

 

Geef een reactie